Agrárníci: předvolební letáky

Zdroj: Státní okr. archiv Hradec Králové, složka Jan Kotlant. Bydlel v Holohlavech čp. 47.

Zpět na hlavní stránkuVětšina textů se kliknutím na obrázek zvětší.

volby

volby

výzva výzva
Příloha k časopisu ,,Obrana zemědělců" č. 79.

výzva výzva
Z výkonného výboru české strany agrární. Ve slovanské královské Praze, dne 13. září 1900.

-----------------------

výzva výzva
Proč s agrárníky proti socialistům ?

-----------------------

výzva
Nesouhlas s rozdělením mandátů. Z výkonného výboru české strany agrární. V Praze, dne 23. února 1906.

-----------------------

výzva výzva
Všemu obyvatelstvu v Rakousku !
Nákladem K. Vaňka.

-----------------------

hlavička
Hlavička z dopisu Výkonného výboru české strany agrární v království Českém, ze dne 15.ledna 1909.
Praha-II, Hybernská ulice č.20 n

-----------------------

výzva výzva
Strana socálně demokratická pro volby 3. března 1910.
Zapřisáháme Vás všechny: Vyneste nad agrárníky svůj ortel !

-----------------------

leták leták
Voličská schůze hraběte Sternberka v Červeném Kostelci. Dvě části první strany.
Příloha "Náchodských novin" k číslu 18. ze dne 28. dubna 1911. Po konfiskaci nové opravené vydání.

leták leták
Redaktor, majitel a vydavatel Josef Kouba v Náchodě. Dvě části druhé strany.

-----------------------

výzva výzva
Kandidát českoslovanské sociální demokracie soudruh Antonín Brůha
Pro volby 3. března 1910 vydala Dělnická knihtiskárna v Praze.

-----------------------

leták
Leták z října 1918 byl vydán nákladem Okresní hospodářské rady.

-----------------------

leták
Jan Dvořák, rolník ze Sán

-----------------------

leták leták
Leták varující voliče proti pánům Práškovi a Rychterovi (Československá strana agrární a konzervativní) z roku 1925.
Volby do parlamentu Československé republiky 1925 se konaly 15. listopadu 1925,
byly to druhé volby do Národního shromáždění republiky Československé.

leták leták

-----------------------

leták leták leták leták leták leták leták leták
Městská strana katolického lidu v Čechách, její vznik, činnost, její kandidáti.

Kapitoly:
1. strana: Pan V. Kotrba, továrník a obchodník. Jak soudili o p. Kotrbovi a jeho novém podniku kněží katoličtí ?
2. Co mezitím dělalo vysoké kněžstvo t.zv. hierarchie, arcibiskupové a biskupové. Pád svatováclavské záložny. Založení strany "katolického lidu" a konec politiky selské.
3. Boj o kněžstvo, rozpuštění kněžské jednoty. Kdo vede boj klerikální ?
4. Předák jedenáctkrát soudně trestaný. Co soudí někteří kněží o straně katolického lidu v Čechách ? Jungr, bývalý soc. demokrat, vystouplý z církve a dr. P. Isidor Zahradník, český kněz a člen České akademie pro vědy a umění.
5. Panu Emanueli Jungrovi, redaktoru "Selského listu", soudruhům i protektorům jeho ! Agitace v kostelích. Strana katolického lidu je stranou vládní. Jungr nad Skrbenskyho.
6. Strana katolického lidu se rouhá. Co tvrdí strana katolického lidu ? Rozluka manželská, děti bez náboženství, rozluka církve od státu. Hříchy strany katolického lidu proti osmému přikázání.
7. Je nestydatá lěž, že strana agrární je proti víře a náboženství. Je nestydatá lež, že agrárníci chtí vyhodit kříž ze škol, že chtějí volnou lásku a volnou rozluku manželství a že chtí rozluku církve od státu. Je nestydatá lež, že prof. Srdinko mluvil na agrárním sjezdě proti náboženství. Je nestydatá lež, co se mluví o posl. Chaloupkovi. Na ochranu víry má strana agrární dobře postaráno. Česká strana agrární a náboženství.
8. Tisíc korun. Pozor! Sdružení katolickýých zemědělců, pan Fr. Šafránek z Dol. Města a strana katolického lidu. Koho kandiduje městská strana katolického lidu ? Konečný úsudek o straně klerikálního lidu.
Tiskem E. Beauforta v Praze. - Nákladem Sdružení českých zemědělců.


-----------------------

leták leták
Problém p. Dra. Josefa Černého s parcelací velkostatku Poděbradského před volbami v roce 1925.
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu.

-----------------------

leták leták
Kandidátní listina Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu pro volby 15. listopadu 1925.
Leták pro volby poslanecké sněmovny konané 18. dubna 1920.
-----------------------