Smiřice - Zdeněk Lameš

Zpět na hlavní stránku

Zdeněk Lameš
Ing. Zdeněk Lameš, předseda Vodních toků.
Stojí v první řadě, vlevo od ženy, která však k němu nepatřila. Údajně měl rád muže.
Lidé zdraví protektorátního ministra Emanuela Moravce při jeho návštěvě v Hradci Králové.
Rada Lameš byl předseda správní komise řídící v letech 1940 - 1945 Smiřice,

Vládní nařízení ze 7. VIII. 42 uvádí v činnost služební pozdrav veřejných zaměstnanců aktivních i pensionovaných
vztyčenou pravicí při hraní říšských hymen a říšských a protektor. vlajek.
Zdroj: Holohlavská školní kronika

Zdeněk Lameš
Seznam členů správní komise.

Překlad zápisu správní komise:

Městský úřad Smiřice

Z Á P I S .

p r o t o k o l č. 5

ze schůze Správní komise konané dne 15. dubna 1945 ve 20 hod. v kanceláři
Městského úřadu ve Smiřicích.

přítomni: Ing. Zdeněk Lameš, předseda
Josef Karpíšek, zástupce předsedy
Stanislav Kubeš, člen

omluven: Alois Lenfeld, člen
Arnd Riebel, člen

Projednání a závěr.
Zápis z poslední schůze byl přečten, schválen a podepsán.
1. Úprava služného pracovníků v individuálním smluvním poměru dle nařízení ministra vnitra z 5.7.1944 …
. . . . .
. . . . .
. . . . .
Za správnost zápisu:
předseda správní komise
Ing. Zdeněk Lameš

Dokument a překlad M. Plšek, 2013-04-23