Rodokmen - Nievelt

Vincenc Nievelt *1944

  Vincenc Nievelt - Když byla v roce 1870 ve Smiřicích povolena lékárna, stal se prvním lékárníkem. Během svého působení ve Smiřicích byl veřejně velmi činný a oblíbený. Byl např. knihovníkem knihovny Občanské besedy (založena ve Smiřicích v r. 1872), dal podnět v obecnímu zastupitelstvu ke zřízení smiřické spořitelny, byl členem obecního zastupitelstva a prvním radním (1882), velitel hasičského sboru (zal. 1882). V roce 1885 přesídlil do Dvora Králové nad Labem, ale když zemřel, pochován byl ve Smiřicích. (Text p. Reichová)

Smiřická kronika:
   od Bergmannových čp. 209 k vodárně ulice Nievltova (dnes Nývltova) na počest Vincence Nievlta, majitele drogerie ve Dvoře Králové n./L. bývalého zdejšího lékárníka, z toho důvodu, že v ulici té postaven byl nákladem městské spořitelny, jejímž jmenovaný hlavním spoluzakladatelem, domek pro místní chudé a nyní tam jest umístěna obecní kuchyně Mautnerova.
   Nievltova ulice byla pojmenována 28. ledna 1914. Cesta vede k bývalé cukrovarské vodárně a tak dokonce i na meziválečném plánu je zapsaná ulice ,,K vodárně".

Zpět na hlavní stránku
Vincenc Nievelt – smiřický lékárník
============================

z/ Nývlt Antonín a Anna
   a1/ Antonín *24.09.1776 Rtyně 86 pokračování dole ===> a1)
   a2/ Josef+ *12.05.1778 Rtyně
   a3/ Josef *27.12.1779 čp.16
   a4/ David *11.10.1780 Rtyně

-----------------------

a1/ Nývelt Antonín *24.09.1776 Rtyně 86 učitel z Velkého Dřevíče 49 si vzal 01.06.1797 Dvůr Kr. 75
   Anna Pušová *cca 1774 ze Dvora Králové 85, 19 a 23 let
   b1/ Anton Karel *14.12.1807 Rokytník 17 si vzal 14.11.1826 Rokytník 17 Anna Jiráčková *cca 1808, 19 a 18 let
   b2/ František Wenzl *04.12.1810 čp.17 si vzal 10.09.1833 Dvůr Kr. 33, Hradištní předm. Kateřina Fuchter *cca 1810, 23 a23 let
   b3/ Alois *27.12.1812 čp.17
   b4/ Vincenc *01.11.1814 čp.17 pokračování dole ===> b4)
   b5/ Antonie *31.05.1817 čp.17

-----------------------

b4/ Nievelt Vincenc *01.11.1814 Rokytník 63 let †04.11.1877 učitel reálky ve Dvoře Králové 16, Hradištské předm. se oženil s
   Josefa Vaňurová *06.02.1815 Dvůr Králové 108, Horní předm.
   dcera Josefa ze Dvora 16 a Marie Rücker z Werdeka, svatba 07.11.1842 Dvůr Králové, Hradišťská brána 16 - bylo jim 28 a 27 let
   c1/ Julie+ *22.04.1843 Dvůr Králové 43
   c2/ Vincenc *23.05.1844 čp.43 pokračování dole ===> c2)
   c3/ Josef *19.11.1845 čp.43
   c4/ Bohuslav *27.05.1847 čp.43 †28.11.1850 čp.54
   c5/ Bohumila *11.04.1849 čp.43
   c6/ Julie *30.08.1852 čp.54
   c7/ Bohuslav *17.11.1856 čp.16 †19.11.1856 čp.16

-----------------------

c2/ Nievelt Vincenc *23.05.1844 Dvůr Králové 43 čsl. †09.04.1929 DK
  lékárník ve Sm 14 od 1870 do roku 1885 v roce 1911 majitel drogerie ve Dvoře Kr. 109
  Marie Šolcová *27.02.1852 Jičín 76, Staré město čsl., dcera František Šolc, obchodníka z Jičína 4 a Marie
   svatba 22.04.1871 Jičín 4, Staré město 27 a 19 let
   d1/ Marie Sněžná *27.02.1872 Sm †24.12.1881
   d2/ Ida Nieveltová *09.09.1877 Sm 92, dcera Vincence drogisty ve Dvoře Králové 109 si vzala 14.08.1905 Dvůr Králové 464/109
      Pácalt Jan *20.12.1878 Čáslavky, učitel obecné školy ve Dvoře Králové
      e1/ Miloš Pácalt *03.05.1911 Dv. Králové 109

   d3/ Nievelt Ervin *01.05.1884 Sm 22

2022-06-07 sestavil Milan Plšek


Nievelt
Graf od Stanislavy Volocké.

-----------------------------

Nievelt
Hrob Vincence Nievelta na smiřickém hřbitově u zdi, vpravo od vchodu.
Jeho dcera Marie zemřela na vánoce.
23.6.2022

Nievelt
PH.MR. VINCENC NIEVELT LEKARNÍK NAR. 23.V.1844 ZEMŘ 9.IV.1929
JEHO DCERA MARIE NAR. 27.II.1872 ZEMŘ. 24.XII.1881
23.6.2022