Smiřice a Holohlavy - náboženské akce

Zpět na hlavní stránkukostel
Ve smiřickém archivu jsem našel tuto nepopsanou fotografii náboženského obřadu.

Lurdy
Náboženská pouť do Lurd, červenec 1914, s věnováním Wilemíny princezny Lobkowitz. (Foto je přilepené na papíře, věnování jsem neviděl.)
Na zástavě jsem vyluštil "Spolek poutníků (a možná) Českomoravských". Smiřický archiv.

Smiřice
Pan Kupka fotografii popsal: "Smiřice - kol. 1910 - asi Křížová cesta ve Smržově". Foto z webu.
Vlevo stojí možná pí. Lefnarová (podle podoby).

Smiřice
Shromáždění u smiřického zámku. Vzadu je nápis pivovar. Pohled od kostela. Foto od Jana Šťastného.

výlet
Katolická pouť do Vambeřic. Ze smřického archívu.

Smiřice
Slavnost vzkříšení (asi 1936). Průvod prochází před domem krejčího Nováka.
1. ministrant J. Kupka (později primář nemocnice ve Vrchlabí), ?, Vojta Šotola, ?, s kadidelnicí O. Havel, děkan J. Roháč, první s nebesy Rudolf Prášek.
Fotografii mi poslal Petr Havel.

Smiřice
Průvod Božího těla prochází Smiřicemi v roce 1947. První jde Milada Drábková.
Foto a popis Milada Nezvalová roz. Hniková

Smiřice
Průvod Božího těla vycházel z holohlavského kostela a mířil do smiřické kaple.
Zleva: Suchánková Ludmila, Suchánková Zdeňka, Hniková Milada, za nimi Langrová Marie.
Za fotografie a popis děkuji Miladě Nezvalové roz. Hnikové.

Smiřice
Slavnost Božího těla 1947. Foto od Petry Štefánkové

Smiřice
Náboženský průvod zahýbá na cestě od holohlavského kostela.
Na druhé straně je razítkem datum 16.6.1968. Za fotografie a popis děkuji Petře Štefánkové roz. Suchánkové.