Jošt - rodokmen

Stránku připravili Milan Plšek, texty a grafické rodokmeny Stanislava Volocká.

Zpět na hlavní stránku              Část rodokmenu Stránský               Rodokmen RejmanRod Joštů na Smiřicku
   Význam a původ příjmení Jošt je poměrně jasný. Pochází totiž z původního keltského slova „bojovník“ a stalo se i křestním jménem (sv. Jošt – patron poutníků, slepců, chorobinců, lodníků, pekařů, dobytka). Přestože se u nás jako křestní jméno příliš nevžilo, začalo v průběhu doby fungovat jako příjmení. Podle údajů za rok 2016 (viz www.kdejsme.cz) bylo v naší republice 255 nositelů příjmení Jošt, 269 příjmení Joštová a pouze 8 chlapců jménem Jošt v průměrném věku 8 let. (Novější data kvůli GDPR nejsou k dispozici.)
   Podle Wikipedie: Svatý Jošt (také Judok či Jodok, francouzsky Josse) byl křesťanský kněz, poustevník a světec pocházející z Bretaně, který jako poutník prochodil celou dnešní Francii a navštívil také Řím. Narodil se počátkem 7. století a zemřel v roce 668 nebo 669, popřípadě 675.
   V německém kalendáři najdeme svátek sv.Jošta 13.12. Také v našich dějinách se toto jméno vyskytuje. Např. Jošt Lucemburský, zvaný též Moravský – tomu chystají v Brně jezdeckou sochu, protože byl považován za nekorunovaného krále Moravy nebo Jošt z Rožmberka, syn Petra Voka, kterému je zasvěcena kaple v Českém Krumlově. Kostel sv. Jošta najdeme i ve Frýdku.

----------------

   V našem kraji najdeme nejstarší Jošty hned v několika obcích. Podle výzkumu Martina Kareše (viz www.smirice.eu) byli následující Joštové plátci daní v roce:
   1588 Václav Jošt v Libřicích a druhý Václav ve Vlkově
   1619 Václav Jošt ve Vlkově
   1655 Matěj Jošt v Bukovině
   1712 Václav Jošt v Újezdě
   1722 Matěj Jošt ve Skalici

   A podle gruntovnice držel grunt čp. 28 v Bukovině Matěj Jošt a po jeho smrti přešel grunt na syna Václava, ale ten jej předal Janu Faltovi. Falta umírá a již v r. 1695 přechází grunt na dalšího majitele. Také čp. 19 v Bukovině je od roku 1691 do 1712 v majetku Tomáše Jošta, ale jeho vdova Marie postupuje grunt Tobiáši Hrnčířovi.

   Jošty najdeme i ve Skalici, kde Pavel Jošt získal statek čp.18 v roce 1656. V roce 1689 jej předal synovi Janovi, ale ten byl „práce nedbalý“, a tak si otec vzal grunt zpět (1690). Po jeho smrti držela statek jeho vdova Dorota. V roce 1722 se na čp. 18 objevuje Matěj Jošt a zároveň platí i daně. Ve Skalici čp. 25 se objevuje i Václav Jošt (roku 1704), ale v roce 1707 grunt opouští. (Je zajímavé, že ve stejný rok se Václav objevuje v Újezdě.)
   Další rodina Joštů je v Újezdě, kde v roce 1707 získal chalupu Václav Jošt (do 1737) a jinou chalupu Pavel Jošt v roce 1737.
   Ve Vlkově v čp. 44 najdeme Václava Jošta v roce 1588 a 1619.
   Dalším zdrojem při pátrání po předcích je Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Tady je uvedena rodina Matěje Jošta v Bukovině. Uvádí se zde:
   Matěj Jošt 40 r. z toho *1611
   Anna manželka 26 r. z toho *1625
   Jan syn 15 r. z toho *1636
   Jiřík syn 13 r. z toho *1638
   Václav syn 10 r. z toho *1641

   Ve Vlkově,  Libřicích a Újezdě se v SPPV Joštové neuvádějí a Skalice tam není vůbec (zřejmě se nedochoval soupis nebo nebyl vytvořen.

   Když tedy vyjdeme z těchto nejstarších údajů, můžeme sestavit teoretický graf rozrodu Matěje Jošta z Bukoviny. U jeho syna Václava máme už i první matriční záznam (sňatek):

   Synové Jan a Jiřík podle věku patří jiné matce (rovněž Anně, u které máme matriční záznam o úmrtí), ale Václav by mohl již být synem Anny, která je uvedena v soupisu poddaných podle víry.

   Dál budeme sledovat rod Václava, který nás vede do Újezda a vlastně spojuje Jošty z Bukoviny a z Újezda. Je to jen teorie, protože druhou možností je, že Václav byl synem Pavla a Doroty Joštových ze Skalice. Ale právě u sňatku je uvedena Bukovina jako Václavovo rodiště, a proto jsem přesvědčená o správnosti grafu.


Jošt

   Jošt Teď se zaměříme na Václavův rod. Měl dva dospělé syny – Jana a Pavla, ale sledovat budeme pouze Pavla a jeho syna Jana. Tady nastává první problém, protože se nedaří správně určit Janovu nevěstu, a proto není dohledatelná ani jeho svatba.
   Také nevíme, kde se mu narodily první čtyři děti. O jejich existenci totiž víme pouze z evidence obyvatel v Holohlavech v roce 1813, kde u čp. 54 najdeme následující:

   Z uvedených dětí Jana Jošta – cihláře se pouze Václav narodil v Holohlavech. Rodina se již s dětmi odněkud přistěhovala, ale zatím se mi nepodařilo zjistit odkud. Také Janova manželka je „nejistá“, protože u různých zápisů je příjmení a rodiště buď nečitelné nebo neuvedené.


  Jošt Od Jana Jošta – cihláře se už historie rodu Joštů dohledává poměrně dobře.

   Jan Jošt – cihlář měl dva dospělé syny – Františka a Václava. Sledovat budeme Václava, který se stal hrobníkem a zůstal žít v Holohlavech. S první manželkou Annou Havrdovou z Lužan měl syna Jana, který se oženil v Habřině (a tam se narodily i jeho první potomci). Vzal si Annu Lhotskou a měli osm dětí.

-------------------

Kliknutím se rodokmeny zvětší

-------------------

   Sledovat budeme rodiny jeho tří synů – Františka, Jana a Václava.

   Nejmladší syn František si přivedl nevěstu z Býště. Anna Picková byla z jedné z nejstarších býšteckých rodin a potomci Františka a Anny žijí ve Smiřicích dodnes.
   Další syn Jan se oženil v Holohlavech a vzal si jednu ze sester Pácaltových Marii. Měli syna Josefa, který se vyučil bednářem, a jeho rodinu vidíme na dalším grafu.

Jošt       Jošt

Nejstarší bratr Václav se ženil dvakrát. První manželka byla mladší sestra Pácaltová Kateřina a druhá žena byla Anna Kábrová z Černožic.

Jošt

Jošt
Celý rodokmen Matěje Jošta od Stanislavy Volocké.Barvy písmen jsou jen pro lepší orientaci.

v1/ Jošt Václav z Újezda

x1/ Jošt Pavel * cca 1701 z Újezda 7 †25.02.1788 Újezd, si vzal 23.04.1742 Holohlavy, Újezd
  Kateřina Vlčková *26.11.1718 Smržov †04.05.1762 Újezd
   y1/ Václav *27.04.1745 Újezd †06.05.1751 Újezd
   y2/ Jan *05.10.1748 Újezd †21.11.1822 Hol pokračování ===> y2)
   y3/ Pavel *16.08.1752 Újezd
  Kateřina Hryzlíková *02.04.1752 Újezd, svatba 02.08.1785 Holohlavy, Újezd 33 a 33 let
   y4/ Kateřina *02.03.1762 Újezd †19.04.1762 Újezd

------------------------------

===> pokračování y2)
y2/ Jošt Jan *05.10.1748 Újezd podruh,cihlář †21.11.1822 si vzal Marie Stránská *cca 1747 z České Skalice 86 †21.02.1827
   z1/ Marie * ?
      a1/ Anna *10.03.1820 Hol nemanž. si vzala Stránský Václav z Habřiny 28
         b1/ Anna *25.05.1850 Holohlavy 52
   z2/ František * cca 7/1796 † po r.1846
      1. žena Alžběta Rožnovská *26.5.1796 Sendražice 39 †49 let †24.02.1846, svatba 27.01.1823 Hol.53 26 a 26 let
      2. žena Kateřina Lhotská *30.11.1807 Habřina 57, svatba 08.06.1846 Hol.12 vdovec 50 a 39 let
   z3/ Anna *cca 1799
      a1/ Jan *20.05.1826 Hol.21 nemanž.
   z4/ Dorota * cca 1802 † 2 roky †14.03.1804
   z5/ Václav *11.10.1804 Hol. 32 pokračování ===> z5)

------------------------------

===> pokračování z5)
z5/ Jošt Václav *11.10.1804 Hol.32 hrobník a podruh v Hol.20 †21.01.1860
   1. žena Anna Havrdová *24.1.1808 Lužany 27 †cca 1852
    dcera Mikuláš Havrda z Lužan 20 a Marie Prostředníková z Lužan 15
    svatba 01.02.1841 Lužany 36 a 33 let
      a1/ Jan *04.01.1842 Hol.18 †10.04.1842
      a2/ Jan Stanislav *07.05.1843 Hol.20 pokračování ===> a2)
      a3/ Anna *30.05.1849 Hol. 7
   2. žena Kateřina Hanousková * 1802 z Hol.24 svatba 16.05.1852 Hol 48 a 50 let

------------------------------

===> pokračování a2)
a2/ Jošt Jan *07.05.1843 Hol. dělník Hol.56, si vzal 17.11.1867 Hol.57 Anna Lhotská *29.06.1839 Habřina 57
   dcera Václav Lhotský z Habř.57 a Kateřina Dvořáčková z Hustířan
   b1/ Josef *07.12.1860 Habřina 57 nemanž. syn Anny
   b2/ Václav *17.03.1864 Habřina 57 nemanž. syn Anny pokračování ===> b2)
   b3/ Jan *28.09.1867 Habřina 57 nemanž. syn Anny pokračování ===> b3)
   b4/ Marie *27.12.1869 Hol.61 † 1870
   b5/ Marie *27.02.1871 Hol.61 čsl.
   b6/ František *27.12.1872 Hol.35 † 1873
   b7/ František *19.12.1874 Hol.32 čsl., si vzal 25.06.1898 Anna Picková *25.08.1877 Býšť 4 čsl.m dělnice v Hol.38
     dcera Jan Picek z Býště 66 a Anny, nem. dcery Barbora Rázková
      c1/ Jošt Josef+ *05.02.1899 Hol.71 †27.02.1899
      c2/ Jošt František *21.06.1900 Hol.71 čsl., švec †25.12.1965, si vzal 26.12.1927 Sm Anna Fantová *27.11.1904 Sm.82 †13.03.1992
         d1/ Danuše *06.02.1932 Sm †5.3.1993, učitelka si vzala Hájek Vladimír Ing. Arch. *05.03.1927 †17.7.2000
            e1/ Vladimíra Hájková, učitelka, si vzala Rohlena Petr, učitel
            e2/ Martin Hájek si vzal Lenka Jarolímková
      c3/ Marie Joštová *16.05.1902 Hol.38 čsl.
      c4/ Božena *05.11.1903 Hol.38 čsl.
      c5/ Jošt Karel Václav *13.09.1905 Hol.38 čsl., si vzal 06.05.1928 Semonice evangelíci, Božena Jandousková *27.2.1904 Litol u MB
         d1/ Božena Marie *13.07.1928 Hol.93 čsl.
      c6/ Jošt Václav *04.09.1907 Hol.38 †04.09.1907
      c7/ Jošt Josef *16.01.1909 Hol.38 †16.02.1914
      c8/ Anežka Anna *08.01.1911 Hol.38 čsl., si vzala 21.04.1935 Sm čsl., si vzala Valášek Karel *03.09.1912 Brandýs n/L

   b8/ Anna *15.05.1877 Hol.32

------------------------------

===> pokračování b2)
b2/ Jošt Václav *17.03.1864 Habřina 57 † ?
   1.žena Kateřina Pácaltová *02.06.1867 Hol. † 1889, svatba 06.02.1888 Hol. 58           =====> rodokmen Pácalt
      c1/ Františka *23.11.1888 † 1889
   2. žena Anna Kábrová *17.10.1866 Černožice 43, svatba 03.09.1889
      c2/ Anna *11.07.1890 Hol., si vzala 07.01.1913 Hol Šlejhar František *19.08.1888 Hol. 2
         d1/ Šlejhar František *14.10.1911 Hol.38 čsl.
         nemanželský syn Anny Joštové, si vzal 05.07.1936 čsl. Marie Sochůrková *21.12.1913 Vlkov
      c3/ Františka *09.10.1892 Hol.16 čsl., si vzala 20.08.1918 Hol, Mach Josef *11.12.1891 Kleny, o. NA
      c4/ Aloisie *30.06.1895 Hol.16 †03.02.1897
      c5/ František *16.12.1897 Hol.16 čsl., si vzal 28.02.1926 Sm čsl. Božena Plšková *10.06.1898 Sm
         dcera Josef Plšek z Hol. a Marie Mutzerové           =====> více o Mutzerových
      c6/ Marie *06.09.1900 Hol.38 †26.10.1900
      c7/ Jošt Josef *01.01.1902 Hol.38 čsl. si vzal Emilie Černá
         d/ Květuše Joštová *20.06.1932 Holohlavy čsl., si vzala 03.12.1955 Smiřice čsl. Hošek Josef *06.06.1932 Hinweg
            e1/ Bronislava
            e2/ Petr
      c8/ Marie *04.07.1904 Hol.38 čsl.

------------------------------

===> pokračování b3)
b3/ Jošt Jan *28.09.1867 Habřina dělník v Hol.58, kočí Sm, si vzal 10.11.1891 Hol.58 Marie Pácaltová *8.05.1864 Hol.17 Hol. 58
   dcera Josef Pácalt z Hol.17, 58 a Anna Křečková z Hol.1
   c1/ Marie *25.01.1892 Hol.58 čsl., si vzala 28.06.1919 Hol Kovář Alois *21.06.1889 Hol
   c2/ Jošt Josef *15.03.1894 Hol.58 bednář čsl., si vzal 02.01.1921 Holohlavy
     Josefa Vognarová *23.2.1891 Holohlavy 32 čsl. †18.06.1979 Loch.
Ludmila Joštová      dcera Václav Vognar z Hol.32 a Kateřina Adamírová z Hoříněvsi 1
      d1/ Ludmila Joštová *15.9.1922 Holohlavy 32 čsl. †27.11.2007
        1. muž Šimák František *19.01.1919 Lochenice 10 typograf † 1950
         svatba 08.11.1942 Smiřice čsl.
         e1/ Eva Šimáková Jaroměř Předměřice si vzala
            Fikr Jiří *19.07.1943 Lochenice †13.11.2015
            f1/ Pavla Fikrová si vzala Sedloň Pavel
               g1/ Sedloň Michal
               g2/ Denisa Sedloňová
            f2/ Fikr Jiří si vzal Radka Moravcová
               g1/ Fikr Jiří
               g2/ Šárka Fikrová
         e2/ Šimák Miroslav *07.02.1946 Jar Předměřice †01.12.2012 si vzal 22.12.1966
            Anna Purmanová *23.10.1947 †11.07.2020
            f1/ Hana Šimáková + Jurdák Dušan
               g1/ Michala Jurdáková
                  h1/ Natálie
               g2/ Jurdák Dušan
            f2/ Šimák Petr + Tereza Musilová
               g1/ Nela Šimáková
       2. muž Ludmily byl Kubec Josef *17.06.1914 Lochenice †12.02.1980
         svatba cca 1952 Předměřice
         e3/ Kubec Josef
           1. žena Dagmar Pejchová
            f1/ Radek
           2. žena Ivona Slabá
            f2/ Josef

Eliška Joštová       d2/ Jošt Josef *23.06.1926 Holohlavy 32 čsl. řidič †21.05.1996 Sm.
        si vzal 22.12.1951 Smiřice
        Eliška Stránská *21.05.1929 Holohlavy 119 †01.05.2004 Čern
        dcera Frant. Stránský z Jeřiček(*1904) a Anna Benešová(*1910)
                   =====> rodokmen Stránský
         e1/ Jošt Josef si vzal 16.12.1978 Smiřice Stanislava Rejmanová
            f1/ Marcela Joštová + Štohanzl Roman
               g1/ David Štohanzl
            f2/ Eliška Joštová + Rérych Pavel
               g1/ Matyáš Rérych
               g2/ Lucie Rérychová

   c3/ Jošt Václav *17.8.1897 Hol.58 † 1915
   c4/ Anna *21.07.1899 Hol.58 čsl. †07.08.1953
   c5/ Františka *09.10.1901 Hol.53 čsl.
   c6/ Emílie *28.09.1903 Hol.58 †23.10.1903

sestavil Milan Plšek
2022-02-14
Stránský       
Celý rodokmen Stránský

   Josef Jošt (*23.6.1926) se oženil s Eliškou Stránskou. Podívejme se nyní na rodinu Stránských.

   Nejstarším dohledaným předkem byl Adam Stránský (*1580) z Lípy. Jeho syn Václav platil daně v Lípě v roce 1655 a vnuk Jakub v roce 1713 (viz smirice.eu)

Stránský

Jakub (*1651) se 5.11.1673 žení se Sibylou Uždilovou z Benátek. Sledovat budeme jejich syna Tomáše a vnuka Jana, protože životní cesta jejich potomků vede přímo do Smiřic.

Stránský

   Václav si přivádí nevěstu ze Sendražic, ale zůstávají žít ve Vřešťově. Jejich syn – opět Václav – nalézá nevěstu v Jeřičkách a odchází k ní. Mají dceru Annu, od které vede již přímá cesta do Smiřic. Annin nemanželský syn František se vyučil ševcem a přivedl si do Smiřic nevěstu ze Dvora Králové. Měli spolu syna Vladislava a dceru Elišku, později provdanou Joštovou.

Stránský
Další jména zmíněná v rodokmenu Stránských:
Uždilová, Hušková, Vaněk, Voltová, Chudoba, Kolovratníková, Mocirová, Horáková, Faltusová, KašparováJošt
Josef Jošt *1894 a Josefa Vognarová *1891

Jošt
Josef a Josefa Joštovi s dětmi Ludmilou *1922 a Josefem *1926.

Jošt
Josef Jošt *1926 a Eliška roz. Stránská *1929 v roce 1951     =====> rodokmen Stránský

Jošt
Svatba 22.12.1951 Smiřice - fotografii popisovala Eva Fikrová.

1. Jošt Josef – ženich, 2. Eliška Stránská – nevěsta, 3. Jošt Josef – otec ženicha, 4. Josefa Joštová – matka ženicha, 5. Ludmila Kubecová – sestra ženicha, 6. Anna Šimáková – žena 7, 7. Miroslav Šimák, 8. Svatava – dcera 6,7, 9. Eva Šimáková – dcera 5, 10. Miloslav Šimák – syn 5, 11. Stránský František - otec nevěsty, 12. Anna Stránská - matka nevěsty, 13. Věra Vognarová, 14. Stránský Vladislav – bratr nevěsty, 15., 16. příbuzné nevěsty


Jošt

Jošt
Josef a Eliška se synem Josefem.

Jošt Jošt
Josef Jošt, vpravo v roce 1969.

Jošt
Josef Jošt ve šrotovně (bývalý mlýn ve Smiřicích - zbouráno)

Jošt
Josef Jošt na bývalém Gigantě, velkovýkrmně vepřů.

Jošt
Předměřice cca 1974
vlevo matka Jiřího Fikra, uprostřed Pavla Šimáková pravnučka Josefy, vpravo Josefa Joštová (1891) rozená Vognarová z Holohlav

Jošt
1. a 2. sestry Vaňkovy ze Skalice, 3. Eva Šimáková, 4. Miroslav Šimák, 5. Eliška Joštová, roz. Stránská, 6. Josef Jošt, manžel Elišky,
7. Ludmila Kubecová, roz. Joštová, 8. Josef Kubec, manžel Ludmily, 9. Anna Kubecová, teta děcka, 10. v zavinovačce Josef Kubec.
Foceno v roce 1953.

Jošt
?, na kapotě Miroslav Šimák (*1946), Josef Jošt (*1926) řidič

Jošt
Josef Jošt (*1957), Milan Šimák, Josef Kubec (*1953)Rejman

Jošt
Strojvedoucí Karel Rejman v lokomotivě 434.2195.

Jošt
Strojvedoucí Karel Rejman, otec Stanislavy.

Karel Rejman * 26.11.1932 Smiřice,     =====> rodokmen Rejman
syn Aloise Rejmana *2.12.1903 Libřice a Marie roz. Burešová *19.8.1895 Neděliště
si vzal za manželku 9.4.1955 ve Smiřicích
Justina Palariková *16.12.1932 Zákamenné, okr. Dolný Kubín, Slovensko, dcera Jan Palarik *11.7.1892, Zakamenné a Agneša roz. Garajová *4.1.1900, Zakamenné


Jošt
Stanislava Joštová, roz. Rejmanová, žena Josefa s dcerami.