Smiřice - zasedání OV KSČ 16.10.1974

Fotografie s popisy jsou uloženy ve smiřickém archivu.

Zpět na hlavní stránku1974
V klobouku RSDr Říha, vedoucí tajemník OV KSČ v Hradci králové. Zemřel v r. 1976.

1974

1974
Před samoobsluhou na Náměstí Míru.

1974
U Brigádnické ulice (za školou).

1974
Cestou k Okalům Jiráskovou ulicí.

1974
Výstavba Okalů ve Fučíkově ulici.

1974

1974
Cukrovar.
Josef Kutil - první předseda řádného NV ve Smiřicích, zahynul při autonehodě v r. 1976.
Již jako sedmdesátiletý stále pracoval, v této době jako dělník v cukrovaru. Tvrdil. že bez práce nemůže být živ.
Karel Kutil - jeho syn, po určitou dobu předseda MěV KSČ

1974
Cukrovar.
Zleva: ředitel cukrovaru Adolf Vít, tajemník OV KSČ RSDr. Říha, předseda MěV KSČ Josef Koza, nositel řádu práce Nykodým.

1974
Cukrovar.


1974
Cukrovar.