Smiřice - veřejná schůze občanů 14.12.1972

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika:

Veřejná schůze občanů
   14. prosince 1972 uspořádána ve velkém sále ZK veřejná schůze občanů za účasti 320 osob. Byla velmi dobře připravena a organizována. Přítomní i zástupci vyšších orgánů: předseda Vč KNV Jindřich Řehořek, vedoucí tajemník OV KSČ Dr. V. Říha, předseda ONV ing. I. Vaníček, tajemník ONV ing. F. Popelka, posl. KNV M. Cejnarová, poslanec ONV František Černý z Holohlav aj. Po vystoupení kulturní úderky žactva ZDŠ přednesl zprávu o plnění volebního programu NF a soc. závazku "Za Smiřice krásnější v roce 1972" předseda MěstNV Dr. F. Jandera. Zpráva velmi dobře vystihla náročnost výstavby města a plnění daných úkolů. V plném znění byla otištěna ve smiřickém Zpravodaji čís. 15.
   Za nejlépe odevzdanou práci a největší počet brigádnických hodin byli odměněni čestným uznáním MěstNV následující občané: Josef Hlavatý, Jaroslav Jágr, Václav Koza, Petr Krejčí, Michal Lakatoš, František Malý, Josef Skořepa a Miroslav Volák.
   Čestná uznání MěstNV odevzdána dále:
   organizacím: Českému svazu rybářů, Tělovýchovné jednotě, Loutkové scéně ZV ROH Velkovýkrmny
   závodům: Velkovýkrmny Smiřice, nositeli řádu práce, Východočeským cukrovarům, závod Smiřice, Východočeským konzervárnám a lihovarům, závod Smiřice, ZDŠ Smiřice
   Děkovný dopis zaslán byl i 20 rodinám, které se rozhodující měrou podílely na odpracování 3.714 brigádnických hodin při úpravě dnešní Brigádnické ulice.
   Čestné uznání rady ONV odevzdal Dr. F. Janderovi předseda ONV ing. Vaníček a čestné uznání OV NF vedoucí tajemník OV KSČ Dr. Říha.
   Po živé a hodnotné diskusi zdařilá veřejná schůze byla skončena. Stala se dobrým nástupem pro splnění všech nastávajících úkolů v socialistickém závazku "Za Smiřice krásnější v roce 1972".1972
Kliknutím se fotografie zvětší

1972

1972

1972
Kliknutím se fotografie zvětší

1972
Zleva učitelka Margita Syberová, Josef Svatoň?, Josef Řehák, Svatopluk Muzikant, ?, František Svoboda, vpravo vpředu sedí Eliška Kudrová.

1972

1972
Zleva u stolu sedí Stanislav Krtička, Miroslav Kašše, Jiří Řízek, Václav Klimeš a Jiří Vít

1972
František Jandera předává ocenění řediteli smiřické ZDŠ Jaroslavu Novotnému.
Dále stojí Václav Rejhon, ředitel VčKOLI (dnes Pektinka), Adolf Vít, ředitel cukrovaru a Gustav Brož, ředitel Velkovýkrmen

1972
Petr Zahálka přebírá ocenění.
Zprava Adolf Vít, Gustav Brož a Martin Rejzek.