Okrsková spartakiáda Smiřice - 13.6.1965 - 1. část

Fotografie jsou převedeny z negativů, fotil Václav Prostředník

Zpět na hlavní stránku    Cvičení na smiřickém stadionuOkrsková spartakiáda 13.6.1965
   V roce 1965 věnoval MNV Smiřice pozornost tělesné výchově v nebývalé míře. Na jaře pravidelně zasedal štáb okrskové spartakiády ve Smiřicích, konaly se přípravné práce: zajišťoval materiál z akce „Z“, organizoval se jeho přísun, vysíláni brigádníci apod.
   Rovněž je možno příznivě ohodnotit pomoc všech místních závodů (materiál, dopravní prostředky, odborné práce) a spolupráci organizací: např. SRPŠ, zahrádkářů, Čsl. Červ. kříže aj. Pomohla i JZD Smržov a Skalice. Nutno říci, že okrsková spartakiáda ve Smiřicích se stala záležitostí všech občanů (pokud měli zájem o veřejný život) a že jedině díky této spolupráci byly všechny přípravné práce pro o.s. kvalitně a včas vykonány.
   Také první polovina roku 1965 v Těl. jednotě Dynamo – zejména v jejím odboru ZTV – zaměřena hlavně na přípravu pro III. CS a na předcházející o.s. ve Smiřicích. Podobně tomu bylo i na školách při vyučování tělesné výchově.
   13. června 1965 konala se ve Smiřicích na velkém stadiónu dlouho a pečlivě připravovaná okrsková spartakiáda. Trvale nepříznivé počasí velmi narušilo její přípravy i vlastní průběh. Veřejného vystoupení se zúčastnil značný počet malých cvičenců i dospělých. Ze Smiřic na o.s. cvičilo: 163 chlapců, 185 děvčat, 8 mužů a 10 žen.
   Z místní školy ZDŠ zúčastnilo se místní spartakiády v Předměřicích 298 cvičenců, okrskové ve Smiřicích 348 cvičenců, na okresní spartakiádě v HK 184 dětí.
   Na III. celostátní spartakiádě v Praze ve dnech 28.6. - 3.7.1965 ze Smiřic cvičilo: 8 žákyň, 8 mužů, 10 žen.
   Čestné uznání za pomoc při pracech pro III. CS obdrželi v r. 1965 učitelé těl. výchovy: ss. Libuše Brentnerová, Květoslava Burdová, Ladislav Černý, Zdeňka Poláková, František Mach a Jan Vašíček.
Zdroj: smiřická kronika


spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda
V první řadě jdou zleva: Václav Marel, předseda MNV Smiřice, Josef Holeček z Holohlav, Anežka Hažová, ?, František Svatoň,
druhá řada Jaroslav Novotný, ředitel smiřické školy,?, ?, Jan Netuka, učitel smiř. š.

spartakiáda
Zleva: Václav Jirousek(?), ?, Milan Plšek, ?, ?, ?, ?, Bohuslav Hampl

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda

spartakiáda
Brána smiřického stadionu.

spartakiáda

spartakiáda
Spartakiáda se měla původně konat 30.5.1965, pro trvale deštivé počasí byla přesunuta na 16.6., jak vidět tak to moc nepomohlo.

spartakiáda

--------------------------------

Pokračování fotografií - cvičení na smiřickém stadionu