Smiřice a Holohlavy
zajímavé fotografie roku 2020

Zpět na hlavní stránku     Starší fotografie    Novější fotografie



Silvestr
Na letošního Silvestra byl zákaz vycházení od 21. do 5. hodin ráno, takže moc ohňostrojů nebylo. 31.12.2020

ježek
V ulici Gen. Govorova se potuloval ježek, i když má zimní zákaz vycházení. 19.12.2020
Při fotografování mi možná vypadla malá brašna na foťák i s náhradní baterií - to jen kdybyste ji našli, tak je moje.

strom
Ve smiřickém parku se znovu kácelo a sázelo. Na pařezu jsem napočítal snad kolem 180 letokruhů. 16.12.2020

malůvky
Z důvěryhodného zdroje jsem se dozvěděl:
   9.12.2020 šel někdo od Smiřic a sprejovými pery maloval po sloupech veřejného osvětlení, poštovních schránkách, značkách, vývěskách, v parku po fasádě atd.
   Městská policie zkontrolovala kamery a včera večer záznam předala Policií ČR – služebně Smiřice. Dnes ráno případ vyšetřovali a o půl 9 se přiznali 2 nezletilci, 3 to prý zapírali.
  Projel jsem trasu z Nývltovy ulice až k holohlavskému parku, viz montáž fotografií. 10.12.2020
   Aktualizováno: rodiče se přišli omluvit a snaží se malůvky odstranit i když ne všude.

hala
I letos stojí na smiřických tenisových kurtech nafukovací hala. 10.12.2020

nebezpečí
Podél sport parku U Svatých vede železniční trať. Plot zde být ale nemohl. Vysvětlete svým dětem nebezpečí. 5.12.2020

sníh
První sníh letošního roku u nás napadl 3.12.2020, foceno na smiřickém Náměstí Míru o den později.

cvičení hasiči
Ve vitríně u velkoprodejny se objevily vysvětlující fotografie k taktickému cvičení v Danisku. 9.11.2020

zahrádka
Práce v zahrádce na střeše domečku v holohlavském sportparku. 7.11.2020

balon
Ze Země na Měsíc.
Při focení dálnice 7.11.2020.

malůvky
Při práci na sázení zeleně na pásu bývalých kolejí vlečky do lihovaru jsem zastihl Davida Stojana. 5.11.2020
Poprosil jsem ho o popis úpravy oddělujícího pásu od zadní části domů v Žižkově ulici.

   Nové výsadby stromů a keřů na starém sídlišti jsou součástí revitalizačního projektu, které zadalo a realizuje město Smiřice. V současnosti je hotová první etapa výstavby zpevněných prvků a cest, zbývají plochy okolo garáží. Ruku v ruce se stavebními pracemi došlo i k jarní (letní) výsadbě několika stromů (katalpa, lípy, platany), které provedla externí firma. Stromy se očividně chytly.
   Já jsem se zde na sklonku léta sešel s paní Luxovou a řešili jsme výsadbu dalších stromů a linie keřů, která bude opticky oddělovat areál sídliště a okolní rodinné zástavby v místech bývalé vlečky ke stejně bývalému závodu na výrobu octa.
   Nyní přibylo dalších šest habrů a z původně zamýšlených šeříků sešlo. To by nebyl zas tak špatný nápad, když se na stole objevil jiný návrh druhové skladby keřů. Ten upředňostňoval pestřejší porost ve složení aronií - černoplodého jeřábu, příměsí šípkové růže, různobarevných vajgélií, zimolezu, trojpuku, tavolníků, svíd, dřišťálu, kolwitzie, zlatice a komule Davidovy.
   Vyhrála ekonomicky únosnější varianta. Když je někde vůle a chuť okrášlit své okolí a nestojí to majland, věci se můžou dát směle do pohybu. Nejenom mně, ale i ostatním to udělalo radost. Těšíme se na tu pestrou mozaiku vůní, barev a užitečného ovoce. V zimě sem ještě dopravíme štěpku, kterou každý rok vyrábíme na Oboře a vysazené keře zamulčujeme. Příští rok snad nebudeme muset často zalévat.
Davide děkuji.

kabel
Pokládání kabelu ve smiřické Hradecké ulici. 5.11.2020

malůvky
I na Základní umělecké škole Smiřice se objevily pěkné symboly. 5.11.2020

dům
Novostavba roste ve smiřické ulici Anežky Malé, vlevo vzadu vykukuje budova školy. 5.11.2020

dýně
Už tradiční Dlabání dýní se letos uskutečnilo jen na dálku, ukázky okolo jsou z f. Holohlavy. 5.11.2020

listí
Zase padá listí.
Pracovník města tady přihrnuje k vysavači koštětem, jinak používají fukar. Govorovka 26.10.2020

listí
Ještě by se ale mělo vyřešit, aby se neničil trávník. 6.11.2020

mouchy
Houby pod břízou v ulici Gen. Govorova. 11.10.2020

kurty
Začíná spor o nové tenisové kurty?
Foto z léta 2020 od Romana Andrýse. Danisco je areál vlevo.

Ze zápisu jednání zastupitelstva města Smiřice konaného dne 21.09.2020:
2. Doplnění zadání změny číslo 3 Územního plánu Smiřice
   Pan starosta řekl, že dalším bodem k projednání je doplnění řešení návrhu změny číslo 3 Územního plánu Smiřice. Předseda finančního výboru se ptal, co znamená aktualizace plánu strategického rozvoje sportu, o které RM jednala. Na RM bylo rozhodnuto o aktualizaci tohoto plánu a připravit ho tak, abychom byli připraveni podpořit investice sportovních spolků do jejich sportovního zázemí, ať jsou to šatny, sportoviště atd. Když jsme začali záležitost konzultovat, ozval se pan .................. a s ním tenisový oddíl s tím, že by bylo vhodné s ohledem na významný nárůst členské základny vybudovat další dva tři kurty v sousedství tenisového areálu. Je potřeba doplnit drobné zadání té změny číslo 3 územního plánu. Na školním pozemku p. č. 65 už to podle územního plánu možné je, i když je to ještě označené fialovou barvou jako OV, občanská vybavenost. Zastupitelé k tomu grafiku obdrželi. Stejně tak pozemek p. č. 67/1 soukromého vlastníka v sousedství mezi školním pozemkem a pozemkem firmy Danisco. Je potřeba dostat tuto zónu pro dva tři kurty v územním plánu do žluté barvy s označením OS, ostatní sportoviště. Přečte k tomu usnesení.
   Pan starosta se otázal, zda má někdo nějaký dotaz.
   Žádný dotaz nebyl vznesen.
   Před hlasováním dal pan starosta možnost vyjádřit se přítomným občanům. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:
   6/12/20 Zastupitelstvo města Smiřice schvaluje požadavek na doplnění řešení návrhu změny číslo 3 Územního plánu Smiřice o navrženou plochu s funkcí „OS“ na části pozemků p. č. 67/1 a p. č. 65, k. ú. Smiřice.
   Hlasování: Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1

------------------

Ze stránek smiřické školy:

Smiřice berou škole jednu z jejich předností
20.10.2020

   Tou je školní pozemek, který již spoustu let slouží výuce.
   Před osmadvaceti lety byl postupně změněn z pozemku, na kterém byla spíše zemědělská plocha a na zbytku více, než dvoumetrové kopřivy, na pozemek zcela jiného charakteru. Postupně zde vzniklo jezírko a byly vysázeny vzorky dřevin, které jsou nejen probírány v hodinách přírodopisu, ale můžeme je spatřit i v přírodě Královéhradecka. Na pozemku dnes můžeme nalézt hodně různých rostlin i živočichů, z toho i několik druhů chráněných. Například jezírko je široko daleko takřka jediným místem, kde můžete vídat čolka obecného. Jak to dnes na pozemku vypadá, si můžete prohlédnout ve fotogalerii ZDE.

   Škole se tak přiblížila příroda, do které mohou žáci v rámci výuky vycházet bez velké časové náročnosti na praktická pozorování, mohou vidět řadu organismů nejen na obrázcích, ale ve skutečnosti. Žáci se zde v rámci pěstitelských prací učí pečovat o dřeviny. Nejen o ovocné, ale i o ty ostatní. Vzniklo místo pro přírodovědné soutěže, ale také místo, které je zdrojem materiálů pro praktické činnosti a přírodovědně zaměřené volitelné předměty. V neposlední řadě zde žáci nalézají i zdroj potravy pro některé živočichy, chované v koutku živé přírody.

   Máme tak místo, které nám závidí nejedna škola. Místo, které velmi kladně, v rámci zázemí přírodopisu, hodnotila i Česká školní inspekce. Zároveň máme ale místo o které, rozhodnutím Zastupitelstva města ze dne 21.9.2020 (usnesení 6/12/20) a rozhodnutím Rady města ze dne 14.10.2020 (usnesení 152/2020), bez možné náhrady přicházíme. Na pozemku je totiž plánováno vybudování červené pouště, tedy dvou až tří tenisových kurtů.

   Nejen škola, ale i Smiřice díky tomu přicházejí o kousek přírody přímo v centru města.
   Učitelé přírodopisu Tomáš Hlaváček, Jarmila Dürrerová

------------------

cvičení
Ve smiřické firmě Danisco proběhlo hasičské cvičení. Dlouhodobé houkání nás vyděsilo, ale zaměstnanci to určitě věděli.
Sjelo se velké množství hasičských sborů z okolí. Natahovaly hadice i z Labe. Kratší dobu vystříkli na nejvyšší budovu a byl konec.
24.9.2020.

draci
Draci opět létali za krásného počasí na louce pod Hliňákem. Akci uspořádala obec Holohlavy 20.9.2020.

model
Zhruba jsem dodělal jednu stranu ulice zbouraných domů Palackého ulice. Každý však přemýšlí, kde staré domy původně stály.
Začal jsem proto dělat i druhou stranu ulice. Dva panely mají dohromady velikost 100/100 cm. 20.9.2020.
Nemáte prosím aspoň jednu figurku z vláčku TT (1:120 - asi 15 mm vysokou), kterou byste mi mohli věnovat. Děkuji předem.

ODS
Bez planých slibů, kompetentně, dle priorit a skutečných možností! máme jít Společně s panem Červíčkem a spol.
do restaurace H Club ve Smiřicích na náměstí. 19.9.2020

průchod
Průchod k potoku Jordán. 19.9.2020

Hliňák
Kopec "Hliňák" i louka dole zarůstá náletovými dřevinami,
děti ale mohou být klidní na sáňkování je místo vymýcené. Chodník vede do Holohlav. 19.9.2020

kuželky
Spolek Zálabák Smiřice, umístěný nad nádražím, stále něco vylepšuje. 19.9.2020

chodník
Usnesení z 21. schůze Rady města Smiřice konané dne 9.9.2020: 137/2020
Rada města Smiřice schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností STEBAU Jaroměř s.r.o.,
Jaroměř, jejímž předmětem je rekonstrukce chodníku před DPS čp. 574 a 575 v hodnotě 370.640 Kč bez DPH.
Přibyla nová lampa. 17.9.2020

3obule
Druhé představení letního kina v Holohlavech znovu odpoledne předcházela fronta.
Provozovatel přivezl větší plátno. Večer dokonce přestala fungovat elektřina. Na dotaz paní Hrochová odpověděla:
"Ano, proud vypadl dvakrát, ale to k bouřkám a letnímu kinu patří. Lidí bylo cca 150, ale mladší děti vstup neplatily." 5.9.2020

hrůza nad kinem
Nakonec počasí na letní kino v Holohlavech vyšlo dobře. Za obcí :-) 5.9.2020.

školka
Krásné postavičky maluje na smiřickou školku prý pan Knajfl. 5.9.2020

školka
Vlasy poslední postavičky. 7.9.2020

odpoledne s dětmi
Nově otevřený sport park U Svatých v Holohlavech si své návštěvníky jistě najde. 3.9.2020

adaptace domu
Dům v holohlavské Smiřické ulici se promění. 28.8.2020

U Apače
Rozloučení s prázdninami - akce ve smiřické restauraci U Apače. 22.8.2020

hotovo
Upravené prostranství vedle holohlavské prodejny. 22.8.2020

Danisco
Úpravy ve smiřické továrně Danisco. 17.8.2020

čápi
Čápy jsem ve hnízdě nezastihl, ale v bývalém holohlavském statku hnízdili i letos. 16.8.2020

chodník
U holohlavského kostela dostal chodníček novou drť. 7.8.2020

rozhlas
Nové reproduktory pro smiřický rozhlas. 7.8.2020

závodník
Tréning u státní silnice. 7.8.2020

suché stromy
Další nebezpečné stromy se musely odstranit mezi paneláky ve Smiřicích. 4.8.2020

nový chodník
Nový asfaltový chodník v Krátké ulici ve Smiřicích. 31.7.2020

momentka
Zajímavý obrázek se povedl paní Davidové. Zdá se vlaštovka krmí kukačku.
Ve skutečnosti je to asi vrabec a vlaštovka letí ve výšce nad ním.

kontrola kolemjdoucích
Správný hlídač musí pořádně vidět. Smiřice 9.6.2020.
(původně byla fotografie vystavená na titulní stránce)
Na obrázek reagovala majitelka psa a vysvětlila mi podrobnosti. Děkuji.:
... velice nás potěšila úvodní fotografie našeho "hlídače" za plotem, kterou jste umístil na své stránky a děkujeme za to:-D
MUF Vám rovněž určitě zaštěkal ze své vybudované "VYHLÍDKY" o kterou si vlastně řekl, když tam původně byla poskládána zámková dlažba.... Stále běhal nahoru a rozhlížel se a s každou odebranou kostkou zkusil, zda ještě uvidí....Tak takto si smutnými pohledy vyprosil vyhlídku, kterou tam nyní má....

Karpa
Na spodní obrázek reagoval Petr Karpa, poslal mi dopis a fotografii:
Děkuji za uveřejnění fota, kde protestuji proti odebrání mého řidičského průkazu a zároveň bojuji za občanská práva a svobodu nás všech i když to tak nemusí vypadat. V současné době jsem to ukončil a zůstane to tak, jak to je. Dovoluji si Vám poslat fotografii, kde jsem podepsán a každý bude vědět o koho se jedná. Pokud to můžete zveřejnit nemám s tím problém.
10.7.2020

o co tedy jde?
Ve Smiřicích. 21.6.2020

černý humor
Lidé jsou vtipálci. Děkuji.
Text na hlavní straně těchto stránek. 9.7.2020

přízrak
Můj telefon si se mnou hraje na duchy. 4.7.2020

nový chodník
Nový chodník ze zámkové dlažby v Nádražní ulici ve Smiřicích. 1.7.2020

houby
Příroda mezi paneláky ve Smiřicích. 29.6.2020

kino
Letní kino v holohlavském parku v 8. hodin večer. 27.6.2020

kino
Pořadatelé letního kina se obávali blížících se bouřkových mraků. 27.6.2020

kino
Pohled na Holohlavy (21:11 hod.), začínalo pršet. 27.6.2020
Paní Hrochová doplnila průběh večera:
   Před 21,30 a s pohledem na oblohu jsme rozhodli o přemístění nafukovacího plátna do prostoru pro hudbu. Průtrž přišla, někteří odešli a po dešti se vrátili a se zpožděním se ve 22,10 začalo promítat. Potom již nepršelo a zůstalo přibližně 70 diváků.


vetřelec
Vosí hnízdo na smiřickém paneláku. 27.6.2020

veverka
Smutná událost pro veverku na sídlišti Gen. Govorova. 24.6.2020

letní kino
Kino a nohejbal - kultura v Holohlavech po karanténě. 9.6.2020

Letní kino Holohlavy uvádí Ženy v běhu.
V sobotu 27.6.od 21:55 - park u mateřské školy.
Možnost "piknikového sezení" - deky apod s sebou - park a bufet otevřen od 20:00
V případě nepříznivého počasí se promítání ruší - změna programu vyhrazena. Vstupné: 20 Kč.

srdce
Takhle to vypadá, když se něco dělá s láskou. 6.6.2020

překlep
Všichni děláme chyby a já jsem rád, když mi někdo napíše, abych si nějakou na svých stránkách opravil.
Tím posílám poděkování panu Karlovi do Hamburku.
CCN Prima News 3.6.2020 ráno

cestáři
Ve Smiřicích opravovali cestu. 3.6.2020

hnízdo
Ptáčkové v obložení paneláku na sídlišti Generála Govorova ve Smiřicích. 2.6.2020

lávka
Lávka pro pěší podél silnice I/33 u rybníka. To jen, abyste věděli o co se jedná,
až si přečtete ve Zpravodaji článek od holohlavského pana starosty, proč ji není možno opravit. Foceno 1.6.2020

láska
26.5.2020

mraky
Od holohlavské ulice U Jordánu. 28.5.2020

park
Úprava prostranství u prodejny v Holohlavech. Pohled z parku. 22.5.2020.

základy
Nový dům vyroste ve Smiřické ulici v Holohlavech. 20.5.2020.

vodárna
Pohled od Rodova na budovaný nadjezd dálnice u Holohlav.
V pozadí komín kotelny s vodárenskými ("peřinovými") koulemi. 18.5.2020.

dílny
Staré budovy podél smiřických nádražních kolejí mizí.
Postavil je továrník Liebig jako pilu, později zde byly statkové dílny, od roku 1992 v nich pracovala firma Kotas s.r.o..
V roce 2019 byly odkoupeny firmou Brukov, pro které jsou už nevyužitelné a prázdné místo využije jinak. 13.5.2020.

dílny
Zbouráním dílen se otevřel pohled na smiřický kostel od silnice u bývalého cukrovaru (dnes firma Agro). 20.5.2020.

zeleň
Sázení zeleně u velkoprodejny v centru Smiřic. 9.5.2020.

klobouk
Kdepak je ta hlava, která klobouk nosila. Byla černá či plavá? Komu asi patřila?
Werich /Voskovec/ Ježek - část textu z písničky Klobouk ve křoví
Smiřice, Cukrovarská ulice u hřbitova. 8.5.2020.

zajíci
Další příroda u dálnice. 8.5.2020.

stadion
Na stadionu se nehraje, ale údržba se dělat musí. Jak říká pan Obst aspoň je pěkná tráva. 7.5.2020.

sýkorka
Zajímavost při focení prací na dálnici. 6.5.2020.

kčerná očka
Smiřice, Nádražní ulice 3.5.2020

průjezd volný
Díky, udělali jste nám radost. (objížďka opravy cesty o kostela) 26.4.2020.

erosenky
Trvalo to, ale konečně jsme se dočkali erotického salonu i ve Smiřicích. :-) 26.4.2020.

Apač
Letošní otevření smiřické restaurace U Apače v době koronaviru. 24.4.2020.

třesk
Holohlavy, Smiřická ulice 23.4.2020.
"Co to bylo za rány? Sonický třesk nad Hradcem
   AUTOR LUPI DUBEN - 20 - 2020 www.hkcity.cz
   Obyvatele Hradce i širokého okolí vyděsila v pondělí odpoledne série tří hlasitých ran jako z děla. První přišla těsně před 14:00, další okolo 16:40 a třetí o pár minut později, ale již se slabší intenzitou. Nebylo to zemětřesení, výbuch, ani to, že si dal někdo k obědu fazole, šlo o sonický třesk od stíhačky JAS-39 Gripen, která se pohybovala nad oblastí.
   ...
   „Ty rány ihned vysvětlím, to jen bourají Pardubice. Takže klídek, nic hrozného se neděje,“ uvedl uživatel Petr ve FB skupině Co to bylo v Hradci za ránu?
   Část diskutujících si rány pochvalovala, pro někoho šlo o nepříjemné otřesy, kdy se jim třásl celý barák. Kvůli sérii ran se také zvedla vlna konspiračních teorií o UFO, pádu meteoritů, válce či výbuchu nějaké továrny.
   ...."
------------------------
To nebyly Pardubice, ale Holohlavy. :-)
My jsme jako děti zase říkali, že to rozstřelují kupy hnoje po poli. Za studené války ty rány byly časté, nikoho to nepřekvapovalo.


srdce
Symbol lásky na stromě v ulici Generála Govorova. 23.4.2020.

veverka
Před penzionem ve Smiřicích. 21.4.2020.

škola
Oprava fasády smiřické školy. 20.4.2020.

model
Stav práce na modelu části zbourané Palackého ulice ve Smiřicích. 20.4.2020.

husa
Tak zase vznikne u rybníka nový život. (A my ho pak sníme) 18.4.2020.

karanténa
Karanténa zapříčinila také nezvyklý klid v holohlavské ulici Na Státní. 18.4.2020.

karanténa
U každého výjezdu se dnes musejí zdravotníci chránit. U smiřického penzionu jsou záchranky často. 10.4.2020.

vrata
Holohlavští hasiči mají ve zbrojnici od 3.4. nová vrata. 9.4.2020.

měsíc
Pan Vohnout vyfotil ranní měsíc na smiřickým kostelem ráno 9.4.2020.

bazen
Ing. Plšek vyfotil přípravy na léto ve Smiřicích. Kdoví jak to bude letos s koupalištěmi. 8.4.2020

vývěsky
Život se po dobu nouzového stavu a karantény pozastavil.
Proto ani nové vývěsky pro společenské organizace, ve smiřické Palackého ulici, nemají žádný obsah. 1.4.2020

cigárko
Smiřice bylo znovu prováděno jarní čištění komunikací. Už žádné hromádky od metařů. ("ahoj Radku")28.3.2020

Plivátka
Malostranský potok, přivádějící vodu do "Plivátek", má vodu. To je v dnešní suché době důvod k zaznamenání. 28.3.2020

u mostu
Hradecká paroplavební společnost - Půjčovna malých plavidel - Pobočka Smiřice
je umístěna v parku u starého mostu. 28.3.2020

Brodek
Nové zpomalovací značení před Brodkem v holohlavské Smiřické ulici je obou stran podjezdu 26.3.2020

karanténa
Obava o zdraví osob ve smiřickém penzionu na Govorovce. 19.3.2020
Od 2.4.2020 město zakázalo všechny návštěvy v tomto zařízení.

Kácení
Další suchý strom ve Smiřicích (Zemanova ulice) musel být odstraněn. Foto M. Volák 19.3.2020

Sněžka
Vysílač na Černé Hoře a Sněžka za smiřickým kostelem. Foto Martin Vohnout 16.3.2020.
Kliknutím se fotografie zvětší

karanténa
Služby obce Holohlavy, s.r.o. upozorňují své strávníky, že výdej obědů bude dle nařízení vlády omezen. Vydávat se budou pouze u vchodu do jídelny obědy do vlastních nádob – jídlonosičů, případně do termoplastových přepravních boxů.
Konzumace obědů v prostorách stravovacího střediska není možná.
Foto výdejního okénka v Holohlavech a ukázněnost občanů poslal Miloš Malínský. 16.3.2020


hračičkové
Z hradeckého letiště létá jedna Mig 15, nebo to byli jiní hračičkové. 14.3.220

vývěska
Smiřice 18.3.2020.

karanténa
11.3.2020 důsledky nařízení vlády v Holohlavech
S účinností od 10. března 2020 od 18 hodin se zakazují divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob. Zároveň se s účinností od 11. března zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání a na vysokých školách. Dle ministra zdravotnictví jsou tato opatření v současné době na místě a zároveň dodal, že je nezbytné, aby byli lidé odpovědní a dodržovali základní hygienická pravidla. „Je důležité, aby si lidé častěji myli ruce, udržovali vzdálenost na cca 1,5 – 2 metry, vyhýbali se davům či větším shromážděním. Nedoporučujeme ani podávání rukou a jiný blízký kontakt. Budeme dělat maximum pro to, abychom zabránili rozšíření infekce po České republice.“ dodal ministr.
Zdroj: www.mzcr.cz


karanténa
Také smiřičtí školácí jezdí na jarní prázdniny lyžovat do Itálie. Zdroj: web smiř. školy. 8.3.2020

karanténa
Účastníci této každoroční lyžařské akce tentokráte užívali méně sluníčka, avšak vynikající sněhové podmínky pro lyžování vše vynahradily. Pohodu tentokráte mírně narušily zprávy o panice spojené s koronavirem. Na zájezdu se opět sešla dobrá parta a tak jistě nebude problém a ohleduplným chováním a respektováním doporučení kompetentních institucí.
Z pobytu v Itálii zpět do České republiky jsme se vrátili nakonec již v pátek 6.3.2020. (nařízená karanténa byla od 7.3.2020).
Milan Plšek 8.3.2020

zateplení
Uskladněný materiál potřebný k zateplení smiřické školky. 5.3.2020

kopání rozvodů elektřiny.
Začátek pokládání rozvodů elektřiny - dráty půjdou pod zem. 2.3.2020

čekání
Čekání před obchodem v centru Smiřic. 26.2.2020

silnice
Letošní omezení provozu ve Smiřicích. Zdroj: Smiřický infoservis 4.2.2020

park
Ze západu přicházela bouře, které dali v Německu jméno Sabina. Smiřický úřad dal preventivně 10.2.2020 zámecký park uzavřít.

vítr
Foukalo opravdu hodně.
Po Česku byly opět velké škody, u nás ale nevypadl ani proud.10.2.2020

zastávka
Nová autobusová zastávka byla instalována u Městského úřadu Smiřice. 4.2.2020

krmení
Krmení mláďátek. Smiřice, Hradecká ulice. 31.1.2020

chleba
Paní Hrochová, od které jsou fotografie, píše:
   "o víkendu (25.1.2020) se v Holohlavech na úřadě konal kurz kváskového pečení chleba. Všichni zúčastnění si chleba od lektorky ochutnali, potom sami připravili těsto a některý se upekl rovnou na úřadě, ostatní večer doma. Poslední fotky jsou už z domácí výroby."

firmy
"před návštěvou divadelního představení v Pardubicích jsme s manželem navštívili kavárnu Café Bajer na třídě Míru.
Byli jsme mile překvapeni výzdobou. Foto přikládáme. S pozdravem Martin a Gabriela Kverkovi"
Děkuji, že jste si vzpomněli. Firmy Lefnar a Malburg - 22.1.2020

bezdomovec
Malostranským potokem nepřítéka do Labe ani kapka vody.
Obyvatel Plivátek pod mostem žije již hodně roků. (ráno bylo 5 pod) 21.1.2020

pes osel
Zvířata nám dělají radost - i když jsou sádrová. Smiřice 21.1.2020

sado maso
"Miluju tě Domino"
Psal to kluk, který miluje Dominiku, nebo v Holohlavech otevřeli SM salon? 15.1.2020

sbírka
Účastníci tříkrálové sbírky v Holohlavech. Bylo vybráno 17 064 Kč. Za foto děkuji pí. Škrabkové. 11.1.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

sbírka
Účastníci tříkrálové sbírky ve Smiřicích. Bylo vybráno 37 004 Kč. 11.1.2020
Kliknutím se fotografie zvětší

padá a padá
Nepříjemné přivítání při vjezdu do Smiřic od státní silnice. 11.1.2020

model
Pracuji na modelu zbouraných domů ve Smiřicích. (1:120) Uvidíme, jestli to zdárně dopadne.
Zadní část Julišova domu, Palackého ulice čp. 11. 10.1.2020

park
V holohlavský park má také své oběti 4.1.2020
Pan starosta Malínský upřesňuje:
   "... smrky napadené kůrovcem v parku, nahoře suché, jsou už pokácené. Vršek nám kácel pan Krista z Neznášova z plošiny a spodek už naši zaměstnanci s mírami na čarodějnickou vatru, kterou jsme na zastupitelstvu schválili uprostřed fotbalového hřiště v ul. U Trati."


ohňostroj
Začátek roku 2020.