Seznam majitelů domů ve Smiřicích z 2. sv. války

Zpět na hlavní stránku

V sešitku ze smiř. archivu jsou uvedena domovní čísla, majitelé domů s jejich povoláním a ulice. Za okopírování děkuji p. Reichové

ČMD - Českomoravské dráhy, v. v. - ve výslužbě. Jména jsou psaná na stroji, ale zaměstnání a doplňující informace jen rukou, kde jsem je nevyluštil je uveden otazník.

sešit seznamu Na deskách je podpis člověka, který seznam zapsal.

Hlavní ulice je dnes Palackého uklice
Hanzlova - Hanzova ulice
Mezimostí - Zemanova ulice
Jedličkova - Brigádnická ulice
Královéhradecká - Hradecká ulice
Na obci - Spojovací ulice
Náplavka - Labská ulice
Štemberk - ulice U Stadionu
U náhonu - Žižkova ulice
U vlečky - ulice Anežky Malé1. Protektorát ( škrtnuto ) - zámek
2. Novotná Anna a Emilie Hlavní
3. Jilovský Josef - rolník Mlýnská
4. Ed.Ad. Malburg a syn Hlavní
5.( ulička ) Ed.Ad. Malburg a syn Hlavní
6. Ed.Ad. Malburg a syn Hlavní
7. Ed.Ad. Malburg a syn Hlavní
8. Čertner František - holič Hlavní
9. Joneš Jan - sedlář Hlavní
10. Joneš Jan - sedlář Hlavní
11. Hájková Jiřina - choť stavitele Hlavní
12. Karpišek Eduard - holič Hlavní
13. Julišová Emilie - obchod Hlavní
14. Munzar Václav - soukromník Hlavní
15. Joneš Jan ( sedlář ) - Andrejs Karel Hlavní
16. Ruffer Emil - pekař Hlavní
17. Rech Josef - obchod text. a velo Hlavní
18. Hloupý Josef - obuvník Královéhradecká
19. Jüptner Adolf - stará Královéhradecká

20. Souradová Františka Hasičská
21. Andrejsek Josef - nám. gen. řed. Slavie Hlavní
22. Stříbrná Stanislava - choť lékárníka Hlavní
23. Ústřední konsum - Hlavní
24. Vachek Jan - strojník v.vv. Jiráskova
25. Kaube Josef - řezník Hlavní
26. JUDr Weidner Vlad. - předn. soudu Hlavní
27. Hemelík Josef - cukrář Hlavní
28. Vachek Karel - hodinář Hlavní
29 . Horák Karel - tech. úředník Hlavní
30. Vachek Josef - úř. řed. drah Hlavní
31. Fantová Marie Hlavní
32. Lášek Josef - odb. učitel Hasičská
33. Jošt František - obuvník Jiráskova
34. Lederer Vilém Na obci
35. Nýdr Václav - řed. v. v. Na obci
36. Šíp Josef Na obci
37. Stránský František mjr. V. v. + ( kříž na znamení smrti ) Na obci
38. Černý Jan st - rolník Hasičská
39. Vít František ml. Mezimostí

40. Vašatová Anna - obchod Mezimostí
41. Stolejda Václav ( Hlavatá ) Nová
42. Jonešová Anna - kamnář Mezimostí
43. Vít František - truhlář Královéhradecká
44. Podlipná Kristina Příčná
45. Cihlo František - starý - poklad. cukr. v.v. Hankova
46. Litomiský Jindřich - obchodník Nádražní
47. Rynt František - obch. a rolník Hankova
48. Okres. zál. hospodářská Hlavní
49. Šulcová Božena - vdova po školníku Hanzlova
50. Hvězda Václav orch. čet. strážm. Nývltova
51. Suchánek Václav - úř. fy. Malburg Nývltova
52. statky Smiřice - Lednice Hankova
53. Pavlíček Albert - železniční zaměstn. v.v. Nývltova
54. Čermáková Josefa - kopec Hankova
55. Jech František - říd. učitel Hankova
56. Mergl Jan úř. v.v. Hankova
57. Pultrová Anna - vdova po říd. učiteli Hankova
58. Pácalt Karel - rolník a hostinský Hankova
59. Pácalt Bohuslav - sedlář v pivovaře Hankova

60. Pikola Josef - malíř Hankova
61. Drábek Jaroslav - zam. ČMD Nývltova
62. Háková Marie Hankova
63. Vítová Anna - vdova po pošťáku Hankova
64.
65. Kučera Josef - obchod. a rolník Hanzlova
66. Jirka Josef Hanzlova
67. Kučera Josef - obchod. a rolník Hanzlova
68. Kudrová Anna - provd. Zákravská Hanzlova
69. Zákravská Anna - -"- Hanzlova ( menší )
70. Macura Rudolf - of.ČMD v.v. Hanzlova
71. Horák Josef - hostinský Hankova
72. Rejchrt Alois - staré pekař Hankova
73. Rejchrt Alois - nové Hankova
74. statky Smiřice - u Šifnerů Hankova
75. Schiefner Jan - obch. v.v. Mezimostí
76. Volt Václav - klempíř Mezimostí
77. Karlova Josefa - vdova po řed. pivovaru Mezimostí
78. Cihlo František - nové - pokl. cukrovaru Hankova
79. Ing Marek V. - vrch. spr. statků Mezimostí

80. Stěpán Václav - sedlář Mezimostí
81. Polák Václav - říd. uč. Náchod Na Kršovce
82. Karpíšek Jan - krejčí Na Kršovce
83. Jechová Marie Na Kršovce
84. Spurná Marie - dřevěná Mezimostí
85. Rech Josef - obchodník Mezimostí
86. Horák Vladislav - rolník Hlavní
87. Češková Marie Hlavní
88. Řeháček Karel - řezník v. v. Hlavní
89. Duchoň Jaroslav - mechanik Hlavní
90. Kaube Josef - řezník Hlavní
91. Čeněk Josef - přední - obchod kožemi Hlavní
92. Čeřovský Alois - úř. řed. pošt v. v. Hlavní
93. Holeček Frant. - rolník Hlavní
94. Švare František - hotel Hlavní
95. Mahler Adolf - knihkupec Hlavní
96. Čeřovská Anna - činžák - vdova po staviteli Hlavní
97. Čeřovská ( Vlasáková ) Irena Hlavní
98. býv.Sokol ( 2/3 ) - Bartošek Jar. ( 1/3 ) Hlavní
99. Lefnar Jiří - parní pila Hlavní

100. Mertlíková Hana - choť lékaře Hlavní
101. Svatošová Marie - vdova po učiteli Hlavní
102. Strejček Josef - přední - soustružník Hlavní
103. Dostál Alois - řezník Hlavní
104. Horák Václav - býv OHZ rolník Semonice Hlavní
105. Novák Eduard - krejčí Hlavní
106. Spořitelna Hlavní
107. Brůna František - továrník Plasy ( ? ) Hlavní
108. Čeněk Josef - vedoucí obch. kožemi Hlavní
109. Smiřické mlýny - 1. budova Mlýnská
110. Smiřické mlýny - mlýn Mlýnská
111. Chudobinec Mlýnská
112. Runkas Frant. - dělník Královéhradecká
113. Dittrich Václav - dělník piv. U čes. sboru ( Kostel čsl.)
114. Zadniček Josef - dělník Kralovéhradecká
115. Freiberková Zd. - choť. tov. Pardubice Mlýnská
116. Fišerová Božena - rol. Mlýnská
117. Kašparová Marie - Plzeň Mlýnská
118. Šanderová Marie - dom. Mlýnská
119. Kašpar Václav - rolník Mlýnská

120. Šrámková Helena - ak. malířka Mlýnská
121. Isaides Vendelín - kominík Královéhradecká
122. Smiřické mlýny - býv. pošta Mlýnská
123. Smiřické mlýny - zahradník Mlýnská
124. Strejček Josef - vedouš (?) soustružník Hlavní
125. Obec Smiřice - hotel a Městský úřad
126. Obec Smiřice
127. Vávra František - řezník Náměstí
128. Bruna František - továrník Plasy ( ? ) Hankova
129. Litomiský Jindřich - obchod Náměstí
130. Rolnická škola - Zámek
131. Prášek Hudolf - rolník Štemberk
132. Vorel Karel - zaměstn. ČMD Štemberk
133. Vír Rudolf - pekař Štemberk
134. Vácha Karel - kolář Štemberk
135. Bozner Emanuel - cementárna Štemberk
136. Kudr Josef Štemberk
137. Johnová Růžena - rolník Štemberk
138. Merglová F. a M. - rolník Štemberk
139. Joneš Jan - sedlář Štemberk

140. Beranová Anna - jednopatrový - pekařství Štemberk
141. Hanka Josef - rolník Štemberk
142. Řed. vodních cest - Valenta Štemberk
143. Kalendy Josef dělník v. v. Štemberk
144. John František - rolník Štemberk
145. Bozner Emanuel - cementárna Štemberk
146. statky - domek na cihelně Cihelna
147. statky - domek u Tyršova mostu
148. Široká Hermína - vdova po zámečníku Hasičská
149. Propílek Josef - ČMD v. v. Nová
150. Vognarová M. Hlavní
151. Polák František - pekař Královéhradecká
152. Junek Josef - mechanik Nová
153. Pospíšil O. - účetní, Slezáková M. - choť kožešníka Příčná
154. Suchánková Anna - vdova Příčná
155. Bartoš František - úř. cukr. Královéhradecká
156. Strážní domek u sklepa Hankova
157. Domek cukrovaru - u uličky
158. Doležal Václav - kolář Příční
159. Kutil Josef - obch. uhlím Příční

160. Horáková Marie - choť elektrotech. Královohradecká
161. Vychroň Josef + Královéhradecká
162. Mlýny - stárek Mlýnská
163. Obec - hasič. kůlna Hasičská
164. Kubeš Stanislav - obch. Královéhradecká
165. Řenčová Helena - vdova po správci Královéhradecká
166. ČMD nádražní budova Královéhradecká
167. statky - za kantinou
168. statky - dílny
169. Kadaník Karel - strojvedoucí U čes. sboru
170. Kroupová Anna vdova po listonoši Královéhradecká
171. Valtera František - hostinský Královéhradecká
172. Nejman František - řezník Královéhradecká
173. Horák Adolf - tiskárna Královéhradecká
174. Šubrtová Marie - dom. Nová
175. Šebek Josef - obchodník Nová
176. Kudr Josef - zaměst. pily Královéhradecká
177. Spurná Marie - Opletal Mezimostí
178. Vachek Jan - zámeč. ( ?) Malburg Nová
179. Kozová Anna Nová

180. Černý Václav - malíř Nová
181. Karpíšek František zam. ČMD Nová
182. Řenčová Helena - vdova po správci Královéhradecká
183. Letošník Václav - říd. uč. v .v Hlavní
184. Polák František - pekař v. v.
185. Obec - strážnice Náměstí
186. Čermák Fr. - řezník - Kňourková Al. - choť. hostinského Nová
187. Rejchrt Josef - rolník Hanzlova
188. Kamenický Frant. - dělník Šternberk
190. Cukrovar - vodárna
191. Rezek Josef - říd. uč. v. v. Královéhradecká
192. Osuská Pavlína Mlýnská
193. Ströherová Karolina Královéhradecká
194. Vít Jaroslav - pekař ( pekař Zeman ) Mezimostí
195. Nejman František - řezník Nová
196. Nýdrová Antonie Šternberk
197. Dr Pultr Václav - lékař Hankova
198. Hak Karel - úč. fy. Malburg v. v. Nývltova
199. Cukrovar - kantina

200. Mlýny - byt Voženílek Mlýnská
201. Malburg Rudolf - ředitel lihovaru Hlavní
202. Malburg - domek v zahradě
203. Radoň Karel - obchodník Hlavní
204. Nýdrová Antonie - choť řed. Šternberk
205. Malburg Rudolf - řed. lihovaru
206. Škola Jiráskova
207. Sháněl Václav - truhlář Nývltova
208. Strážní domek u cukrovaru Královéhradecká
209. Fishmeister František - úř. lihovaru v. v. Nývltova
210. Obec - kuchyně Nývltova
211. Černý Jan - řed. měšť. školy Nývltova
212. Skarytka Josef - zedník Nývltova
213. Pospíšil Jaroslav - zámečník na pile Nývltova
214. Srkalová marie Nývltova
215. Statky - mistr pila
216. Reitmajer Svat. zahrad. cukrovar Nová
217. Obec - hřbitov
218. Hák Karel - úř. Malburg v. v. Nádražní
219. Šimera Václav - malíř Nádražní

220. ČMD Skladiště Nádraží
221. Adámek Jan - rolník Nývltova
222. Vítova Marie - matka truláře Hankova
223. Půr Jan - obchod. Nývltova
224. Zemek Josef - zaměst. pivovaru ( bednář ) Nývtova
225. Eis František - dělník Nývltova
226. Etfleiš Bohumil - krejčí Jedličkova
227. Kodytek Josef - těžba písku Jedličkova
228. Koza Josef - obuvník Jedličkova
229. Fanta František - zaměstn. (?) Jedličkova
230. Beranová Anna - pekařství Šternberk
231. Stránský Josef - sklenář Hradecká
232. Kmínek Oldřich - truhlář Jedličkova
233. Radoňová Anna - choť. obchod. Jedličkova
234. Vít Josef - dělník Jedličkova
235. Řízek Jaromír - obchodník Jedličkova
236. Sedláčková Anna - choť trafikanta Jedličkova
237. Nováková Marie - uč. hudby Jedličkova
238. Kubánková Marie - choť drogisty Jedličkova
239. Koutská Hedvika - choť profesora Jedličkova

240. Stovíčkovy Zl. ( Kundertová ) a Julie Jedličkova
241. Stráhlová Ant. - vdova Královéhradecká
242. Trmal František - dělník Jedličkova
243. Cinelna - kancelář
244. Statky - Zbuzany
245. Nýdrová Anna - na obci Jedličkova
246. Volt Václav - stavitel Jedličkova
247. Volt Václav - stavitel Jiráskova
248. Pádr Bohuslav - fotograf Královéhradecká
249. Bendlová Františka ke Zderazi
250. Hnik František - zam. ČMD v. v. Na obci
251. Šučík Václav - holič Nývltova
252. Jűptner Adolf - nová Příčná
253. Svatoňová Anna Královéhradecká
254. Malburg ( Ing Pleštil - řed. lihovaru ) U vlečky
255. Hájková Anna - vdova po tesař. mistru Nývltova
256. Moníková Anna - vdova po učiteli Nová
257. Bača Alois - zvěrokleštič U náhonu
258. Brouček Josef - dělník U náhonu
259. Koudelka Bohumil - holič Předměřice U náhonu

260. Šedová Marie - vdova U náhonu
261. Semrád Václav - mládek v. v. U náhonu
262. Paták František - zaměstnanec dílen U náhonu
263. Doležal Josef - listonoš v. v. U náhonu
264. Kvěch Karel - holič U náhonu
265. Kubešová Josefa - vdova po řezníku U náhonu
266. Obec - činžovní dům Jiráskova
267. Malburg - octárna
268. Sbor církve čm. Na Kršovce
269. Křížala Čeněk - zaměstnanec ČMD Královéhradecká
270. Burešová Marie - choť obchodníka Nová
271. Ing černý Karel - správce v. v. fy. Malburg Nývltova
272. Jirásek Václav - povozník Královéhradecká
273. Lefnar Jiří - u sboru - parní pila Na Kršovce
274. Hampl Ant. - soud. rev v. v. Jiráskova
275. Špryňar Jan - vrch. ( ? ) v. v. U Vlečky
276. Kučera František - kovář Jiráskova
277. Nýdr Josef - dělník v. v. U Vlečky
278. Elstner František - zaměstnanec ČMD U Vlečky
279. Franc Václav U Vlečky

280. Vaňátko Jan - dělník v. v. U Vlečky
281. Novák Antonín + U Vlečky
282. Kačer Karel U Vlečky
283. Vymetálek Josef - sedlář v. v. U Vlečky
284. Mládek František - zaměstnanec ČMD U Vlečky
285. Jelínek František - u Bartošek Nývltova
286. Kudlička František - kovář Nývltova
287. Svobodová Anna - soukromnice Spořilov
288. Philipp Antonín - dělník Spořilov
289. Knejfl Jan Spořilov
290. Kudr Jan - dělník cukrovaru Spořilov
291. Andrle Josef + Spořilov
292. Hronešová Marie ( dř. Drábek ) Spořilov
293. Rožnovský Josef Spořilov
294. Laburda Josef - elektrotechnik U Vlečky
295. Meškánová Josefa - vdova Jiráskova
296. Skořepa Josef - u fy. Bartošek Spořilov
297. Obecní dům Spořilov
298. Čapková Anna - vdova Spořilov
299. Adamíra Jan - zaměstnanec ČMD Spořilov

300. Koza Václav - truhlář Malburg Spořilov
301. Kvasnička Josef - dělník cukrovar Spořilov
302. Stránský František - zaměstnanec ČMD Spořilov
303. Filip Jan - dělník v. v. Spořilov
304. Kutiková Anna - rolnice Nývltova
305. Chytrý František - zaměstnanec ČMD v. v. Nývltova
306. Bylina Josef - rolník Nývltova
307. Otta Rudolf - pensista Nývltova
308. Sychrovský Karel - vrchní topič v cukrovaru Ohrady
309. Rousek Rudolf Ohrady
310. Kopáč Václav - zámečník Nývltova
311. Propílek Václav - dělník Ohrady
312. Havrda Václav - zam. ČMD v. v. Ohrady
313. Čermák J. a Jar. - dělníci Ohrady
314. Matoušová Františka - dělnice Ohrady
315. Hojný Václav - pokrývač v. v. Jiráskova
316. Seliger Antonín - zámeč. Malburg Šternberk
317. Töglová Františka - soukromnice Šternberk
318. Bozner Emanuel - nový - cementárna Šternberk
319. Jirka Augustin - dělník Šternberk

320. Voňka Josef - dělník Šternberk
321. Karpíšek Jar. ( farář č. m. c. ) a Václav ml. Nývltova
322. Jašková Marie - vdova U Vlečky
323. Dašek František zaměstnanec ČMD v. v. Královéhradecká
324. Belinger František st. Nádražní
325. Haláková Jaroslava - choť pekaře Ohrady
326. Martínková Anna - vdova Královéhradecká
327. Novotný Milan - Jednota - úředník Královéhradecká
328. Jech Josef - nový - zahradník Hanzlova
329. Holubec Josef - malíř Ohrady
330. Macháčková Otýlie Jiráskova
331. Slezáková Alžběta - vdova Ohrady
332. Kodyš Josef - listonoš v. v. Ohrady
333. Kmínek Jan - obuvník Ohrady
334. Svatoš Vítězslav - pošt. úředník Ohrady
335. Mazák Štěpán - dělník Ohrady
336. Slezák Jan - okres. cestář Ohrady
337. Klouzová Marie Ohrady
338. Rejchrt Karel - cestmistr Ohrady
339. Sládková Anna Ohrady

340. Kubelka Alois - zaměstnanec V.D.P. Ohrady
341. Sklenková Emilie - dělnice Ohrady
342. Macháčková Marie - vdova po hodináři Ohrady
343. Pecina Hudolf' - zaměstnanec cukrovaru v. v. Ohrady
344. Matouš Václav - u fy. Stránský Nývltova
345. Hlava Josef - dělník V. D. P. Nývltova
346. Balcar Ludvík - obuvník Nývltova
347. Dum soc. péče Jiráskova
348. Smrtka František Jiráskova
349. Černý Josef - úředník V.Č.E. Jiráskova
350. Fabián Antonín - dělník Ohrady
351. Bek Václav šrt. v. v. Ohrady
352. Valtera Emil strojník v. v. Ohrady 353. Šimek Karel - prok. Č. m. banky Ohrady
354. Hák Josef - zaměstnanec ČMD v. v. Ohrady
355. Křížková Anna Ohrady
356.
357.
358.
359.

360.
361.
362.
363. Černohousová Aug - Křepelka Jiráskova
364. Počta Václav - strojvedoucí U Vlečky
365. Kamarád Karel - obuvník U Vlečky
366. Doležal Josef - mlynářský U Vlečky
367. Sochorová Božena - dělnice U Vlečky
368. Fryc Bohuslav - dělník U Vlečky
369. Vachek Josef - adj. ČMD U Vlečky
370. Zima Bohumil - úř. spořitelny U Vlečky
371. Semrád Josef - úř. spořitelny U Vlečky
372. Krbová Františka - dělnice U Vlečky
373. Fabián Karel - vrátný fy. Malburg U Vlečky
374.
375. Procházka Josef - říd. uč. v .v Ohrady
376. Borůvka Antonín Ohrady
377. Mikšovský Václav - povozník Ohrady
378. Bydžovský Alois Ohrady
379. Beránek Stanislav - dělník Ohrady

380. ing. Serhienko Prokop Jiráskova
381. Volt Václav - stavitel Jiráskova
382. Motyčka Jaroslav- techn. úř. Jiráskova
383. Pluhař Karel - býv. obchodník Ohrady
384. Hojná Pavlína - dělnice Spořilov
385. Vejnar Otto Spořilov
386. Pavlíček Václav - zaměstnanec ČMD Spořilov
387. Skalický Karel - št. stráž. čst. v. v. Spořilov
388.
389.
390.
391. Veselá Barbora - choť mistra na cihelně Ohrady
392. Kvíčera František - říd. uč. v. v. Ohrady
393. Jirásková Anežka Ohrady
394. Svatoň Čeněk - dělník Ohrady
395. Šmatko Josef - dělník Ohrady
396. Kocián Vojtěch - of. ČMD Ohrady
397. Petera Jan - bednář lihovaru v. v. Ohrady
398. Ježek Ludvík - zahradník Jiráskova
399. Šenkýř Antonín - úředník Jiráskova

400. Absolon Jan a Julie - studnař Nývltova
401. Hájek Jan - dělník Nývltova
402. Havel Jan - dělník Ohrady
403. Kernová Zdeňka - choť puškaře Ohrady
404. Pour Václav - obec. tajemník Ohrady
405.
406. Žižka František Ohrady
407. Dušek Václav - mědikovec fy. Malburg Ohrady
408. Dejl Josef - čet. strážm.
409. Černý František - pensista Náplavka
410. Malečková Zdeňka Náplavka
411. Fejgl Bedřich parc.
412.
413.
414.
415. Kudr Stanisl. parc.
416. Charvátová Anežka Ohrady
417. Vopinka Adolf - dělník Jiráskova
418. Klíž František - dělník Jiráskova
419. Fišerová Emilie - dělnice Jiráskova

420. Skořepa Miroslav - disponent Ohrady
421.
422.
423.
424. Krejší Bedřich - autodoprava Náplavka
425.
426.
427.
428. Počta František - obchodník Wilhelmhosen Náplavka
429.
431.
432.
433. Jirsáková Milada - vdova po úř. lihovaru
434. Blecha František - of. ČMD v. v.