Holohlavy - Vojtěch Prokop, autor obecní kroniky

Zpět na hlavní stránku

Za fotografie a článek děkuji Vojtěchu Prokopovi (vnuk autora).
Holohlavy - kronika
Vojtěch Prokop sedí uprostřed
podle článku dole je to možná Sjezdový výbor Republikánské strany ( Jaroměř ? ).


Před 30 lety.

V publikaci Republikánské mládeže českého venkova v roce 1937, Jaroměřsko, napsal Vojtěch Prokop, Holohlavy

  Před 30 lety byli jsme mladí, plní ideálů, nadšení a víry v život. Kdož by nevzpomínal rád těch dob, do kterých spadá i čilý ruch organísační a hospodářský ! Poučení ze sternbergovských voleb a počátky družstevního hnutí v širším rozsahu nutili účastníky, aby cílevědomě zabezpečili další postup. Holohlavy - kronika
  Založení Okresního sdružení dorostu vyvřelo u nás ze skutečné potřeby a bylo mladou generací uvítáno. Značná část starší generace ovlivňována byla výstředním hr. Sternbergem a jeho klikou, takže strana i když lid tento postupně slábl, mohla se nejbezpečněji opříti o dorost, který se zásadně stavěl proti. Holohlavy - kronika
  Organisace dorostu ujal se hlavně př. F. Hofman, tehdejší účetní družstva v Jaroměři, které samo probíjelo se těžkými začátky. Týž pod patronací poslance J. Kotlanta a okres, důvěrníka strany p. Jelínka, st., soustředil kolem sebe kroužek přátel a družek. Způsobem sobě vlastním přímo rozkazoval. Hospodařil jsem tehdy již samostatně a při jedné návštěvě družstva vyňal př. Hofman zápisník se slovy: »Tak Holohlavy, 18 členů dorostu, a co nejdříve zašlete seznam !«. Každý se snažil určeného čísla dosáhnouti a tímto způsobem bylo naše sdružení hned v začátcích jedním z nejsilnějších. Rozvinulo svou činnost, pro kterou vedle výboru, který se staral o organisaci, zřízeny byly odbory: zábavní a vzdělávací. Nebylo vzorů a dostatek pokynů, takže tehdy naše sdružení pracovalo skoro samostatně podle místních poměrů. Předseda Hofman rád vedl vše ve velkém rozsahu. Bylo to zřejmo z účasti mladých na okresních slavnostech »Jaroměřsko-české Vídni« a prvním representačním plesu dorostu v Jaroměři, který dodnes tradičně se opakuje, podporován nejširší veřejností. Byl též nejvydatnějším zdrojem příjmů. Brzy se však prokázalo, má-li se sdružení udržeti v náležitém chodu, že musí se věnovati veškerá pozornost místním skupinám a zvláště v okrajových obcích, které vzdáleny jsou ruchu okresního města. Rovněž členové soc. slabší málo se zúčastnili velkých podniků sdružení. Činnost přesunula se na pole drobné práce vzdělávací. Byl jsem tehdy pověřen vedením vzdělávací -

  Tady bohužel stránka končí a další nemám. :-) Pravá fotka byla u článku. Levá pochází k holohlavské kroniky.

Holohlavy - kronika
Vojtěch Prokop a ředitel holohlavské školy Ladislav Cölba na výstavě před vystaveným jablky.
Pan Prokop zemřel dne 18.dubna 1966 ve věku 80 let.
Pisatel kroniky měl dcery Annu a Marii a také syna Vojtěcha, ten měl syny Vojtěcha a Stanislava.