Rodokmeny rodiny Plškovy a Adámkovy

Za vystavené materiály děkuji Ing. Milanu Plškovi.

Zpět na hlavní stránkuŠpryňarovi
Karel a Františka Špryňarovi 1926
foto z rodinného archivu paní Hany Duškové
¤¤ 30.5.1926 Semonice
1. Karel Špryňar (*1900), 2.Františka Plšková (*1906)
4., 5., 6., sourozenci ženicha, 7. František Plšek (*1902), bratr nevěsty, 8. Josef Plšek (1871), otec nevěsty

Špryňarovi
Špryňarovi z Rožnova - 1951

Adámkovi
Ladislav a Vlasta Adámkovi - 1946
foto z rodinného archivu Plškových
¤¤ 22.4.1946 Smiřice
1.Ladislav Adámek(*1924), 2.Vlasta Drahorádová(*1927) z Vilantic,
4. ?, 5. Josef Suchánek z Černožic, 6. pí. Suchánková starší sestra nevěsty, 7.Věra Adámková-Frýdová(*1921), 8.František Frýda(*1922), 9.Jan Plšek(*1912), 10. ?, 11 ?, 12.Antonie Holečková(*1901), 13.mladší sestra nevěsty Emílie, 14.Oldřich Adámek(*1927), 15.Josefa Adámová(*1900), 16.Jan Adámek(*1890), 17. ?, 18 ?, 19.Miloš Adámek(*1940), 20.Jaromír Holeček(1936), 21.Václav Holeček(*1935), 22. ?


Adámkovi Frýda a Adámková
Ladislav a Vlasta Adámkovi, Oldřich Adámek a Emilie Drahorádová - 1946
František Frýda a Věra Adámková - 1943

Adámek a Čapková
Oldřich Adámek a Marie Čapková - 1956
foto z rodinného archivu Plškových
¤¤ 29.12.1956, rozvedeni 1965
Oldřich Adámek(*1927) a Marie Čapková(*1938) z Předměřic
stojící zleva:
Jaromír Holeček(1936), ?, ?, Josefa Adámová(*1900) a Jan Adámek(*1890) - rodiče ženicha, Antonie Holečková(*1901), Václav Holeček(*1935), ?
sedící: krom nevěsty a ženicha neznámé dívky ?


Plškovy
zleva Plšková Antonie, sestřenice a Plšková Františka - 1930

Holečkovi
Václav a Květa Holečkovi - 1961
foto z rodinného archivu Plškových
¤¤ 1961
1.Václav Holeček(*1935), 2.Květa Štefanová(*1936)
4. Ladislav Špryňar, Rožnov, 5.Jan Adámek(*1890), 6. ? , 7.Jan Plšek(*1912), 8.Josef Štefan, 9.Jaromír Holeček(*1936), 10.Miroslava Velcová(*1943), 11. Zdena Špryňarová, jeho žena, 12. Ivana Špryňarová, jejich dcera, 13.Antonie Holečková(*1901), 14.Jana Plšková(*1953), 15.Milan Plšek(*1952)


Holeček a Štefanová
Václav Holeček a Květa Štefanová - 1961

Holečková a Štefan Holeček a Velcová
Antonie Holečková a Josef Štefan 1961. Vpravo: Jaromír Holeček a Miloslava Velcová - 1961

Špryňarovi
Karel a Ludmila Špryňarovi - 1963
foto z rodinného archivu paní Hany Duškové
¤¤ 9.3.1963 Semonice
1.Karel Špryňar(*1944), 2.Ludmila Novotná(*1943)
4.Helena Jedličková roz.Novotná, 5.Miloš Jedlička, 6.Václav Novotný, 7.Hana Špryňarová, 8.Milan Beňo, 9.Milan Novotný, 10.Miroslav Novotný, 11.František Novotný, 12.Jan Plšek, 13.Karel Špryňar(*1900), 14.Jaroslav Špryňar, 15.Milan Novotný, 16.Milan Plšek, 17.Petr Plšek, 18.Jaroslav Špryňar, 19.Marie Novotná, 20.Marie Beňová roz.Novotná, 21.Antonie Novotná, 22.Milan Beňo, 23. Františka Špryňarová roz.Plšková, 24.Anna Pácaltová roz.Špryňarová, 25.Marie Novotná, 26.Jana Plšková, 27.Marie Novotná,28.Milan Novotný, 29.Jaroslav Beňo, 30.Jaroslav Pácalt, 31.Jaroslava Špryňarová


Špryňar a Novotná Plšek a Filipová
Karel Špryňar a Ludmila Novotná - 1963. Vpravo: Jan Plšek a Anna Filipová - 1951

Duškovi
Jan a Hana Duškovi - 1965
foto z rodinného archivu paní Hany Duškové ¤¤ 10.4.1965 Jaroměř
1.Jan Dušek(*1943), 2.Hana Špryňarová(*1945)
4.Karel Špryňar(*1944), 5.Bohuslav Špryňar(*1926), 6.Jaroslav Špryňar(*1898), 7.Jan Plšek(*1912), 8.Karel Špryňar(*1900), 9.Jan Dušek, 10.Josef Řezníček, 11.Jaroslav Dušek, 12.Tomáš Dušek(*1948), 13.Jaroslav Dušek(*1939), 14.Jaroslav Špryňar, 15.Petr Plšek, 16.Jana Plšková, 17.Jaroslava Špryňarová, 18.Marta Dušková, 19.Vlasta Dušková, 20.Miloslava Dušková(*1941), 21.Ludmila Špryňarová, 22.Františka Špryňarová(*1906), 23.Alena Špryňarová, 24.Marta Dušková(*1912), 25.Eliška Řezníčková


Citovi
Josef a Božena Citovi Rodov - 1952
foto z rodinného archivu paní Hany Duškové
¤¤ 23.2.1952
1.Josef Cita(*1931), 2.Božena Plšková(*1931)
4. ?, 5. ?, 6.Zdeněk Plšek(*1934),7.Karel Špryňar(*1900), 8.Karla Plšková(*1930)- Sýsová, 9.dcera Karly Sýsové, 10.Zdeněk Sýs, 11.Alenka Plšková(*1932)- Kamenická , 12. ?, 13.Emilie Plšková(*1923)- Poláková, 14.Františka Špryňarová(*1906) roz.Plšková, 15.František Polák, 16.Cecílie Plšková(*1900) roz.Žemberová matka nevěsty, 17.Antonie Holečková(*1901) roz.Plšková, 18.p.Cita otec ženicha, 19.pí.Citová matka ženicha, 20.Karel Plšek(*1909) otec nevěsty, 21.Josefa Adámková(*1900) roz.Plšková, 22. ?, 23. ?, děti od Citových ?, 24.Karel Špryňar(*1944), 25.Hana Špryňarová(*1945), 26.Marie Poláková(*1947), 27.Marta Poláková(*1946)


Plškovi
Jan a Anna Plškovi - 1951
foto z rodinného archivu Plškových
¤¤ 31.3.1951 Smiřice
1.Jan Plšek(*1912), 2.Anna Filipová(*1919),
4., 5., 6,. 7,. 8., zaměstnanci Konzumu Smiřice-spolupracovníci nevěsty, 4.pí. Opová, 9.Věra Mádlová, 10.Jan Adámek(*1890), 11. ?, 12.Václav Holeček(*1935), 13.Jaromír Holeček(*1936), 14.Antonie Holečková(*1901), 15.Ladislav Adámek(*1924), 16.Vlasta Adámková(*1927), 17.p. Kuba-ved. Konzumu, 18.pí. Kubová, 19.Miloslav Kuba, 20.Karel Špryňar(*1900), 21. ?, 22.Anna Filipová(*1885), 23.Jan Filip(*1883)- rodiče nevěsty, 24.Františka Špryňarová(*1906), 25.Marie Slezáková(*1878), 26. – 30. ??, 31.Hana Špryňarová, 32.Karel Špryňar, 33. ?


Anna Filipová
Anna Filipová roz. Hojná - 1925cca

Filipovi
Jan a Anna Filipovi - 50 let spolu - 1958

Filipovi a Plškovi
Filipovi a Plškovi, Spořilov 303 - 1959

Milan a Jana Plškovi Milan a Jana Plškovi
Milan a Jana Plškovi - 1954 a 1957

Horník a Plšková Plšek a Podzimková
Pavel Horník a Jana Plšková - 1973
Milan Plšek a Miroslava Podzimková - 1979

Jan Plšek Milan Plšek
Jan Plšek - 1971 a Milan Plšek - 2011

Anna Filipová
Anna Filipová čp.303 8 - 1977cca

Plšek a Špačková
Petr Plšek a Hana Špačková - 1980

Milan Plšek
Milan Plšek - 2015

Spořilov 303
Spořilov 303 - 1965cca

Spořilov 303
Spořilov 303 - 2017/03

hrob
Smiřický hřbitov - 2017/03Rodokmen - Plšek Josef, dělník pivovaru, Smiřice 221

Jan PLŠEK, *1780cca, baráčník - nádeník z Hoříněvsi 64, katolík † před r. 1857
Marie Hamplová, *1790cca, z Hoříněvsi 32?4 † 20.01.1859
¤¤ cca 1818

Jan Plšek * cca 1780 familiant na f. dvoře č .68 k Plužicům 51 let
Anna H. * cca 1797 dcera po †Janu Hamplovi z Hoříněvsi č. 35 34 let
(? ¤¤ 17.5.1831 Hoříněves 35, Anna Hamplová, manžel vdovec)

A/
Josef PLŠEK
? *cca 1832 tesař z Třesovic 66 kat. † před r.1907
    ? *cca 1831 podruh a zedník z Třesovic 66 † 25.06.1876
    ? *29.10.1830 ( 45 let ) Třesovice
Anna Jahelková *20.04.1835 Mokrovousy 19 Sm 221 † 08.02.1907
    ¤¤ 10.02.1857 Mokrovousy 19 Sm 221 u syna
    B1/ Anna *30.05.1860 Třesovice 24 /vnučka Marie Hamplové z č.32/
    B2/ Jan *03.01.1863 Třesovice 25 /nemanž. syn/
           Marie Chudobová *cca 1864 ¤¤ 05.06.1888 Kunčice 36
    B3/ Václav *30.08.1865 Třesovice 66
    B4/ František *12.04.1869 Třesovice 66 † 15.06.1921
        holohlavská větev - Neděliště
    B5/ Josef PLŠEK *28.02.1871 Třesovice 66 (děda) † 25.12.1930
           kočí v Josefově č.98 (15, 133), katolík, od 1922 čsl.
           od roku cca 1905 Smiřice čp. 221
        1.žena Antonie Karpíšková *9.9.1876 Smiřice č.82 † 08.10.1922        ====> rodokmen Karpíšek
           ¤¤ 25.4.1899 v Holohlavech, od 1921 čsl., ochrnutí srdce
        2.žena Růžena Čermáková *17.4.1885 Třebovětice † 13.01.1926
           ¤¤ 9.11.1924 Sm. čsl. tuberkulóza
        3.žena: Františka Poláková *23.12.1877 Holice 283 † 1964
           vdova roz. Stárková, chalupnice, Vysoké Chvojno 110
           ¤¤ 14.4.1929 Holice-škola čsl.

    B5-C/ děti Josefa Plška a Antonie (sourozenci táty)

           C1/ Josefa Františka *22.2.1900 Josefov 15, druhá žena Adámka † 27.12.1982
                Jan Adámek *24.6.1890 církev čsl. † 07.02.1983
                ¤¤ 3.2.1923 Smiřice
                    d1 Stanislav Plšek *6.5.1920 nemanž. syn Josefy Pl. † 17.06.1920
                    d2 Věra *5.7.1921 z 1.manž. Adámka † 26.02.1999
                    d3 Ladislav *1924 Holohlavy 57 † 25.09.1994
                    d4 Oldřich *1927 Smiřice 221 † 30.11.1993
                    d5 Miloš *12.1.1940 postižený, utopil se † 17.01.1951

           C2/ Antonie Františka *01.05.1901 Josefov 21, Sm 221 † 21.02.1966
                 Václav Holeček *11.12.1882 Skalice u HK † 23.06.1936
                 ¤¤ 6.7.1935 Smiřice
                    d1 Václav *9.6.1935 Sm, nemanž HK Baarova 1375 † 28.02.1999
                        Květa Štefanová *14.10.1936 Brusnice † 05.04.1998
                            e1 Stanislava Křížová *1961 Černožice, nemanž. Václava
                            e2 Hana-Loudová *1962 Poděbrady
                            e3 Milan *1967 HK
                            e4 Václav *1969 HK
                    d2 Jaromír *23.9.1936 Smiřice 163 † 09.04.2016
                       Miroslava Velcová *24.3.1943
                       ¤¤ 19.11.1961
                            e1 Jaromír *1963 Sm
                            e2 Roman *1968 Sm † 1976
                            e3 Martin *1977 Sm

           C3/ František *17.7.1902 Josefov 21, Sm 111. /2.muž Marie/ † 17.10.1968
                Marie Marelová *26.9.1904 Jaroměř 2, Černožice, rozchod † 15.01.1980
                ¤¤ 20.07.1929 Dvůr Kr. čsl.
                    d1 Josef *24.12.1933 dvojčata † 25.02.1934
                    d2 Milada *24.12.1933 -/- Děčín † 21.01.1993
                       Otta Roudnický *14.08.1927
                            e1 Milada-Kapounová *1963 Děčín
                            e2 Otta *1957 Březina u Křtin, Blansko
                    d3 Marie *07.01.1937 Jaroměř
                        Vladimír Vejnar *17.06.1936 Vlkov 39 - statek
                            e1 Vladímíra-Srkalová *1966

           C4/ Anna Františka *18.3.1904 Josefov 133 † 19.01.1907

           C5/ Františka Plšková *31.7.1906 Sm 221 † 24.07.1973
                Karel Špryňar *08.6.1900 Rožnov 28 † 07.08.1968
                ¤¤ 30.05.1926 Semonice
                    d1 Jan *1927+ Rožnov 28 † svob. 1943
                    d2 Karel *1944
                       Ludmila Novotná *1943
                       ¤¤ 9.3.1963 Semonice
                            e1 Alena-Čenovská *1963 Jaroměř
                            e2 Eva-Machová *1969 Liberec
                    d3 Hana *1945
                       Jan Dušek *1943 Rožnov 28
                       ¤¤ 10.04.1965 Jaroměř
                           e1 Hana-Štefanová *1966 Jaroměř II
                            e2 Mirek *1969 Rožnov 28

           C6/ Karel *04.04.1909 Sm 221 Hankova 56 Sm † 04.08.1969
                Cecílie Žemberová *10.12.1900 Čekajovice , NÚ Pce, Pha † 04.04.1975
                ¤¤ 11.06.1933 HK čsl.
                    d1 Emílie-Pavelková *6.10.1923 Černilov, nemanž. † 15.05.2007
                            e1 Marta-Kubátová *1946 Černilov, nemanž.
                            e2 Marie-Andrejsová *1947
                            e3 Jana-Lorencová *1949 Černilov
                            e4 Miloslava-Holubcová *1953
                            e5 Miloslav *1956 Rasošky
                    d2 Karla-Sýsová *22.7.1930 nemanž., sebevražda Praha † 1972
                            e1 Jana nemanž.
                            e2 Zdena
                            e3 Petr † malý
                    d3 Božena-Citová *3.9.1931 Bukovina, Rodov 5, nemanž. † 06.07.1990
                            e1 Josef Cita *1953 Rodov
                            e2 Božena-Erbanová *1955 Rodov 5
                            e3 Jitka *1956
                    d4 Alenka-Kamenická *23.11.1932 Senior centrum HK
                            e1 Alena *1954
                            e2 Milan *1955 † 01.2012
                            e3 Marie *1957
                            e4 Josef *1958
                    d5 Zdeněk *16.5.1934 Ostrava † 10.03.2006
                    d6 Vlasta - Bártová *20.9.1936 HK, ¤¤ 9.10.1945 Sm † po r. 1972
                            e1 Josef
                            e2 Vlasta

           C7/ Marie Plšková *17.12.1910 Sm 221 1 měsíc † 11.01.1911

           C8/ Jan Plšek *24.05.1912 Sm 221 Smiřice 303 † 19.12.1986
                Anna Filipová *13.11.1919 Sm † 19.11.1997
                ¤¤ 31.03.1951
                    d1 Milan *1952 Smiřice 315
                            e1 Martina *1980 HK
                                f1 Alžběta *2012 HK
                                f2 Albert *2014 HK
                            e2 Šárka *1984 Smiřice 315, Pha
                    d2 Jana-Horníková *1953 HK †10.08.1995
                            e1 Pavlína *1974 Sadová
                            e2 Lenka *1976 HK
                    d3 Petr *1956 Smiřice 153
                            e1 Ivo *1983 Smiřice 303
                                f1 Daniel *2008 Smiřice 303
                                f2 Ondřej *2014 Smiřice 303
                            e2 Petra *1986 Holohlavy

           C9/ Marie Plšková *22.07.1914 1 rok † 21.06.1915

           C10/ Václav Plšek *04.12.1920 7 let † 30.07.1927

sestavil: Milan Plšek, Jiráskova 315, 50303 Smiřice, B5-C8-d1
Smiřice, 2017-03-27

* narození
† úmrtí
¤¤ sňatek
stejné písmeno = sourozenci
Adámkovi – Smiřice 221


c/ Jan Adámek *24.06.1890 Úpice-Sychrov 5 † 07.02.1983
    syn Františka Adámka, tkalce v Úpici-Sychrově 5
    a Anny roz. Lazarové z Větrníku 11
    příchod do Smiřic 30.3.1931 z Náchoda-Bělovsi
    1.žena Františka Dvořáková, z Vrchovin č.78 † cca 1922
            d2/ Věra Adámková, matka ji záhy zemřela † 26.02.1999
            *05.10.1921 v Náchodě č.124, církev římsko - katolická Dvůr Kr.
            1. manžel František Frýda *19.05.1922, ¤¤ 26.04.1943 Sm.
            bydleli u Beranů na Šternberku
            rozvedeni usnesením soudu v Děčíně z 6.4.1954
            2. manžel Josef Seifrt, Jílové u Děčína, také od něho odešla,
            dále žila v Horní Brusnici, domov důchodců Dvůr Kr. u náměstí
            v Brusnici si osvojila syna Štefana

    2. žena Josefa Plšková - Adámková /C1/ *22.02.1900 v Josefově č.15 † 27.12.1982
            tovární dělnice Sm 221 nem. HK
            2.žena Jana Adámka, vdovce, kočího v Náchodě 124 církev čsl.
            ¤¤ 03.02.1923 Sm

            d1/ Stanislav Plšek *06.05.1920, Sm 221 † 17.06.1920
                nemanželský syn Josefy Plškové, dělnice

            d3/ Ladislav Adámek*05.06.1924 Vrchoviny 59, o. NM n M † 25.09.1994
                pak lázně Běloves, dělník ČSD, Sm 221
                10.11.1958 odhlášen do Holohlav 5, strážní domek
                žena Vlasta Drahorádová, *12.04.1927 Hustířany 13, Sm 575 HK
                ¤¤ 22.4.1946 Sm † 23.12.2013

                e1/ Vlasta *1946, Valský Bohuslav 1947 HK
                      f1/ Roman *1970
                      f2/ Andrea *1973
                      f3/ Renata *1975
                e2/ Ladislav *1947, Alena Krausová *1953 Holohl. 57
                      f1/ Ladislav *1973
                          g1/ Ladislav *2000
                      f2/ Alena *1975 - Smolková
                      f3/ Vlastimil *1980
                      f4/ Petr *1981
                e3/ Miroslava *21.11.1951 Sm 221 † 21.04.1952

                e4/ Stanislav *14.04.1954 Jaroměř Sm 221
                     Kamila Drblíková *25.5.1953 Popradno, SK, ¤¤ 29.12.1956
                      f1/ Inka *1974
                      f2/ Stanislav *1977
                      f3/ Kateřina *1981
                      f4/ Jana *1988

            d4/ Oldřich Adámek *08.07.1927 Náchod-Běloves,Sm 210 † 30.11.1993
                    žena Marie Čapková *17.11.1938 Lochenice Sm 210
                    ¤¤ 29.12.1956
                    20.01.1965 se rozvedli, Marie se pak znovu provdala
                e1/ Miroslava, osvojili si ji, odešla s partou romů na Slovensko
                    /*21.3.1958 Třebíč, Sm odhlášena 9.9.1977 do Mejmírovce o. Nitra/

            d5/ Miloš Adámek *12.01.1940 Sm 221 † 17.01.1951
                postižený, utopil se v zimě na potoce Jordánu
                Opořany - Tábor, Zemský ústav

sestavil: Milan Plšek
2017-04-17