Smiřice - oslava VŘSR 7.11.1978

Fotografie, převedené z negativů Václava Prostředníka, jsou doplněny dalšími ze smiřického archivu.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika 7.XI.1978:
   Společenské, správní a politické složky města svolaly slavnostní schůzi k uctění památky VŘSR. Při schůzi byl předveden kulturní program souboru „Sluníčko“ z obou MŠ. Současně byly položeny věnce k památníku osvobození. Po schůzi byla beseda nad kronikou, zaměřená na 60. výročí vzniku ČSR a děje s tím spojené ve Smiřicích. Beseda, která proběhla za soustředěné pozornosti 20 posluchačů byla doplněna osobními vzpomínkami Petra Zahálky.
   Oslava VŘSR proběhla i v ZDŠ za účasti 680 žáků.

1978
Představitelé KSČ a lidosprávy.

1978
Hudba pana Běliny

1978
Pozdrav Pionýrů při hymně.

1978
Vystoupení souboru "Sluníčko" při oslavě VŘSR.

1978
Učitelka Alena Knittelová.

1978

1978
Pan Stránský

1978
Sál kulturního domu Dvorana.

1978

1978

1978

1978

1978

1978
Čestná stráž pionýrů u pomníku Osvobození u smiřického kostela.