Smiřice - zasedání MěNV v roce 1976

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika 25.2.1976:

Oslavy Února
   Při příležitosti VÚ proběhla ve Smiřicích řada kulturně vzdělávacích a politických akcí, které přiblížily zejména příslušníkům mladších ročníků, dění v r. 1948 a osvětlily vzájemné souvislosti mezi tímto rokem a dnešní dobou.
   ...
   Večer bylo slavnostní plenární zasedání MěNV, spojené s oslavou VÚ. Na organizaci tohoto zasedání se podílel MěVNF a MěV KSČ. Při kulturní vložce, zařazené do programu se podílelo 23 žáků ZDŠ recitačním pásmem.

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976
Předseda MěNV Smiřice Jaroslav Peřina dostal ocenění. (uprostřed)

1976

1976
Mluví Miluše Rejhonová, vedle sedí Jana Pácaltová a p. Šrámek.Smiřická kronika 22.6.1976:
   Vedoucí složky města pozvaly občany na veřejné zasedání. Zde byly projednány nedostatky i úspěchy minulých let, bylo zdůrazněno, že Smiřice získaly v tomto roce titul "Město 30. výročí osvobození ČSSR". Jednání směřovalo k vytyčení příštích úkolů, spojených s volbami.
   Při této příležitosti byli občané seznámeni s hodnocením poslanců a jejich práce.

1976

1976

1976 1976
Josef Matyáš a Josef Řehák

1976 1976

1976
Zleva sedí pánové Koudelka, Jandera, Peřina, ?, Koza

1976

1976
Miloslav Koudelka bude předsedou MěNV Smiřice v letech 1986 - 1990

1976
Práce žáků zvláštní školy Smiřice

1976
Smiřická školka se závazky k XV. sjezdu KSČ. Text: Výroba pomůcek k výchovné práci 110h - 135h.
Oprava prádla, vyšívání značek, šití závěsů 60h - 95h. Úprava prostředí v zařízení a okolí 70h - 80h

1976
Práce dětí ze školní družiny