Smiřice - průvody ulicemi města

Zpět na hlavní stránkuprůvody
Den vítězství 11.května 1947.
Průvod je na křižovatce Palackého a Jiráskovy ulice - bývalá prodejna Ústředního konzumu a řeznictví Josefa Kaubeho (vpravo) - obojí je zbořeno


1 ?, , 2 Knap Josef, 3 Valtr ze mlýna, 4 Pavlík Josef, 5 Baborák Bohuslav, 6 ?, 7 Adámek Jan, 8 Jilovský Josef, 9 Mahler Adolf, 10 Novotný-četník, 11 Šíma-četník, 12 Městecký-četník, 13 Němec Vojtěch - četník, 15 Čeněk Josef, 16 ?, 17 ?, 18 ?, 19 ?, 20 Polák Josef, 21 ?, 22 Karpíšek holič, 23 ?
Vzadu, v čele sokolského žactva jde vedoucí Anna Zahálková a Ladislav Černý.
Foto od Ing. L. Kupky, popis paní M. Vágnerová, sestavil Milan Plšek

Den vítězství slaven byl v neděli 11.května 1947. O 9. hod. ranní se občanstvo shromáždilo na prostranství pod nádražím, odkud vyšel průvod městem s hudbou na sokolské cvičiště, kde se konalo vlastní slavnostní shromáždění. Zdroj: Smiř. kronika.

Sokolská kronika o této akci píše:
Oslava 11.5.1947
Vítězství na Hitlerovými nacisty a osvobození našich národů z poroby bylo oslaveno společnou slavností všeho občanstva dne 11. května. V průvodu šlo 27 žáků a 30 žaček, 20 žaček v národních krojích, 11 dorostenců a 17 dorostenek, 7 bratří a 7 sester ve slavnostním kroji, 36 br. v občanském s odznakem, 38 s. ve cvičebním, 6 v národních, 14 v občanském s odznakem, 38 s. ve cvičebním, 6 v národních, 14 v občanském s odznakem, dohromady 211 osob s praporem a vlajkami. Na stadioně pronesl slavnostní řeč bývalý vzdělavatel Sokola v Hradci Králové br. profesor M. Král.


průvody
Dožínkový průvod před smiřickou Dvoranou 24.8.1947. Foto z webu.
Smiřická kronika píše: 24. srpna 1947 odpoledne konán za nepříznivého počasí na hřišti u školy sjezd zemědělců
jaroměřského okresu čsl. strany lidové za přítomnosti posl. Desenského.