Holohlavy - předvolební veřejné schůze 1976 + 1981

Holohlavy byly v letech 1974 - 1991 se Smiřicemi sloučené.
Fotografie jsou uschovány ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku


7.10.1976

schůze 1976

schůze 1976

schůze 1976
Představování poslanců - p. Kratěna
Zleva v první řadě: pí. Burešová, Kozová, Kutilová, Štréglová, Luňáčková, Vitoušová, Koldinská, Matějková, Rejzková

schůze 1976
Představování poslanců - Jaroslava Koldinská.

schůze 1976
Třetí zleva sedí předseda MěstNV Jaroslav Peřina.

schůze 1976

schůze 1976

schůze 1976

schůze 1976
Zleva: v pozadí paní Bezvodová, u bližšího stolu pí. Bergmanová, Pácaltová, ?, Sokolovská, Marie Mrkosová s manželem.
Vpředu sedí pí. Merglová a Ladislav Bohdanecký s manželkou Věrou.

schůze 1976
Josef Pícha, za ním Vlasta Svatoň s manželkou a paní Samková

schůze 1976

odpady
Kliknutím se fotografie zvětší

schůze 1976
Detail kandidátů na poslance z nástěnek vzadu.

odpady
Kliknutím se fotografie zvětší

schůze 1976
Čte Anna Černá.

schůze 1976
Zleva: ?, ?, pí. Kopecká s manželem, Josef Čejka, vedoucí živočišné výroby statk. střed. Holohlavy a paní Brožová, žena řed. statku.

schůze 1976
Zleva: ?, ?, pí. Holečková, Bezvodová

schůze 1976
Zprava sedí: ?, František Bohdanecký, Václav Řehák, pí. Jelínková, pí. Suková s manželem, Věra Bohdanecká s manželem Ladislavem.


Holohlavy, duben 1981

schůze 1976
Vpředu sedí Václav Andrýs a pí. Tomková.
U předsednického stolu zleva: Karel Kutil, předseda MěNV Smiřice,
Josef Liška, p. Rohlena, Dagmar Špačková, ?, ing. Popelka, tajemník ONV, ?

odpady
Kliknutím se fotografie zvětší

schůze 1976
Uprostřed Gustav Brož s manželkou.


Smiřice, květen 1981

schůze 1976