Smiřice - slavnostní schůze 8.5.1975

Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku


30. výročí osvobození 8.5.1975.

   8.5.1975 večer se konalo již tradiční shromáždění občanů a mládeže, na kterém zástupci MěNV a organisací přiblížili občanům význam 9.5.1945 pro život nás všech ....
   Pionýři z místní školy položili upomínkové věnečky k hrobům a pamětním deskám smiřických obětí války, zástupci pracujících a organisací položili věnce k památníku osvobození.
Smiřická kronika

1975

8.5.1975
Kliknutím se fotografie zvětší

8.5.1975
Kliknutím se fotografie zvětší

1975

1975

1975

1975
Zvětšená část fotografie nahoře.

1975

1975
Učitel Veselý řídí sbor ve kterém jsou budoucí doktor Čeněk a zpěvák a kazatel Šust.

1975

1975
Delegace Rudé armády zdraví občany

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975

1975
Oceňovaný učitel Josef Liška, druhý je pan Nepokoj z Holohlav.

1975
V bílé košili odchází Josef Štrégl st. z Holohlav

1975
Předseda MěNV Smiřice Jaroslav Peřina (uprostřed), při předávání perníku s obrázkem 700 let Smiřic čestným hostům.
Fotografie nemusí být z této schůze.