Smiřice - setkání smiřických rodáků v Praze 19.5.1988 a 21.10.1989

Fotografie jsou uloženy ve smiřickém archivu. Fotografoval Václav Prostředník.

Zpět na hlavní stránkurodáci
Jaroslav Litomiský, Jana Heřmanová, tajemnice MěNV Smiřice a Miloslav Koudelka předseda MěNV Smiřice.

rodáci

rodáci
Do Prahy přijelo mnoho lidí ze Smiřic.

rodáci
Zdeněk Marek

rodáci
Sochař a medailér Milan Knobloch se ženou a Václav Klimeš.

rodáci
Vpravo sedí Marie Brožová.

rodáci

rodáci

rodáci rodáci

rodáci
?, Svatopluk Muzikant a Marie Brožová.

rodáci
Paní L. Prostředníková, žena fotografa.

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci rodáci

rodáci

rodáci

rodáci
Luděk Munzar

rodáci
Zleva: Jaroslav Novotný a Miroslav Volák, učitelé ze Smiřic.

rodáci
Vpředu vlevo sedí Bohumír Šmejda.

rodáci

rodáci
Na druhé str. fotografie: "1. Zdeněk Runkas?, 2. ..., 3. Ladislav Bača, 4. Jaroslav Litomiský,
který se zasloužil o značnou část fotodokumentace ke kronice, zejména r. 1945."

rodáci rodáci
Na pravém obrázku sedí vlevo paní Marie Malíková

rodáci

rodáci
Luděk Munzar a Marta roz. Řízková, tanečnice folklorního souboru

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci

rodáci
Slečna Černá, pracovnice PZO, oblastní expertka a Jaroslav Novotný,
ředitel školy v.v., předseda letopiseckého aktivu ve věku 75 let.21.10.1989

Fotografie jsou převedeny z negativů Václava Prostředníka.

rodáci
V čele stolu sedí p. Svatoň

rodáci
Pan Klimeš a manželé Hájkovi.

rodáci
Pan Muzikant v rozhovoru p. Litomiským, manželé Kuchtovi, p. Doležal(?), vlevo vpředu sedí pí. Koudelková.

rodáci
Pánové Hlaváček a Marek

rodáci
S podepřenou rukou sedí vpravo Lubomír Kupka.