Holohlavy - foto z alba
Rudolf Levínský

Zpět na hlavní stránku

Za foto a text děkuji Rudolfu Levínskému *1948

pí Tučková
Čp. 10. před domem stojí paní Tučková, maminka Marie Tučkové vdané Jelínkové.
Za domem vykukuje střecha holohlavské fary.

Marie Tučková Jelínkovi
Marie Tučková vdaná Jelínková, sestra učitele Josefa Tučka. + Svatební fotografie Marie Tučková a František Jelínek

Levínský
Tučkova rodina stojící před chalupou čp. 10.
Zleva Václav Tuček a jeho syn Jan ( hřbitovský - otec pí. Jakubské ),
zemědělec a kostelník Jan Tuček, jeho syn učitel Josef, ( jeho sestra byla Marie Jelínková - Levínská ) před ním stojí jeho syn Josef Tuček
budoucí učitel ve Smiřicích, s kníry Josef Tuček a nakonec jeho syn Josef, ten měl děti Jirku, Josefa a dceru Marii.
Václav, Jan a Josef, stojící vzadu, byli bratři.

Levínský
Zleva Rudolf Levínský *1948, Jarka Hošek, vzadu jeho otec pan Hošek, Františka Hošková,
Marie Jelínková roz. Tučková ( maminka 3 holek: Marie, Františky a Elišky ),
Eliška Levínská a Jaroslava Jarchovská vdaná Waltrová dcera Marie roz. Jelínkové.

Levínský Tučkovi
Cedule Holohlavy byla připevněna na prvním domě ve vesnici, jak je vidět vlevo.
Vpravo: Zleva: Otec Marie Levínské Jan Tuček, jeho vnuk Josef a syn Josef.
Starší Josef je často vidět na školních fotografiích holohlavské školy.

Jelínkovi Marie Jelínková
Vlevo František a Marie Jelínkovi s malým Františkem Jelínkem
Marie Jelínková a sousedka paní Srbová.

Levínský
Eliška Levínská a pí. Bártová jely s bulíkem na pole sázet brambory

Levínský
František Jelínek *1945 vede koně, Rudolf Levínský *1915 uprostřed. Vzadu je vrch Chloumek.

stodola stodola stodola
Vlevo: Studna před stodolou s ještě znatelným letopočtem, je stará přes 200 let let. Vpravo nahoře Václav Levínský.

Levínský Rudolf *1915 stodola
Rudolf Levínský *1915.
Budova nové stodoly byla postavena ze dvou částí, uprostřed byl zastřešený průjezd. Levá část stále stojí.
Nová stodola už měla jen šikmou střechu. Stará stodola shořela při ohni v červnu 1967. Při bouřce do ní uhodil kulový blesk.
Nakonec i nová stodola musela ustoupit domovnímu stavení.

Marie Jelínková 1. máj
Marie Jelínková
Vpravo: 1. máj. Zleva: Rudolf Levínský troubí, Václav Levínský, Miloš Kopecký a Václav Andrýs, průvod šel od Černožic kolem hřbitova.

bulík výlet
Vlevo: František Jelínek s vnoučaty
Vpravo: zahrádkáři na tajném výletě pod Pradědem.
Rudolf Levínský *1915 byl předseda zahrádkářů.
Stojí p. Mrkos, dole Vratislav Hlava, Jarka Jelínek, Rudolf Levínský a pí. Jelínková.

Levínská
Fotky jsem doplnil touto fotografií.z holohlavského archivu.
Při nepopsané slavnosti jede na koni Eliška Levínská roz. Jelínková. Vlevo stojí holohlavská váha.
Dnes je zde hasičská zbrojnice, vzadu vede státní silnice.