Smiřice - Jan Pacák a jeho pohřeb v roce 1958

Ředitel smiřické školy ve výslužbě, působil ve Velichovkách, zemřel 27.7.1958 ve věku 85 let. .
Foto od Ing. Plška. Popis Ing. Lubomír Kupka a pí. Milada Vágnerová roz. Horáková
Zemřelý byl strýc Milady Vágnerové. Rodokmen Horákovy rodiny---- je zde ----

Zpět na hlavní stránkublahopřání Pí. Štěpánková mi okopírovala toto blahopřání od smiřického Sokola. Děkuji.Vážený bratře řediteli,
prosímě Tě, abys přijal k tvým zítřejším osmdesátinám upřímné přání mnoha zdraví a zdaru.
Při této příležitosti vzpomínáme Tvé obětavé mnohaleté práce pro zdar Sokola, kterou s takovou láskou a obětavostí konáš a krterá je vzorem všem členům naší závodní sokolské jednoty.
Věříme, že nás budeš ještě řadu let v naší činnosti podporovati a přejeme Ti z hloubi srdcí klidnou životní pohodu.
Se stiskem ruky a upřímným sokolským Nazdar
Podpisy:
Janhuba(?)
Josef Holeček, t.č. starosta
Ve Smiřicích, 21.6.1952
pohřeb
Rakev zleva nesou: smiřičtí učitelé František Mach a Jan Netuka, řídící učitel ze Smržova Prokeš.

pohřeb
Zleva: syn Jiří Pacák, vdova, žena Jiřího Lída za nimi Oldřich Pacák syn, v brýlích dcera Jiřina
za Jiřím Karel Horák s rodiči Františkou (v klobouku) a otcem Karlem, zcela vlevo Jaromír Pácalt.


pohřeb

pohřeb
Za hudbou jsou učitelé

pohřeb
Vlevo jdou: Karel Horák ml., Marie Horáková a Karel Horák st. z čp. 29. Pavla a Jiřina Pacákovi, Jiří Pacák s holí
Zemřelý z čp. 29 pocházel a byl s rodinami Horáků a Pácaltů zpřízněn.

pohřeb
Katolický kněz P. Martin, rodák ze Smržova, administrátor holohlavský.

pohřeb

pohřeb

pohřeb
Průvod před Radoňovými za pohřebním vozem
Popis od pí. Vágnerové: zleva: Jiří Pacák (protéza z války), vdova a Lída Pacákovi, Pavla (žena Oldřicha) a Jiřina Pacákovi,
Františka a Karel Horákovi, dále vpravo Horák Vladislav, vlevo od něho Marie Hermanová (s šátkem)
Popis na fotografii od p. Kupky: 1. Karel Horák se ženou čp. 29, úředník, 2. p. Pácalt, 3. Jaroslav Horák se ženou čp. 86, zemědělec

Jiřina Štěpánková našla ( již opravenou ) chybu:
moje babička Pavla Pacáková je zde označena jako žena syna Jiřího, ačkoliv jejím manželem byl starší ze synů, a to Oldřich.
Dále doplnila:
Příbuzenská linie je tato: Jan Pacák a Františka, roz. Holanová, synové Oldřich a Jiří. Syn Jiří s manželkou Ludmilou děti neměli, Oldřich se ženou Pavlou měli dvě dcery, Pavlu a Jiřinu. A Jiřina byla moje maminka.


pohřeb
?, pí. Kalistová, Hana Burešová-Syrová, pí. Netuková, pí. Burešová, pí. Schiefnerová, ?, Josef Kutil předseda MNV