Holohlavy a Smiřice - předvolební veřejné schůze 1976 + 1981

Holohlavy byly v letech 1974 - 1991 se Smiřicemi sloučené.
Fotografie jsou uschovány ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku


7.10.1976 Holohlavy

schůze 1976

schůze 1976

schůze 1976
Představování poslanců - p. Kratěna
Zleva v první řadě: pí. Burešová, Kozová, Kutilová, Štréglová, Luňáčková, Vitoušová, Koldinská, Matějková, Rejzková

schůze 1976
Představování poslanců - Jaroslava Koldinská.

schůze 1976
Třetí zleva sedí předseda MěstNV Jaroslav Peřina.

schůze 1976

schůze 1976

schůze 1976

schůze 1976
Učitel Josef Liška.

schůze 1976
Zleva: v pozadí paní Bezvodová, u bližšího stolu pí. Bergmanová, Pácaltová, ?, Sokolovská, Marie Mrkosová s manželem.
Vpředu sedí pí. Merglová a Ladislav Bohdanecký s manželkou Věrou.

schůze 1976
Josef Pícha, za ním Vlasta Svatoň s manželkou a paní Samková

schůze 1976

odpady
Kliknutím se fotografie zvětší

schůze 1976
Detail kandidátů na poslance z nástěnek vzadu.

odpady
Kliknutím se fotografie zvětší

schůze 1976
Čte Anna Černá.

schůze 1976
Zleva: ?, ?, pí. Kopecká s manželem, Josef Čejka, vedoucí živočišné výroby statk. střed. Holohlavy a paní Brožová, žena řed. statku.

schůze 1976
Zleva: ?, ?, pí. Holečková, Bezvodová

schůze 1976
Zprava sedí: ?, František Bohdanecký, Václav Řehák, ?, pí. Suková s manželem, pí. Jelínková, Věra Bohdanecká s manželem Ladislavem.


7.10.1976 Smiřice

schůze 1976
Smiřická Dvorana: paní Rejfková sedí mezi muži, 6. zprava je učitel Kuchta.

schůze 1976
Nedatovaná fotografie. Ještě XIV. sjezd, nahoře je XV.


Holohlavy, duben 1981

schůze 1981
Vpředu sedí Václav Andrýs a pí. Tomková.
U předsednického stolu zleva: Karel Kutil, předseda MěNV Smiřice,
Josef Liška, p. Rohlena, Dagmar Špačková, ?, ing. Popelka, tajemník ONV, Josef Koza, předseda Měst. KSČ

1981
Kliknutím se fotografie zvětší

1981
Kliknutím se fotografie zvětší

schůze 1981

schůze 1981

schůze 1981

schůze 1981
Uprostřed Gustav Brož s manželkou.


Smiřice, květen 1981

schůze 1981