Smiřice - setkání smiřických rodáků 1967 a 1968

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Prosím o pojmenování osob na fotografiích.

Zpět na hlavní stránkurodáci
Popis na druhé straně fotografie: "Smiřičtí rodáci v Praze, před 1945
1. M. Radoňová, 2. sl. Zdeňka Mahlerová, 3., 4., 5. Vl. Radimská (Špringlerová), 6., 7. J. Veselá - Julišová, 8., 9., 10."rodáci
Pozvánka na setkání rodáků a přátel města Smiřic po 20. letech dne 25.1.1967 v pražském Obecním domě.

rodáci
Pozvánka na 2. schůzku Smiřických 19.4.1967 v pražském hotelu Kriváň.

rodáci
Zleva: ?, Jaroslav Litomiský, Václav Marel, předseda MNV Smiřice, tajemník MNV zvolen Otakar Ježek.
(městem byly Smiřice uznány 1.1.1971)

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

Smiřičtí rodáci v Praze…
   Tak těch Smiřičáků v Praze je opravdu požehnaně. Máme zaregistrováno přes sto adres, ale rozhodně to nejsou všichni a litujeme, že nemůžeme sehnat ostatní adresy. Scházíme se nepravidelně 2–3x za rok vždycky v Obecním domě hlavního města Prahy ve Francouzském salónku. Jsou to schůzky neformální, srdečné a někdy i dost veselé, zvláště když se někteří vytrvalci vydají ještě na další schůzku do některého příjemného podniku – a to se stává obvykle pokaždé.
   Na schůzky chodí někteří smiřičtí tak pravidelně, že bychom si ani bez nich nedovedli tyto schůzky představit. Budu jen namátkou jmenovat, matrikář pan Němeček z Holohlav s rodinou, paní Kubánková-Škarytková, která je naší hospodářkou, Valtrovi, Bačovi, Olda Černý, Staňka Kubešová, ing. Moník z Rodova, B. Vachek, Julišovi, kteří pilně zapisují, o čem jednáme, pan Pultr ze Skalice, A. Vaňousek, Pecina, Bauerovi, Zoubkovi a jiní a jiní. Karel Adamíra, ten, když není v cizině, také vždy přijede, a tak se schází taková parta Smiřičáků, kteří si mají vždy o čem povídat, zavzpomínat si na své mládí a vždy je pro nás malým svátkem, když někdo přijede od nás z domova – ze Smiřic a když nám řekne nejnovější zprávy.
   S velkým ohlasem se setkal ZPRAVODAJ, o jehož odběr se přihlásilo ihned značné množství přítomných. Ukázková čísla šla z ruky do ruky a byl o ně skutečně mimořádný zájem a celkově bylo velmi kladně hodnoceno rozhodnutí o vydávání.
   Pražáci se těší na oslavy, které se připravují v souvislosti se jmenováním Smiřic městem a oslavou 600 let založení a nepochybně se těchto oslav v hojném počtu zúčastní. Příští schůzka bude asi v dubnu či květnu a srdečně Vás, všechny zájemce o setkání, zveme, budete mezi námi vítáni.
Jaroslav Litomiský, předseda rodáků

Zdroj: smiřický Zpravodaj č. 5 – vydání únor 1971.

-----------------------------------------------------------

Na vloženém obrázku: Jaroslav Litomiský

-----------------------------------------------------------1968

rodáci
Před MNV Smiřice 25.5.1968. Dobře je vidět sklon vozovky k chodníku.

Ze smiřické kroniky:
   V sobotu 25. a v neděli 26. května 1968 navštívili smiřičtí krajané z Prahy své rodné město. V sobotu přijeli hromadně osobními auty na MNV, kde bylo slavnostní přivítání v zasedací síni členem rady MNV Josefem Liškou. Večer se rozpředla v sále ZK velmi družná a srdečná zábava mezi hosty a domácími usedlíky.
   V neděli si hosté prohlédli školu, kterou dříve navštěvovali. Při její prohlídce porovnávali stav školy s dobou dřívější. Velmi kladně hosté hodnotili vybavení a estetickou úpravu školy. Navštívili a podrobně si prohlédli novou budovu předškolního zařízení jesle a mateřskou školu, vznikající moderně upravenou čtvrť města Kršovku, byli i v zámku a v zámecké kapli. Odpoledne si na autech zajeli také do Smržova a na Chlomek, čímž si připomněli i krásné chvíle svého radostného mládí.
   Zájezd se velmi vydařil a účastníci ještě rádi na něj budou vzpomínat. Po stránce organizační jej velmi pečlivě připravil předseda sdružení smiřických rodáků Jaroslav Litomiský se svými spolupracovníky.

rodáci
Před úřadem.
Kliknutím se fotografie zvětší

Podobná fotografie i se jmény je popsaná na --- této stránce ---, na ní chybí zleva stojící Josef Liška a Zdeněk Vorel.

rodáci
Upomínková fotografie všech účastníků zájezdu
Velké fotografie s popisem jsou na jedné stránce.

rodáci
V neděli 26.5. se účastníci podívali i po Smiřicích. Nově vybudovaná ulice Kršovka.

rodáci
Jediné roubené stavení ve Smiřicích, jehož majitelem je František Spurný.

rodáci
Ředitel ZDŠ Smiřice Jaroslav Novotný (stojí vpravo) provedl hosty po škole.
Velké fotografie s popisem jsou na jedné stránce.

rodáci

rodáci
Návštěva smiřického loutkového divadla.

rodáci
U kostela.
Velké fotografie s popisem jsou na jedné stránce.

rodáci
Účastníci setkání před nově renovovaným zámkem.
Velké fotografie s popisem jsou na jedné stránce.

rodáci
Zámek i kaple (kostel) byly majetkem Velkovýkrmen Smiřice.

rodáci

rodáci
Cestou na oběd do Závodního klubu Družba (Dvorana)