Smiřice a Holohlavy - hledáme příbuzné

Zpět na hlavní stránkuV holohlavské kronice pana V. Prokopa se píše:

  V r. 1961 informoval mne s. Vorel, archivář ve Smiřicích, že se na aktivu sešel s Otmarem, potomkem z Holohlavské rodiny, který se může vykázati doklady ( praedikáty ) rodu. V létě 1963 navštívili mne dva studenti, údajně původem z Holohlavských a činili si výpisky z kroniky. V sezóně 1964 objevila se z Velichovek pí. M. Klimková, Karlovy, Raisova 4, údajně rozená Otmarová a na její dopis vyhledal mne i Otmar starší, její bratr se kterým jsem rozmlouval, aniž jsem si vyžádal adresu. ( K čemu ? ) Týž má prý ještě bratra. Sedláček se mýlil ? ( že Otmarův rod vymřel - pozn. P. )

Bylo by nanejvýš zajímavé setkat se s těmito zmíněnými dokumenty. Jestliže někdo znáte potomky Otmarů, prosím napište mi.
  Dobrý den pane Andrýs,
.....
  Vím, že jeden z předků mojí manželky se jmenoval Václav HUBERT, narodil se 24.7.1882 ve Smiřicích č.120 a byl pokřtěn 30.7.1882 na f.ú. v Holohlavech. Jeho otec byl Václav HUBERT, dělník ze Smiřic č.120 a matka Anna rozená MARELOVÁ ze Svobodných Dvorů.
  Rád bych získal nějaké informace o č.120 a o Václavu HUBERTOVI (otci), případně o dalších členech rodiny, a tím se v bádání dostal dále do minulosti.
  Předem moc děkuji a těším se na jakoukoliv odpověď.
Pavel Pešata, Slaný 2.11.2008 - PavelPesata(zavináč)seznam.czPan Lothar Hlavensky z Německa by rád našel příbuzné.
Na mé stránce o smiřickém pivovaře našel v seznamu sládků svého předka.
Rodina pocházela z Čečelic.


Jeho dopis:
 Hello unknown
  I have a question about one of my relatives: Pivovar ve Smiřicích v Cerekvice: vrch. hospod. správce Antonín Hlavenský 1918 - 1920, hospod. assistert Vladimír Šedivý
 If he works in the brewery, there must be documents about him. I want to find out, where he came from. I only know that our family comes from Čečelice. I did seen that are much pictures from the brewery, maybe there are some the persons too? Also from the managers.
 Many thanks for supporting me and best regards from Germany

 Hallo Unbekannte/r.
 I habe Fragen zu meinen Verwandten, wie oben erwähnt. Wenn er in der Brauerei arbeitete, müssten doch Dokument vorliegen. Ich möchte herausfinden, wo er herkam. Ich weiß, daß unsere Familie ursprünglich aus Čečelice kommt. Wenn es noch Fotos von der Brauerei gibt, vielleicht existieren auch welche der Personen? Auch von den Verwaltern.
 Ich bedanke mich für ihre Unterstützung, mit freundlichen Grüßen aus Deutschland.

 Lothar Hlavensky - lohla/zavináč/gmx.net