Smiřice a Holohlavy - hledáme příbuzné

Zpět na hlavní stránkuMgr. Jana Pavlíčková mě v dubnu 2020 poprosila o pomoc s hledáním předků, napsala:
   ...
   Můj praděda Václav Vachek se narodil v Rasoškách, dům č. 112 v roce 12. 11. 1879 jako nemanželský syn Kateřiny Vachkové. jejími rodiči byli Josef Vachek, obuvník, domem Rasošky 89 a Marie Vachková rozená Pátková, domkářka domem Rasošky 11.
   Nenarazil jste na nějaké informace o rodu Vachků?
   Já jsem našla na zmínku o Vachkovi na Vašem webu v sekci Usedlosti v Ruseku asi od roku 1634:

statek staré čp. 3
   1695 Matěj Vachek po zemřelém Janu Černém

   Myslíte si, že by tam mohla být spojitost s mým pradědou?
   Z Rasošek pochází i má prababička Antonie Vachková-rozená Rejchrtová narozena 16. 1. 1882 v Rasoškách, její otec Josef Rejchrt (jeho rodiče Jan Rejchrt a Anna Rejchrtová-Ričařová) a matka Františka Rejchrtová, rozená Hrubá (její rodiče Jan Hrubý a Františka Hrubá-Jiroušková) Získala jsem informaci, že pochází z původně Německého rodu chudších šlechticů Von Reichert, kteří se díky nepokojům v Německu někdy prý někdy ve válkách v období 1700-1800 (zkoušela jsem dohledat jaké války ale nic moc jsme nenašla) přemístili do Čech, protože na sídla šlechty v Německu se pořádali zlodějské nájezdy a usadili se Rasoškách.
   Nenarazil jste na nějakou informaci o těchto přistěhovalcích?
   Případně, nevíte, zda někde neexistuje nějaká kronika Rasošek? V digitální podobě jsem nic nenašla.

Jestliže dokážete pomoci, napište mi, adresa je na hlavní stránce. Děkujeme.V holohlavské kronice pana V. Prokopa se píše:

  V r. 1961 informoval mne s. Vorel, archivář ve Smiřicích, že se na aktivu sešel s Otmarem, potomkem z Holohlavské rodiny, který se může vykázati doklady ( praedikáty ) rodu. V létě 1963 navštívili mne dva studenti, údajně původem z Holohlavských a činili si výpisky z kroniky. V sezóně 1964 objevila se z Velichovek pí. M. Klimková, Karlovy, Raisova 4, údajně rozená Otmarová a na její dopis vyhledal mne i Otmar starší, její bratr se kterým jsem rozmlouval, aniž jsem si vyžádal adresu. ( K čemu ? ) Týž má prý ještě bratra. Sedláček se mýlil ? ( že Otmarův rod vymřel - pozn. P. )

Bylo by nanejvýš zajímavé setkat se s těmito zmíněnými dokumenty. Jestliže někdo znáte potomky Otmarů, prosím napište mi.
  Dobrý den pane Andrýs,
.....
  Vím, že jeden z předků mojí manželky se jmenoval Václav HUBERT, narodil se 24.7.1882 ve Smiřicích č.120 a byl pokřtěn 30.7.1882 na f.ú. v Holohlavech. Jeho otec byl Václav HUBERT, dělník ze Smiřic č.120 a matka Anna rozená MARELOVÁ ze Svobodných Dvorů.
  Rád bych získal nějaké informace o č.120 a o Václavu HUBERTOVI (otci), případně o dalších členech rodiny, a tím se v bádání dostal dále do minulosti.
  Předem moc děkuji a těším se na jakoukoliv odpověď.
Pavel Pešata, Slaný 2.11.2008 - PavelPesata(zavináč)seznam.czPan Lothar Hlavensky z Německa by rád našel příbuzné.
Na mé stránce o smiřickém pivovaře našel v seznamu sládků svého předka.
Rodina pocházela z Čečelic.


Jeho dopis:
 Hello unknown
  I have a question about one of my relatives: Pivovar ve Smiřicích v Cerekvice: vrch. hospod. správce Antonín Hlavenský 1918 - 1920, hospod. assistert Vladimír Šedivý
 If he works in the brewery, there must be documents about him. I want to find out, where he came from. I only know that our family comes from Čečelice. I did seen that are much pictures from the brewery, maybe there are some the persons too? Also from the managers.
 Many thanks for supporting me and best regards from Germany

 Hallo Unbekannte/r.
 I habe Fragen zu meinen Verwandten, wie oben erwähnt. Wenn er in der Brauerei arbeitete, müssten doch Dokument vorliegen. Ich möchte herausfinden, wo er herkam. Ich weiß, daß unsere Familie ursprünglich aus Čečelice kommt. Wenn es noch Fotos von der Brauerei gibt, vielleicht existieren auch welche der Personen? Auch von den Verwaltern.
 Ich bedanke mich für ihre Unterstützung, mit freundlichen Grüßen aus Deutschland.

 Lothar Hlavensky - lohla/zavináč/gmx.net