Holohlavy - společenská kronika

...i když jen na fotografiích, žijí dál ....

Jestliže chcete, aby se na Vaše předky nezapomnělo. pošlete mi jejich fotografii se jménem, případně rokem narození a úmrtí, vystavíme ji zde.

Zpět na hlavní stránku


Fotografie předků vystavila Lída Hrubá roz. Semeráková

pro vzpomínku
Rodina Rohlenova z Holohlav Na Státní čp. 87
zleva:Anna Rohlenová 1910 -1982, Ladislav Rohlena ml. 1933 - 1988, Marie Rohlenová - Horvátová 1932,
Květoslava Rohlenová - Vašková 1934 -1997, Ladislav Rohlena st. 1909 -1985

pro vzpomínku pro vzpomínku pro vzpomínku
Zleva: Anna Rohlenová roz.Mühlová z Habřiny, Ladislav Rohlena ml., Květoslava Rohlenová vdaná Vašková

pro vzpomínku pro vzpomínku
Vlevo babička Anna Rohlenová ( uprostřed ) s dětmi: vlevo sedí Marie, uprostřed Ladislav a vpravo Květoslava.
Vpravo Ladislav Rohlena st. ( vyfoceno při dědových 70tinách, byl zedník ) s nejstarší dcerou Marií Horvátovou.