Smiřice - foto z alba


František Muzikant

Za všechny informace, materiály a ochotu děkuji paní Muzikantové.

Zpět na hlavní stránkuMuzikant    Muzikant    Muzikant


František Muzikant František Muzikant
Životopis pana Františka Muzikanta.

  Narodil se 18.listopadu 1890 v Praze, jako syn hodinářského dělníka. Navštěvoval reálku a obchodní školu, před I. světovou válkou byl zaměstnán u obchodní textilní firmy v Praze. Když mu bylo 21 let odešel na vojnu, která se mu stala osudem. Za I. sv. války byl zajat, ale v zajateckém táboře pobyl jen krátký čas a vstoupil do ruských legií. Tam prodělal důstojnickou školu a jako poručík, a později nadporučík, sloužil a bojoval v řadách 6. Hanáckého pluku.
  Do vlasti se vrátil až v roce 1920. Od téhož roku navštěvoval jako mimořádný posluchač právnickou fakultu Karlovy university a od roku 1922 sloužil ve velitelských funkcích u různých útvarů československé armády. V roce 1939 odešel do civilu a během 2. světové války se zúčastnil odbojové činnosti, za níž byl vyznamenán. Byl nositelem řady válečných vyznamenání.
  Od roku 1945 opět v uniformě československé lidové armády sloužil naší vlasti. V roce 1950 musel odejít do důchodu a živil se příležitostnou prací např. na cukrovarské kampani. Tím pádem musel opustit vojenskou akademii v Hranicích také jeho syn Svatopluk.
  Přestože se pplk. pan František Muzikant musel vzdát vedoucí funkce v posádce Josefov, dožil se požehnaného věku 92 let a posledních 5 let života ( 1977 – 1982 ) strávil spolu s manželkou Věrou a rodinou svého syna Svatopluka ve Smiřicích.
  ( Upravená smuteční řeč pronesená při pohřbu. )


Sokol

Muzikant    Muzikant    Muzikant
Fotografie Františka byla použita i v reklamě na cvičební úbory, které dodává:
,,.... odborný závod sokolský Miroslava Zacha, Praha II., Žitná ulice čís. 40.
( Vzorný kroj nynější, s vyšším límcem, úbor cvičební s tílkem přiléhavým a pasem bez řemínku je mým návrhem, přijatým Č.O.S. )

Muzikant

Muzikant

Muzikant Muzikant

Muzikant       Muzikant
Vlevo: V své paže, bratři, sílu blesků vneseme ! 1. Mezisletové závody Č.O.S. R. 1909.
Bratr Muzikant František z Prahy súčastnil se závodu jednotlivců oddělení nižšího a dobyl ceny druhé.
Pořadí 55. získav 60 bodů z dosažitelných 80. V Praze, v červnu 1909
Vpravo: I. slet Svazu slovanského sokolstva a VI. slet České obce sokolské r. 1912 v Praze
Bratr Fr. Muzikant z Prahy súčastnil se závodu jednotlivců vyššího oddílu a získal ceny druhé docíliv 63 z 80 dosažitelných bodů.
V slovanské Praze, 1. července 1912 Svaz Slovanského Sokolstva

Muzikant
František Muzikant pochoduje na pražském Všesokolském sletu v druhé řadě vlevo.Legionář

Muzikant    Muzikant    Muzikant


Muzikant Muzikant
Legionářská legitimace. Vnitřní strany a již poničená pečeť.

Muzikant
Majitel této legitimace jest důstojník 6. střelec. ,,Hanáckého" pluku podporučík František Muzikant
což podpisy a plukovní pečetí se stvrzuje. Vnitřní stránky průkazu.

Muzikant Muzikant
Samara 15.8.1918 + Idropavlosk (?) 10.1.1919
( popisy byly na druhé straně fotografií )

Muzikant
Medvědi v Irkutsku.Důstojník

Muzikant
Republika Československá.
Vláda republiky Československé na základě výnosu ze dne 1. pros 1918, na základě výnosu ministerstva války
ze dne 2. pros 1918 a návrhu ze dne 20 října 1920, podaného dle stanov tohoto výnosu. Udílí Revoluční medaili
kapitánu Františku Muzikantovi, jako uznání za činné přispění k vítězství a jako výraz vděčnosti národa
za osvobození vlasti. Ministr národní obrany. Číslo 43743

Muzikant    Muzikant
Vlevo: ,,Jmenuji Vás kapitánem v pěším pluku čís. 2 ,,Jiřího z Poděbrad" dnem 1. května 1923
s pořadím od 1. ledna 1920. Ministr národní obrany
Vpravo: Velitelství pěchotního učiliště. Střelecký kurs 1929. - Diplom - Štkpt. Muziikant František súčastnil
se závodů střeleckého kursu v polní střelbě lehkým kulometem ZB-26 a umístil se jako třetí.
V Milovicích dne 27. května 1929
Ve stejný den dostal stejný diplom za čtvrté místo ve střelbě družstev těžkých kulometů.

Muzikant
Praha 1925. II./48 prapor

Muzikant
Praha 1926 II/48 prapor

Muzikant
P. pluk 48 ,,Jugoslávie" 1930 Benešov. František sedí uprostřed hudebníků.

Muzikant
Bělehrad Jugoslávie

Muzikant
Hraničářský pluk 17 Josefov 1938

Pan Jiří Kratochvíl, badatel v oboru vojenské historie, mi k vystavené fotografii poslal vysvětlení. Děkuji.

Dovolím si tvrdit, že na fotografii jsou zachyceni (sedící zleva):
škpt.pěch. Josef Jirsa, velitel pomocné roty,
mjr. pěch. František Muzikant, velitel náhradní roty,
pplk.děl. Ladislav Pachman, zástupce velitele pluku,
plk.pěch. František Kouřil, velitel pluku,
František Muzikant mjr.pěch. Bohumil Kocourek, I. pobočník velitele pluku,
mjr.žen. Vilém Kurz, ženijní důstojník pluku,
škpt.pěch. Jan Formánek, přidělený ŽSV VI Trutnov,
npor.pěch. Adolf Bican, II. pobočník velitele pluku.

   Na fotografii jsou příslušníci velitelství Hraničářského pluku 17. To byla jednotka československé armády, která byla zřízena za účelem střežení a následovné obrany opevnění v úseku mezi Slavíkovem u Hronova a Pěnkavčím vrchem v Krkonoších.
   Pluk vznikl dne 1. srpna 1938 s velitelstvím v Trutnově a náhradní rotou v Josefově. Po 7. říjnu 1938 se velitelství přemístilo z Trutnova do Josefova. Bohužel po Mnichovu existence "pevnostních" jednotek ztratila smysl a tak byly postupně od 26. října 1938 hraničářské pluky likvidovány.
   Pan František Muzikant nastoupil službu u pluku 1. srpna (převelen k pluku byl od Pěšího pluku 48) a stal se velitelem zmiňované náhradní roty. V míru byla náhradní rota tvořena dvěma důstojníky, třemi rotmistry, jedním délesloužícím a deseti muži. Na podzim 1938 byl pan Muzikant převelen od rušeného hraničářského pluku k Pěšímu pluku 22.
   Gážisté jsou dle dnešní terminologie vojáci z povolání. Na fotografii jsou tedy důstojníci a rotmistři, kteří konali službu u velitelství pluku. S jistotou nyní mohu potvrdit pouze dva: Druhý zleva je pan mjr.pěch. František Muzikant, čtvrtý zleva je plk.pěch. František Kouřil, velitel pluku. Po jeho levici je pravděpodobně pplk.děl. Ladislav Pachman, zástupce velitele pluku.

Pan Kratochvíl mi také poslal fotografii vpravo s popisem:
   Fotografie pochází někdy z počátku roku 1939 a pan Muzikant je na ni zachycen jako major v Pěším pluku 22. K tomuto pluku byl přemístěn dnem 15.12.1938 (od Hraničářského pluku 17), od 1.1.1939 byl ustanoven velitelem roty doprovodných zbraní.
   Zdrojem fotografie je Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kroniky a fotoalba, Fotoalbum důstojníků pěš. pluku 22.

Pan Jiři Pachman potvrdil v říjnu 2016 jméno Ladislav Pachman na obrázku nahoře.


Muzikant
Zdeněk Fierlinger ( 1945 – 1946 předseda vlády ) na návštěvě v Josefově v květnu 1946. František Muzikant zde byl velitel.

Muzikant
Bez popisu.

Muzikant
Vítání presidenta Beneše v Jaroměři ( foto za sklem )

Muzikant
Věnování: ,,Bratřím z prvního i druhého boje za svobodu Edvard Beneš" ( foto za sklem )Muzikant    Muzikant
Věra a František Muzikantovi z Prahy měli dva syny: Svatopluka a Vladimíra. ( vpravo )
Svatopluk Muzikant si našel ženu v našem okolí a zakoupil domek ve Smiřicích od kapelníka Kubáska.
Svatopluk pracoval 4 volební období jako poslanec na Městském úřadě ve Smiřicích. Se svou ženou vychoval dva syny.Muzikant
Boze zbaw Polske. Přívěsky po Františkovi.