Smiřice - oslava 60. let VŘSR    3.11.1977

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika 3.11.1977:
   I když přípravy probíhaly již dlouho, oficiální zahájení měsíce přátelství bylo provedeno dnes, spolu s promítnutím filmu „Hořící sníh“.
   Večer, na plenárním zasedání MěNV, MěV KSČ a MěV NF byly položeny věnce k památníku osvobození. V programu, mimo slavnostní projev, byly promítnuty a komentovány Ing. Kupkou diapositivy z historie vývoje Smiřic a s. Fischer promítl film „Smiřice ve výstavbě“.

1977
Věnec nesou Josef Koza a Jaroslav Peřina

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977

1977
Pan Fischer připravuje promítačku.
Sledují pánové Miroslav Tuzar, v brýlích ?, Zdeněk Marek, Vladimír Hájek, Karel Havlíček a Přemysl Rousek