Smiřice - oslavy Vítězného února 1948

Fotografie, ze smiřického archivu, jsou doplněny dalšími, převedenými z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku22.2.1973

Smiřická kronika:
   Oslavy 25. výročí Února
   22. února 1973 v sále místního kina uspořádána veřejná oslava 25. výročí Vítězného února za velmi početné účasti občanů. Po úvodním kulturním pásmu učitelů místní ZDŠ pronesl slavnostní projev ředitel Jaroslav Novotný.
   V další části pořadu promítnuty filmy: Lubochňa – Začátky dělnického hnutí na Slovensku – 2. A zde žili – Činnost ilegálního ÚV KSČ – 3. Velkovýkrmna – státní statek Smiřice – nové formy práce v zemědělské velkovýrobě. Tento poslední barevný film zhotovil kolektiv filmového kroužku ZV ROH Velkovýkrmny Smiřice, jehož vedoucím je Josef Pecina.

1973
Ředitel školy Jaroslav Novotný. Vpravo sedí František Jandera.

1973
Stará podoba smiřického kina. Vlevo byla "malá řada" sedadel. U dveří stála vysoká kamna.
Plátno bylo na stěně k Palackého ulici, po renovaci se přemístilo na druhou stranu.
Kliknutím se fotografie zvětší24.2.1977

Smiřická kronika 24.2.1977:
   Všechny místní organisace a školy připravily společné besedy o významu "Února 1948" pro náš lid.
   Veřejného shromáždění, svolaného k této příležitosti MěNV se zúčastnilo 140 lidí. Nejrozsáhlejší oslavy byly uspořádány v ZDŠ, za účasti 681 žáků a učitelů.

1977

1977

1977

1977

1977
Zleva Jaroslava Koldinská(?), Zlatuška Vitoušová, Milada Luňáčková a Anna Matějková.

1977

1977

1977
Třetí zleva sedí Eva Knapová. Dole přebírá ocenění.

1977 1977
Vlevo dostává ocenění od Jaroslava Peřiny Ladislav Černý st., přihlíží Václav Štěpán.23.2.1978

Smiř. kronika: MěVNF připravil plenární zasedání k tomuto výročí. Zúčastnilo se 160 občanů.

1973
Kulturní vložka pionýrů
Kliknutím se fotografie zvětší

1978

1978

1978
Zleva pánové Havlíček, Hájek, Josef Koza, Jaroslav Peřina.

1973
Kulturní dům Dvorana.
Kliknutím se fotografie zvětší

1978

1978

1978
Zleva: ..., Hradecká(?), Slavoj Lochman, Václav Štěpán a Jaroslav Peřina.

1978

1978
Zleva Marie Janatová, Josef Holeček a p. Prokop st., Václav Štěpán a Jaroslav Peřina.22.2.1979

Smiřická kronika:
   Večer se na svém 15. plenárním zasedání sešel Měst. NV. Za účasti 38 poslanců byly projednány záležitosti města, socialistický závazek na rok 1979 a jednotný plán kulturně výchovné činnosti. Byla schválena resoluce, adresovaná velvyslanectví Vietnamské soc. republiky, odsuzující agresivní akci ČLR proti Vietnamu. Slavnostní projev k 31. výročí „Února“ přednesl člen MěV KSČ, major ČSLA Vladimír Stránský.

1979
Zleva: Zdeněk Marek, Josef Řehák, Vladimír Stránský, Milada Luňáčková, Jaroslav Peřina a Josef Koza

1979

1979
Vladimír Stránský18.2.1988


Smiřická kronika 18.2.1988:
   Na počest všech, kteří to myslili s dělnickým hnutím poctivě a kteří připravovali základy socialismu v naší zemi, uspořádal MěstNV slavnostní plenární zasedání. Položení věnců u památníku osvobození se zúčastnilo 100 občanů.

1988

1988

1988

1988

1988

1988
Shromáždění proběhlo v kině Máj.

1988
Zleva: Marie Bayerová, Marie Vořechovská, Josef Rynt, Václav Andrýs, Miroslav Burian, Miloslav Koudelka, Jiří Hlaváček,

1988

1988

1988

1988
Zleva: Miroslav Burian, Zdeněk Marek, Miloslav Koudelka, Jiří Hlaváček, Vítězslava Klůzová, Jana Heřmanová,

1988 1988