Holohlavy - foto z alba
Gustav Brož

Fotografie z pozůstalosti svého otce zpřístupnil Petr Brož, děkuji.
Fotky nejsou datované, porovnal jsem je podle uvážení.

Zpět na hlavní stránkuBrož
Gustav Brož byl vedoucím na statku v Holohlavech a potom dlouhá léta ředitelem celého statku (Velkovýkrmen Smiřice)
Na obrázku je smiřický zámek, sídlo ředitelství Velkovýkrmen Smiřice.

Brož
Gustav Brož sedí čtvrtý zprava. Kliknutím na obrázek se fotka zvětší.
Holohlavská kronika:
5. prosince nastoupil u Č.S.S.S. (Státní statek), oddělení Holohlavy, nový vedoucí Brož Gustav, narozený 25. srpna 1922 v Lukavici, okres Rychnov nad Kněžnou. Synek středního rolníka, nabyl odborného vzdělání na rolnické škole v Hlinsku v Čechách. Od r. 1943 osvojil si i praktické zkušenosti v zemědělství a o jeho přednostech svědčí povolání na tak významné a důležité vedoucí místo.


Brož

Brož
Učitel Ladislav Cölba startuje závody v parku u holohlavské školy. Vzadu vpravo stojí ještě nepřestavěný dům čp. 38.

Brož
Průvod jde směrem ke kostelu po Palackého ulici.

Brož
Ve Dvoře v Holohlavech.

Brož
Květen 1965. V poslední řadě jdou Vojtěch Knap, Josef Štrégl (vzadu), Václav Lhotský a manželé Brožovi.

Brož
Květen 1965.

Brož
Velkovýkrmny závod O3 Smiřice před dnes zbouranými domy u Měst. úřadu.
Sovětskou vlajku nese pan Binar, za ním je p. Chvála a Lubomír Štefen, všichni pracovali na statkových dílnách.

Brož
Fotbalisté, zleva ?, Bohumil Hampl, Ladislav Obst, Josef Fejgl, Josef Hanzl, Jiří Brož, Zdeněk Brož, Pavel Martínek - ostatní neznám.
Foceno naproti Měst. úřadu.

Brož
Ve druhé řadě je třetí zleva p. Binar a čtvrtý p. Štefen.

Brož
Poslední v průvodu jde Josef Čermák.

Brož
Zleva v řadě ?, p. Jošt z Holohlav, Brož, Muzikant, Štěpán, Kutík (byl předseda MěNV), další neznám.

Brož
Paní Brožová jde vlevo v druhé řadě. 1.5.1974.

Brož
Vpředu jdou smiřičtí fotbalisté.

Brož
Před smiřickým Městským úřadem.

Brož
Vlevo mimo záběr stojí smiřický kostel.

Brož

Brož

Brož

Brož
Prvomájový průvod Zemanova ulice Smiřice, zleva František Černý z Holohlav v mysliveckém, (za ním na chodníku stojí p. Kozina),
třetí zprava Jaroslav Peřina předseda MěNV Smiřice a až vpravo p. Brož.
Kliknutím na obrázek se fotka zvětší. - Prosím o popis.

Brož
Hudba pana Běliny často ve Smiřicích hrála. V malé sestavě i na plesech.
Kliknutím na obrázek se fotka zvětší. - Prosím o popis.

Brož
Druhý zleva stojí Václav Vébr, třetí Vítězslav Zákravský.

Brož

Brož
I když mi někteří lidé připadají povědomí (zleva František Bezvoda, Jar. Štefan a František Černý - ?),
nevím kterými místy by pan Brož šel. Zadní části mi nic neříkají.

Brož
Kulturní dům ve Smiřicích v roce 1973.

Brož

Brož

Brož

Brož
Alegorický vůz - dole je text Hybridizací.

Brož

Brož

Brož

Brož
Výstava zemědělské techniky v zámeckém areálu.

Brož

Brož

Brož

Brož
Další fotografie z této rybářské akce jsou na --- této stránce. ---

Brož
Gustav Brož s něčím na zahřátí. Tento písník dnes není od cesty vidět. Biocentrum ,,Obora" je na druhé straně cesty.

Brož
Poslední vpravo sedí čelem p. Volejník, naproti němu, zády k nám František Jandera.
Pan Prostředník fotil dne 24.6.1980.

Brož
Foto Prostředník 24.6.1980.

Brož
Další foto ze série nahoře.

Brož

Brož
Delegace vedená Gustavem Brožem (vpravo) přichází na holohlavskou mléčnou farmu.
Foto Zdenek Svoboda, U střelnice 90, Hradec Králové.