Plenární zasedání Měst.NV Smiřice 3.6.1982

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránkuSmiřická kronika 3.6.1982:
   Třetí plenární zasedání MěstN proběhlo za účasti 67 občanů, 42 místních poslanců, 3 poslanců ONV a 4 KNV.
   Po zahájení předala poslankyně V. Cejnarová našemu NV čestné uznání rady VčKNV za příkladné výsledky v soutěži NV v r. 1981.
   Po poděkování pokračoval normální program. Dnes poněkud rušněji, neboť řeč byla o službách, zejména v pohostinství prodejnách potravin. Je obecně známo a kritizováno to, že rozsah služeb je nedostatečný a příslušné podniky se příliš nesnaží tento stav zlepšit. To v plném rozsahu znovu osvědčili zástupci n.p. RaJ v Hradci Králové s. Švagerka a Kořínek, kteří vystoupili tak, že to vypadalo, jako kdyby zde byli občané pro n.p. RaJ a ne naopak. Zástupce Jednoty se na jednání nedostavil vůbec (čepoval vedle sálu pivo). Dotaz na účelnost stávající pracovní doby k poslankyni KNV vznesl Ing. Kupka, ale odpověď nedostal, zdá se, že jde o příliš ožehavý problém.
   Dále vznesl dotaz na termín vybudování hudební školy ve Smiřicích. Zde odpověděl s. Kutil, že akce je trvale sledována, ale že momentálně není dostatek financí.

1982
Zasedání proběhlo v sále pohostinství v Holohlavech.

1982
Předseda MěNV Smiřice Karel Kutil přebírá od paní Cejnarové ocenění v soutěži národních výborů.

1982
Smiřice a Holohlavy byly v této době spojeny v jeden celek.

1982
Na fotografii jsou vidět i původní dveře do sálu.

1982
Výzdoba zůstala po plesech.

1982
Vzadu sedí p. Muzikant, vlevo od něho p. Joneš, vpravo pí. Vitoušová.

1982
Kliknutím se fotografie zvětší

1982
U stolu vlevo sedí první pí. Bezvodová, vpravo zleva p. Martínek, Suk, Knap, Lhotský
Stůl vpravo, zleva p. Liška, Koza, ?, Havlíček, ?, Marek
Kliknutím se fotografie zvětší