První máj ve Smiřicích

Zpět na hlavní stránku

1. máj
Některé fotografie pocházejí ze statkového archivu, před likvidací je zachránila paní Špačková.
Další fotil pan Prostředník pro městský archiv. Barevné fotky jsou od M. Voláka.

  Tuto slávu jsem neměl nikdy rád, možná jen jako dítě.
  Asi to udělaly moje špatné vzpomínky.
  V prvním, nebo druhém roce učení jsme museli jít v první řadě průvodu ( v červených montérkách učňů ) po Hradci Králové a nést prapory. Před holkama mě to připadalo dost blbý a k tomu ještě prapor na dřevěném ráhně byl dost těžký, Zastrčil jsem si žerď do kapsy u červeňáků a byl spokojený. Po pár metrech na mě začal řvát nějaký pořadatel, ať vyndám klacek z kapsy. :-)) Sice už nevím co hulákal, ale dost jsem se polekal. To byla jedna nepříjemná událost. ( Na poslední olympiádě měli vlajkonoši žerď ve zvláštní kapse na řemenu přes rameno, takže se váha rozložila.)
   Podruhé, to bylo v třeťáku. Přiznám se, nechtělo se mi vstávat na vlak v šest hodin, a tak jsem chtěl jet do Hradce v půl osmé. Ten bohužel nejel, protože byl svátek. Zůstal jsem na prvomájový průvod ve Smiřicích. I když jsem měl potvrzení, že jsem šel u nás se Svazem mládeže, nic nepomohlo. Byl jsem asi za kolaboranta, za trest jsem nejel na výlet posledního ročníku do Maďarska, místo toho jsem maloval jídelnu.
  V ČKD dokonce lidem vyhrožovali, že jim nezaplatí svátek, jestliže nepůjdou do průvodu. To jen, aby byla jasná dobrovolnost chození do průvodu.
  Uznávám ale, že jsou lidi, kterým se tahle sláva líbila. Například moje žena.
  Ráno vyhrával rozhlas, lidé se usmívali a mávali na ty v průvodu, oni zase mávali mávátky na ně a volali: ,,Sláva, Hurá, Kdo stojí na chodníku, nebuduje republiku, Ať žije první máj" a další vtipná hesla. Lidi se sešli, mohli si nakoupit jižní ovoce. Prodávaly se banány, třeba jen po třech, ale když šli dva z rodiny, tak bylo dost. Na konci průvodu projížděly městem ozdobené alegorické vozy a těžká zemědělská technika. Prostě karneval jako v Riu.
  Musím uznat, že se před prvním májem uklidilo. Ovšem ani po úklidu to zdaleka nevypadalo tak pěkně, jako dnes.
Přemek Andrýs 21.12.2004


1. máj1. máj
Vlevo: 1.5.1978 v čele průvodu jde zleva Gustav Brož ředitel Velkovýkrmen, 2 J. Liška ředitel ZDŠ, 3 ?, 4 ?,
5 J. Koza předseda Měst.KSČ, 6 Josef Peřina předseda Mě NV, 7 ppl. Langer náčelník útvaru v Račicích
Velkovýkrmny Smiřice

1. máj 1. máj
Vlevo: řazení průvodu u nádraží a u smiřické školy. Foto od pí. Vašátkové.

1. máj1. máj
Školní děti radostně vykračují ke světlým zítřkům.
Vpravo: 1.5.1987 - Kdyby mladší nevěděli co to je za ozdobu na krku, tak to je pionýrský šátek Pionýrů.
K němu patřil také odznak. Mladší děti byly jiskry, starší měli Svaz mládeže, potom byl SSM (Socialistický svaz mládeže).

1. máj1. máj
Fotografie zde a dvě dole jsou od p. Voláka. Učitelka Hájková vede školní děti.

1. máj1. máj
Vlevo: asi ženy z JZD Smržov.
Řazení průvodu probíhalo u smiřického nádraží, dříve se spojoval na křižovatce s průvodem z Holohlav.

1. máj 1. máj
Lidové milice - bránili nás proti třídnímu nepříteli. 1.5.1989 Většina z nich pracovala ve Velkovýkrmnách Smiřice.
Budova vzadu bylo místní kino Máj. Za značkou jsou filmové reklamy.
U pomníku osvobození stojí čestná stráž a pokládá se věnec. ( 18.2.1988 se slavilo 40. výročí Vítězného února. )
Při lampiónovém průvodu se zde zastavovalo a byly pronášeny projevy.
Potom se pokračovalo dál a pálila se vatra míru.

1. máj1. máj
1.5.1983. Zde se hrají hymny a internacionála, pionýři salutují pozdrav.
Rohový dům a mlýn tady ještě stojí. Vpravo je budova Dvorany a uprostřed stojí kolotoč.
Mezi kostelem a bývalým lihovarem se stavěla dřevěná tribuna. Jednou můj opilý kamarád podpálil papírové
fábory omotané na ozdobu. Přišli na něho a za trest musel odpracovat brigádnické hodiny pro město.
Vpravo: 1.5.1989 byl studený a chladný den. K mému překvapení jsem se na fotografii také našel.

1. máj1. máj

1. máj1. máj
Alegorické vozy informují o budování socialismu.

1. máj1. máj
Vlevo: fronta na ovoce 1.5.1977. Ovoce bylo na májových slavnostech proto, aby lidé ,, rádi" přišli.
Dobře si vzpomínám, jak moje žena utíkala z práce, protože vedle v obchodě dostali toaletní papír. :-)
Vpravo: Občané vyznamenaní veřejnou pochvalou za zásluhy o výstavbu města. Zleva 1. ředitel Velkovýkrmen Gustav Brož,
2. Ing. Arch. Vladimír Hájek, 3. ?, 4.řed. školy Josef Liška, 5. František Malý starší, 6. řed. školy ve výslužbě Jaroslav Novotný,
7.poslanec Petr Krejčí, 8. matrikářka p. Špryňarová, 9. účetní cukrovaru p. Štréglová. Jaro 1979. Dnes se již tato deska cti nepoužívá.

1. máj
Foto od pí. Vašátkové ukazuje průvod vycházející od smiřické školy.

1. máj
1. máj roku 1980.
Jako hosté se zúčastnili tajemník OV KSČ s. Plištínský a tajemník ONV s. ing. Popelka.
Mezi pionýrkami vpravo stojí předseda MěNV Smiřice Karel Kutil.
V druhé řadě stojí zleva p. Marek, Muzikant, Opletal, Malý a ředitel smiřické školy Novotný.
Foto z kroniky BSP Dřevotvaru Smiřice