Smiřice - plenární zasedání MěNV únor 1977

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku1977
Smiřická kronika 24.II.1977:
Všechny místní organisace a školy připravily společné besedy o významu „Února 1948“ pro náš lid.
Veřejného shromáždění, svolaného k této příležitosti MěNV se zúčastnilo 140 lidí.

1977
Akce proběhla ve smiřickém kulturním domě Dvorana.

1977

1977

1977
Zleva: Jaroslava Koldinská, Zlata Vitoušová, Milada Luňáčková a učitelka Anna Matějková

1977

1977

1977
?, Boženka Rudlová, Věra Knapová, ?, ?

1977 1977
Ladislav Černý st. a Helena Opletalová přebírají ocenění od Jaroslava Peřiny.

1977