Holohlavy - Po stopách mnicha 2.10.2021

Na stránku fotografoval také pan Hroch.

Zpět na hlavní stránkuPo stopách mnicha
Po loňském výpadku byla v Holohlavech opět pořádána dětská hra Po stopách mnicha.

Po stopách mnicha
Účastníci se sešli u obecního úřadu.

Po stopách mnicha
U stolku se každý zaregistroval a dostal mapku plánem Holohlav, kde byly vyznačené body zastávek.

Po stopách mnicha
Mapa podle které se účastníci orientovali. (Čísla na mapě nebyly)
1. Krmení pro zvířata BAT Andrle, 2. Rybářství Holohlavy, 3. Pokrývačství, 4. Tesařství Schiller, 5. U fary, 6. V parku,
7. Tenisové kurty, 8. Sportpark, 9. U Brodku, 10. Koně pana Hájka, 11. Pila

Po stopách mnicha
Mnich, v podání pana Brandejse, vysvětlil postup hry.
Hlavně rodiče poprosil, aby se rozešli do všech směrů, že se tím nebudou dělat fronty u zastávek.

Po stopách mnicha
Paní Hrochová mi napsala, že si pojistili počasí. Asi to bylo drahé, protože počasí bylo luxusní.
Pan Brandejs vzpomínal, jak pršelo při prvním ročníku tohoto putování v roce 2017.

Po stopách mnicha
Nejblíž od startu bylo stanoviště číslo 6 v parku.

Po stopách mnicha
Ke stanovišti č. 3, které bylo vedle cíle v hasičárně, se musela přecházet státní silnice.
Lípa vedle sochy byla zasazena v roce 2018 při oslavách 700. let obce.

Po stopách mnicha
Stanoviště č. 3. - Pokrývačství Martina Minaříka.

Po stopách mnicha
Č. 3

Po stopách mnicha
Č. 4 - Tesařství Alfréd Schiller

Po stopách mnicha
Fara v Holohlavech a stanoviště č. 5
Vlevo vede cesta ke hřbitovu a kaštanům, kde byla stanoviště č. 1 a 2.

Po stopách mnicha
Stanoviště č. 1 - červi, potrava pro zvířátka.


Po stopách mnicha
Stanoviště č. 2 - rybářství připravilo lodičku s dobrůtkami nad vodou.


Po stopách mnicha
č. 5 - skládání obrázků.
Děti si také měli malovat na druhou stranu papíru obrázky stanovišť.

Po stopách mnicha
Hasičské stanoviště č. 9 U Brodku.
Dnes je potok Jordán v trubkách, dříve tady však byl rybník přes který se jezdilo (brodilo)

Po stopách mnicha
Jeden z hasičů pumpoval vodu a druhý stříkal.

Po stopách mnicha
Na hřišti Sportparku bylo stanoviště č. 8.

Po stopách mnicha
Někteří lidé měli pochyby o vyžití hřiště, každodenní návštěva je už jistě přesvědčila o smyslu areálu.

Po stopách mnicha
Na tenisovém kurtu bylo stanoviště č. 7.

Po stopách mnicha
Tenisové kurty.

Po stopách mnicha
Delší cesta ke stanovištím č. 10 a 11.

Po stopách mnicha
Zastávka č. 10 - pan Hájek připravil dětem do kbelíku něco dobrého pro krmení koní.

Po stopách mnicha
Č. 10

Po stopách mnicha
Obrázek u vchodu do areálu pily - zastávka č. 11.
Původně zde byla cihelna, potom areál využívaly Státní statky.

Po stopách mnicha
Pila na "cihelně".

Po stopách mnicha
Pohon katru v podzemí.

Po stopách mnicha
Cíl cesty u hasičů. Vše je připraveno na opékání.

Po stopách mnicha
Pamětní list a magnetka s obrázky Holohlav pro účastníky.
Nebyl jsem v kaštanech a i tak mi krokoměr ukázal přes 7000. Prý je to asi 4 km procházka.


Po stopách mnicha
Předávání pamětních listů.

Po stopách mnicha
Poslední fotografie od pana Hrocha jsou pořízeny v 17:30 hod.

Po stopách mnicha
To už jistě dorazili i poslední cestovatelé. Zúčastnilo se celkem 64 dětí.

Po stopách mnicha
Podoba zmíněné magnetky.