Smiřice - vzpomínka na Anežku Malou

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

Zpět na hlavní stránku       O Anežce MaléSmiřická kronika 23.11.1982:
   Pod patronací MěVKSČ připravilo MěKS vzpomínku na 40. výročí úmrtí A. Malé. Po uvítání, provedeném s Marelem, vystoupil s referátem, vlastně svojí vědeckou prací Dr. Štrait. vyslechli jej mimo 130 občanů i příbuzní Anežky Malé. Její sestry a příslušníci jejich rodin. Nedostavil se však její syn, Karel Malý a k určitému rozčarování občanů, ani žádný z představitelů vyšších stranických orgánů. Je škoda, že neumíme lépe ocenit hrdinství.

Anežka Malá
Zleva Jiří Hlaváček, Karel Kutil, Josef Koza, Václav Marel a Dr. Štrait

Anežka Malá
Vpravo stojí učitel Josef Liška.

Anežka Malá

Anežka Malá
Bývalé kino Máj ve Smiřicích.

Anežka Malá

Anežka Malá

Anežka Malá
Kliknutím se fotografie zvětší

Anežka Malá
Pamětní deska je v ulici Anežky Malé.
Nevím jestli nebyl věnec umístěn na pamětní desku před vzpomínkou v kině.

Anežka Malá
Vlevo stojí Petr Zahálka.

Anežka Malá

Anežka Malá
Věnec zavěšuje Jiří Hlaváček, pomáhá Josef Koza, přihlíží Josef Liška

Anežka Malá

Anežka Malá
Vpředu zleva Václav Štěpán, p. Hošek a Ladislav Suk z Holohlav a Václav Rejhon

Anežka Malá

Anežka Malá

Anežka Malá