Smiřice - Petr Pavel Skořepa

Zpět na hlavní stránku

Petr Pavel Skořepa
Hrob rodiny Skořepovy na smiřickém hřbitově. 23.5.2005.
Dole: Podobizna na náhrobku a detail desky umístěné na pravé straně.


Petr Pavel Skořepa Petr Pavel Skořepa    Petr Pavel Skořepa není smiřickým rodákem – narodil se v rodině kováře 3. ledna 1844 ve Velkém Vřešťově. Absolvováním dvouročního kurzu pro učitele v Hradci Králové se stal v roce 1861 učitelem. Nejdříve působil krátce na německé škole v Záloňově u Jaroměře. Odtud přešel na školu v Holohlavech.
   13. října 1866 byl zastupitelstvem Smiřic vybrán za učitele na tehdejší triviální školu ve Smiřicích. V historii školství ve Smiřicích patřil P. P. Skořepa k velmi dobrým učitelům. Během jeho 35letého působení na smiřické škole vzrostla škola z původní dvoutřídní na čtyřtřídní v roce 1875, na pětitřídní v roce 1880 a v roce 1884 už byla zdejší škola šestitřídní. V roce 1893 vznikla 5třídní obecná škola (současný I. stupeň školy) s pobočkou pro děvčata v páté třídě a 3třídní měšťanská škola (současný II. stupeň ZŠ).
   P. P. Skořepa usiloval o zřizování dalších tříd, aby v nich nemuselo bývat dřívějších až 100 dětí. Zřejmě i jeho usilováním a přesvědčováním přistoupilo město ke stavbě nové školní budovy – současné „staré školní budovy“ v Jiráskově ulici, která byla otevřena v roce 1895.
   P. P. Skořepa ve snaze o pomoc méně majetným rodičům usiloval dvacet let o zřízení dětské opatrovny – mateřské školy. S pomocí bohatých přátel města vznikla mateřská škola ve Smiřicích v roce 1889.
   Skořepova učitelská práce byla hodnocena velmi vysoko a získal mnohá ocenění. I proto byl roku 1886 jmenován Čestným občanem Smiřic a současně byl vyznamenám titulem ředitel.
   Pokud nás překvapují současné nedobré politické poměry, ani dříve nebylo všechno v pořádku. I tak vynikající a obětavý pracovník musel přemáhat nepřízeň veřejnosti. Poprvé před rokem 1880 pro nedobré politické poměry ve městě a podruhé v posledních dvou letech života. Tehdy se dění ve městě vyhrotilo natolik, že Skořepa jejich vlivem těžce onemocněl a 13. srpna 1901 teprve 57letý ve svém rodišti zemřel. Letos tedy uplynulo od jeho smrti rovných 100 let.
   Na rozdíl od předchozích dvou jubilantů, P. P. Skořepa nemá ve Smiřicích „svou“ ulici. Když půjdete na hřbitov, zastavte se u jeho hrobu při zadní zdi a věnujte mu také vzpomínku.
   Napsal Miroslav Volák pro Smiřický zpravodaj.

Na jeho podnět byla založena v našem městě i Pěvecká jednota ,,Hanka", jejíž první schůze konala se 16. listopadu 1866 a zakladatel stal se jejím prvním předsedou a sbormistrem. ( Kronika Sokola )

Petr Pavel Skořepa
Podobizna P.P. Skořepy je asi ukradená. 5.4.2012

Petr Pavel Skořepa Petr Pavel Skořepa
Petr Pavel Skořepa.
Tuto fotografii daroval roku 1878 svému žáku, mladému baronu Johannu Moritzi von Liebiegovi (1870 - 1928),
synovi majitelů smiřického panství. Zdroj: Martin Kareš - Státní okresní archiv v Liberci

Petr Pavel Skořepa
Podpis ze dne 2. srpna 1888.