Smiřice - plenární zasedání MěNV 25.2.1976

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika 25.2.1976:

Oslavy Února
   Při příležitosti VÚ proběhla ve Smiřicích řada kulturně vzdělávacích a politických akcí, které přiblížily zejména příslušníkům mladších ročníků, dění v r. 1948 a osvětlily vzájemné souvislosti mezi tímto rokem a dnešní dobou.
   ...
   Večer bylo slavnostní plenární zasedání MěNV, spojené s oslavou VÚ. Na organizaci tohoto zasedání se podílel MěVNF a MěV KSČ. Při kulturní vložce, zařazené do programu se podílelo 23 žáků ZDŠ recitačním pásmem.1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976

1976
Předseda MěNV Smiřice Jaroslav Peřina dostal ocenění. (uprostřed)

1976

1976
Mluví Miluše Rejhonová, vedle sedí Jana Pácaltová a p. Šrámek.