Holohlavy - společenská kronika

...i když jen na fotografiích, žijí dál ....

Jestliže chcete, aby se na Vaše předky nezapomnělo. pošlete mi jejich fotografii se jménem, případně rokem narození a úmrtí, vystavíme ji zde.

Zpět na hlavní stránku


Fotografie předků vystavila Helena Turková rozená Hlaváčková

Hlava
Helena Turková poslala tyto fotografie s popisem:
,,V roce 2010 jsem navštívila hřbitov na Chloumku kde můj děda z maminčiny strany Josef Hlava a zřejmě i jeho předci hrobničili i bydleli.
Mohu poslat fotku z maminčiny svatby, kde je děda s druhou ženou, jeho první žena zemřela roku 1930. Fotka je z roku 1936.
Jezdívala jsem k nim na prázdniny. Mám i fotku jeho první ženy Anny s dcerou Antonií která ve 4 letech uhořela, z neznámého roku."

Hlava Hlava
Josef Hlava s druhou ženou a jeho první žena Anna s dcerou Antonií.

Hrob
Chloumek - hrob na starém hřbitově s textem:
Zde v Pánu dříme věčný sen Anna Hlavová choť hrobníka na Chlomku *12.5.1878, †24.11.1930 ( fotografie na náhrobku )
Spěte sladce ! Františka Hanousková 18.2.1899 - 6.10.1981, Jiřina Hanousková 2.10.1925 - 4.11.1998


Fotografie předků vystavila Lída Hrubá roz. Semeráková

pro vzpomínku
Rodina Rohlenova z Holohlav Na Státní čp. 87
zleva:Anna Rohlenová 1910 -1982, Ladislav Rohlena ml. 1933 - 1988, Marie Rohlenová - Horvátová 1932,
Květoslava Rohlenová - Vašková 1934 -1997, Ladislav Rohlena st. 1909 -1985

pro vzpomínku pro vzpomínku pro vzpomínku
Zleva: Anna Rohlenová roz.Mühlová z Habřiny, Ladislav Rohlena ml., Květoslava Rohlenová vdaná Vašková

pro vzpomínku pro vzpomínku
Vlevo babička Anna Rohlenová ( uprostřed ) s dětmi: vlevo sedí Marie, uprostřed Ladislav a vpravo Květoslava.
Vpravo Ladislav Rohlena st. ( vyfoceno při dědových 70tinách, byl zedník ) s nejstarší dcerou Marií Horvátovou.