Georg J. E. Mautner - udělení čestného občanství Smiřic

Fotografie převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránku       Rodina MautnerovaSmiřická kronika, říjen 1992 - Čestné občanství
   Na návrh starosty začala ráda projednávat možnost udělení čestného občanství panu Georgu J. E. Mautnerovi, rytíři z Markhofu. Vídeňský průmyslník, jehož pra, a ještě několik pra - otec se ve Smiřicích narodil, vyučil, oženil. Po neshodách s závistivým i panskými úředníky se odstěhoval do Vídně. Zde konvertoval ke státnímu náboženství a velice rozhojnil majetek. Jeho heslo “Píle a vůle” vystihovalo zřejmě i jeho povahu. Po řadě technicky podnětných prací v pivovarnickém průmyslu, ekonomickém úspěchu a mnoha humanitních činech obdržel dva vysoké řády, spojené s rytířským titulem. Ani on, ani potomci nezapomněli na Smiřice a vždy se k nim hlásili. Vlastně i čtvrtina jejich erbu byla převzata z erbu Smiřic. Současný senior rodiny přijel do Smiřic. První Mautner od r. 1939. Je to vzdělaný pán, s velkou šíří zájmů. Diplomovaný obchodník (odpovídá asi našemu bývalému komerčnímu inženýrství), státní rada, místopředseda liberální politické strany, úspěšný a odvážný podnikatel. Po předcích zdědil smysl pro obchod a cit pro jednání s lidmi. Možná i tu trochu smyslu pro mystiku. Zabývá se astrologií a vnímá auru lidí.


Mautner
Starosta Ing. Lubomír Kupka vítá Georga J.E. Mautnera v obřadní síni. 28.6.1993
Dále zleva zastupitelé: Josef Čeněk, Josef Spurný, František Jandera, Milan Plšek, ... , Pavel Ptáčník.
Před obrazem stojí Jana Hladová, vpravo Milena Červinková.

Mautner
Přivítání návštěvy na Městském úřadě Smiřice. Vzadu u obrazu stojí Petr Ducháček.

Mautner
Jiří Mautner se zdraví s Miroslavem Volákem, vlevo stojí Miloslav Koudelka a Pavel Ptáčník.
Zleva v řadě je vidět Josef Spurný. V hnědém obleku Václav Suchánek.

Mautner
O předání listiny v roce 1993 jsem ve smiřické kronice překvapivě záznam nenašel.

Mautner

Mautner

Mautner
Starosta Smiřic Lubomír Kupka předává čestné občanství p. Mautnerovi.

Mautner

Mautner

Mautner

Mautner

Mautner

Mautner

Mautner

Mautner
Mautnerovi z Markhofu hledají shodnost svého erbu a městského znaku.

Mautner

Mautner Mautner
Odjezd od Městského úřadu Smiřice.