Smiřice - deska cti

Za minulého režimu byly fotografie osob, kteří se zasloužili o město, vystavovány před květnovými dny na desce cti v Hankově ulici.
Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu. Texty: smiřická kronika.
Oproti kronice jsou někde na desce jiní lidé.

Zpět na hlavní stránkuRok 1976

deska cti
Srpen 1976

deska cti
Srpen 1976

deska cti
Václav Štěpán a František Bezvoda(?) - Září 1976

deska cti
Září 1976Rok 1977

deska cti
Deska cti v roce 1977.
Ladislav Černý, Zdeněk Jágr, František Jandera, Petr Krejčí, Milada Luňáčková, Zdeněk Marek, Emanuel Skákal, Adolf Vít a Petr Zahálka

Na 8. schůzi rady MěNV (3.III.1977):
Bylo rozhodnuto, že na návrh MěV KSČ, budou na desce cti zveřejněny fotografie 9. občanů, jejichž zásluhy o město jsou nejvíce hodnoceny. Jsou to:
Ladislav Černý st., za zásluhy o rozvoj sportu,
Petr Zahálka, za loutkářskou a kronikářskou práci,
Adolf Vít, ředitel cukrovaru, za pomoc při budování města
Petr Krejčí, za politickou činnost
RSDr. František Jandera, zásluhy o rozvoj města,
Zdeněk Marek, za zásluhy o akci „Z“,
Milada Luňáčková, Emanuel Skákal a Jaroslav Jágr, za aktivní pomoc při budování města.Rok 1978

deska cti
Deska cti v roce 1979.
Brož, Hajek, Kratěna, Liška, Malý st., Novotný, Suchý, Špryňarová a Štréglová

26.IV.1978
V předmájových dnech byla provedena výměna fotografií osob, které se zasloužily o rozvoj města.
V tomto roce jsou na desce cti umístěny fotografie s. Brože, Lišky, Ing. Hájka, J. Novotného, J. Suchého, K. Kratěny, M. Štréglové, F. Malého st. a M. Špryňarové.

deska cti deska cti deska cti
Gustav Brož + Ing. arch. Vladimír Hájek + Karel Kratěna

deska cti deska cti deska cti
František Malý st. + ředitel školy Jaroslav Novotný + Marie Štréglová

deska cti
J. SuchýRok 1979

26.4.1979.
Dále rada schválila seznam zasloužilých a nejlepších pracovníků, jejichž fotografie bude umístěna na desce cti.
Jsou to: Ing. Marie Janatová, Jaroslav Peřina, Josef Holeček, Jaromír Kupka, Jiří Heřman, Josef Marek, JUDr. Karel Havlíček, František Svoboda, Václav Lhotský.


deska cti deska cti deska cti
Václav Lhotský + JUDr. Karel Havlíček + František Svoboda

deska cti deska cti deska cti
Ing. Marie Janatová + Jiří Heřman + Jaroslav Peřina

deska cti deska cti
Václav Absolon, zubař + Josef Marek?

deska ctiRok 1980

27.3.1980. 7. schůze rady MěstNV jednala o:
- seznamu občanů, kteří budou zveřejněni na desce cti za zásluhy o město. Byl schválen tento seznam:

deska cti deska cti deska cti
Adolf Vopinka + Kateřina Bezvodová + Vladimír Vokřál

deska cti deska cti deska cti
Josef Řehák + Vlastislav Opletal + Bohumír Šmejda

deska cti deska cti deska cti
Martin Rejzek + Miroslav Hlava, budoucí starosta Holohlav + Miluše RejhonováRok 1981

Smiřická kronika 9.4.1981:
Předseda MěstNV předložil po projednání v MěVKSČ návrh na odměnění zasloužilých pracovníků zveřejněním na desce cti. Byli vybráni:

deska cti deska cti deska cti
Terezie Šebková + Anežka Hažová + Zdena Sokolovská

deska cti deska cti deska cti
Oldřich Tlustý st. + Svatopluk Muzikant + Václav Klimeš

deska cti deska cti deska cti
Přemysl Rousek + Václav Křeček + Václav Andrýs *1915 - †1986Rok 1982

18.3.1982
6. schůze rady MěstNV ...
na závěr předložil předseda s. Kutil návrh na zveřejnění nejlepších pracovníků na desce cti. Návrh byl projednán a schválen MěVKSČ. Odměněni byli:

deska cti deska cti deska cti
Miloslav Tuzar + Jaroslava Rejzková + Josef Čermák

deska cti deska cti deska cti
Josef Hájek + Ludmila Vokřálová + Josef Černý

deska cti deska cti deska cti
Stanislava Kozová + Josef Hanousek + mjr. Vladislav Stránský

deska cti
15.6.1982Rok 1983

17.3.1983
6. schůze rady ...
Rada MěstNV schválila přehled funkcionářů a nejlepších pracovníků, vybraných na desku cti. Seznam byl projednán a schválen v MěV KSČ.
V roce 1982 byli těmi nejlepšími: Ing Václav Rejhon, Jaroslava Koldínská, František Rousek, MUDr. Jiří Ševčík, Zlata Vitoušová, František Trojan, Václav Andrýs ml., Jiří Špryňar, Jaroslav Novotný.

deska cti deska cti deska cti
Jiří Špryňar z ul. Nývltova, říkali mu "šprckař" protože začínal jako prodavač v drogérii, pak dělal vedoucího na sile a v důchodu
pomáhal jako obsluha kotelny na Govorovce + František Trojan + Zlata Vitoušová

deska cti deska cti deska cti
Václav Andrýs ml. + MUDr. Jiří Ševčík, zubař + Jaroslav Novotný, bývalý ředitel ZDŠ Smiřice

deska cti deska cti deska cti
František Rousek + Ing. Václav Rejhon + Stanislava Klimešová (byla na stejném místě v negativu ?)
Série byla focena 31.3.1983Rok 1984

Smiřická kronika 3.5.1984:
V závěru rozhodla rada, po předchozím schválení v MěV KSČ o veřejné pochvale a umístění fotografií na desku cti pro následující občany:

deska cti deska cti deska cti
Slavoj Lochman + Jana Heřmanová + Miroslav Volák
deska cti deska cti deska cti
Otakar Ježek + Květoslav Menger + Stanislava Klimešová

deska cti deska cti deska cti
Zdeňka Melichová + Jiří Piter + Jaroslav Šíp

deska cti
15.4.1985Rok 1985

21.3.1985 se členové rady zabývali návrhem seznamu občanů, jejichž fotografie budou vyvěšeny na desce cti.
Podle rozhodnutí MěVKSČ a rady MětNV to jsou:

deska cti deska cti deska cti
Josef Kmínek + Ivan Balcar + Petr Brož

deska cti deska cti deska cti
Jiří Hájek + Miloslava Koudelková + František Malý ml.

deska cti deska cti deska cti
PhMr. Stanislava Stříbrná (bývalá lékárnice, *24.2.1905) + Stanislav Šrámek + Jana Suková

deska cti
29.4.1985

deska cti
Doktor Ševčík, paní Pácalová a další ženou při úklidu města před 1. májem. 29.4.1985

deska cti
29.4.1985

deska cti
29.4.1985Rok 1986

3.4.1986
- 7. schůze rady města
Současně členové rady vyslechli a schválili návrh seznamu nejlepších pracovníků města, jejichž fotografie budou umístěny na desce cti. Jsou to: Bohumil Balák, Ing. Marie Bayerová, RNDr. Stanislava Javůrková, Zdeněk Kudyvejs, Jaroslava Lešová, Zdenka Melgrová - Rodov, Hana Koubová, Josef Kozina, Josef Škarytka - Rodov.
Rok 1987

deska cti deska cti deska cti
Ing. Miroslav Burián + Josef Liška + Václav Koza

deska cti deska cti deska cti
Karel Kratěna + Ing. Ema Baboráková + ?

deska cti deska cti deska cti
Milada Luňáčková + Marie Špryňarová + ?Rok 1988

deska cti deska cti deska cti
Ing. Marie Brožová + Josef Čejka + Jiří Heřman

deska cti deska cti deska cti
Rudolf Levínský - Jana Millerová + Přemysl Kubálek

deska cti deska cti deska cti
Josef Rohlena + Bohumil Šmejda + Ladislav Voldřichdeska cti
Místo bývalé desky cti ve smiřické Hankově ulici. 1.7.2020.