Rodokmen rodiny Siberovy

Za vystavené materiály děkuji p. Siberovi a Ing. Milanu Plškovi.

Zpět na hlavní stránkuSibera Josef – dělník pivovaru, Smiřice 218
============================================

Schützendorf = Český Šicndorf, o.HB, po sloučení obcí v roce 1936-7 Stříbrné Hory
(něm. Silberberg) - Žižkovo pole, farnost Pohled -7239.

y/
Sibera František * 1775 Schützendorf 11 † 14.08.1845
Kateřina Štefáčková * 1778 Schützendorf 14 † 19.11.1814

z/
Sibera Jan *11.05.1816 Schützendorf 11 † 04.01.1872
Kateřina Šímová *13.04.1820 Schützendorf 3 † 04.04.1862

a/
Sibera Václav *16.09.1848 Schützendorf 11, domkař † po r. 1900
    Marie Kárniková *20.02.1849 Schützendorf 20
       b1/ Anežka *1873
       b2/ Václav *1874
       b3/ Marie *1876
       b4/ Jan *1879 † 1880
       b5/ Josef *1881
       b6/ Františka *1883

b2/
Sy(i)bera Václav *05.09.1874 Český Šicndorf 20 † 13.01.1923 Sm. č. 1 (zemřel jako Sibera)
    kočí v pivovaru, polní hlídač Sm.1, čsl. zemřel na tuberkulózu
    Anna Dušková *14.07.1886 Černilov 263 † 06.08.1965 Sm. č. 1
    ¤¤ 05.02.1909 Černilov ve Smiřicích od r. 1909 , zámek č. 1
       c1/ Sybera Jaroslav *12.07.1911 Sm.1 betonář † 26.08.1982 Rodov 67
         Marie Rejfová *20.07.1913 Rodov † 16.08.1975 Rodov 67
         dcera Františka z Rodova 67 (*1879) a Josefy Vojtěchové z Rodova 37 (*1880), ¤¤ 24.08.1903 Rodov 37
         ¤¤ 10.04.1939 Sendražice
            d/ Sybera Jaroslav *19.02.1940 Rodov 62, Sm. 305, † 27.12.1995
               Margita Droščáková *2.05.1940 Zborov n.B., SK
               ¤¤ cca 1961 rozvedeni 18.10.1982
                  e1/ Sybera Jaroslav *1962 Jaroměř
                     1. Radana Franková *1960 HK
                     ¤¤ 11.06.1983 HK
                  e2/ Danuše Syberová
                     Vorobel Milan rozvedeni
       c2/ Marie Syberová *14.07.1915 Sm, bydliště Sm. 1, † 21.06.1984 Litomyšl
         pracovala v Jablonci, ve Sm. od r. 1955, léčení v HB, svobodná
         od r. 1909 bydliště ul. U cukrovaru 217 - hřbitov

b5/
Sibera Josef *18.03.1881 Český Šicndorf 2.manžel † 11.03.1960 Sm. 218
   dělník pivovaru Sm, ul. Nádražní 218 selhání srdce
   Anna Dvořáková *22.06.1886 Nahořany 49, nemanž. dcera, † 19.08.1968 Sm. 218
   ¤¤ 08.11.1909 ve Smiřicích od r.1913, Sm. 218, čsl.
       c/ Vlastimil Štěpánek, syn Anny z 1. manželství, četník (1907-1935)
         1. manžel Anny, Štěpánek Antonín, byl ševcem v Praze
       c1/ Sibera Oldřich *18.07.1912 Hol. holič † 26.01.1998 Žamberk
         Jarmila Kodytková *13.01.1912 Klášterec n/O † 12.11.2001 Žamberk
         ¤¤ 1938 Žamberk
            d1/Blanka Siberová *1938 Sm. 223
               Štěpán Václav *05.10.1937 HK † 19.11.2000 Sm. 58
               ¤¤ 19.04.1960 Pha syn Václava a Anny Niplové
               e1/ Ivo * 1961
                  Lenka * 1969
               e2/ Irena * 1966
                   Pavel Pavlík * 1961
            d2/ Sibera Miloš *1946 Žamberk, Těchonín

Sestavil Milan Plšek, 2017-03-10
Siberovi - rodina

Foto a popis od Miloše Sibery z Těchonína.

Siberovi
Josef Sibera(1881) a Anna Siberová(*1886), Hradecká ul. č.249,
Josef byl dělníkem ve smiřickém pivovaru

Siberovi
Josef a Anna Siberovi s ??.

Siberovi
Anna Siberová(*1886), rozená Dvořáková z Nahořan + Josef a Anna Siberovi

Siberovi
Smiřice, Nádražní ulice čp.218, vlevo Josef Sibera, vpravo domácí p. Hak

Siberovi
Smiřice čp.218, Josef Sibera vpravo.

Siberovi
Smiřice čp.218, Josef a Anna s ??.

Siberovi
Smiřice čp.218, zcela vlevo Anna Siberová, vedle ní žena přednosty pí. Jakubská, druhá zprava domácí pí. Haková

Siberovi Siberovi
Oldřich Sibera u zdi s ?? + Oldřich Sibera u stromu s ??.

Siberovi Siberovi
Oldřich Sibera, holič na vandru, není ze Smiřic + Oldřich Sibera s dcerou Blankou(*1938)

Siberovi
Smiřice čp.218, rodina Siberova
Zleva stojí Blanka(*1938) s matkou Jarmilou(*1912)
sedí Josef(*1881) s vnukem Milošem(*1946) a ženou Annou(*1886)

Siberovi
Smiřice čp.218, Jarmila Siberová se synem Milošem
(Vzadu je vidět střecha nádraží - pozn. P.)

Siberovi
Voják Miloš Sibera s kočárkem, před čp.80 Kršovka. (cca 1965)

Siberovi Siberovi
Oldřich Sibera (*1912)Bednárna fy Malburg Smiřice

Foto od Miloše Sibery z Těchonína, popis Blanka Štěpánová, rok cca 1934

bednárna bednárna
Josef Sibera (*1881)

bednárna
Josef Sibera

bednárna
Vlevo Josef Sibera

bednárna bednárna
Vpravo stojí Josef Sibera.Voják Oldřich Sibera

Foto od Miloše Sibery z Těchonína, rok cca 1932.

vojsko
Sanitní vojsko, zdravotníci, kasárna HK ve spodní řadě s brýlemi Oldřich Sibera(*1912)
Kliknutím se obrázek zvětší.

vojsko
Hradec Králové, přehlídka na Velkém náměstí

vojsko
Hradec Králové, přehlídka na Ulrichově náměstídům dívka
Neznámý dům není ve Smiřicích, dívku také neznáme (1935cca).Vlastimil Štěpánek

*13.7.1907 Praha, †15.4.1935 Horní Maršov, sloužil v Horním Maršově
Foto a popis od Miloše Sibery z Těchonína

Štěpánek Štěpánek Štěpánek
Vlastimil Štěpánek, 1907-1935, syn Antonína Štěpánka, obuvníka v Praze a Anny Dvořákové z Nahořan(*1886)
po smrti otce se jeho matka znovu provdala za Josefa Siberu(*1881), dělníka smiřického pivovaru
zemřel mladý po zpackané operaci slepého střeva, pohřben ve Smiřicích
Uprostřed ve vojenské uniformě, pohraniční stráž

Štěpánek
Četnická akademie, Vl. Štěpánek stojí zcela vpravo.

Štěpánek
Pohřeb Vl. Štěpánka, r.1935

Štěpánek
Pohřební průvod vychází z čp.223, Nývltova ulice,
Pro zajímavost doplnil Ing Plšek foto ze současné doby. 22.3.2017

Štěpánek
Kočí pan Zilvar z Holohlav

Štěpánek
Nápis na sedačce kočího „Bartošek Smiřice“, u Bartošků ve dvoře pohřební kočár parkoval, dnes Matuškovi, obchod s textilem Pelema

Štěpánek
Pohřební průvod v Zemanovy ulici, vpravo Vašatovy čp.40 a dále čp.39 …
vlevo dům pana Voláka, dále Opletalovi
dřevěný dům vzadu čp.31 zbourán, dnes nově postaveno čp.616

Štěpánek
22.3.2017

Štěpánek
Hankova ulice.

Štěpánek
,,Pácaltův kopec" dnes. 23.3.2017

Štěpánek
Náhrobek s texty: Vlastimil Štěpánek, Anna Dvořáková, Josef Sibera a Anna Siberová.
Smiřický hřbitovFoto od Labe

Foto od Miloše Sibery z Těchonína, popis Milan Plšek, rok cca 1932.

Labe
Mašinka pro převoz zeminy při hloubení nového koryta a zavážení starého, zhruba v místě stezky u dnešní chaloupky v parku Pektinky

Labe Labe
Mládež využívá most pro mašinku ke koupání ve slepém rameni.

Labe Labe
Podjezí, dnes malý stadion, vzadu park, Oldřich Sibera(*1912) s ? + Oldřich Sibera

Labe
Zregulovaný tok Labe, pohled od dnešní čističky odpadních vod. Vlastimil Štěpánek(*1907) s Josefem Siberou, nevlastním otcem.

Labe
Pro porovnání 27.2.2017

Labe
Jízek na Labi, Josef Sibera(*1881) se synem Oldřichem
Nátok do podzemního kanálu pro vodárnu cukrovaru. Dodnes je na břehu betonový sloupek s ozubeným převodem a šachtou pro uzavření kanálu.
Ztratil význam po výstavbě nového jezu s elektrárnou v Předměřicích.

Labe
Výřezy z fotografií nahoře.

Labe
Výstavba jezu na Labi ve Smiřicích.

Labe
Stržená budova elektrárny Předměřice, rok 1932.

Labe
Elektrárna byla postavena v roce 1923, stavba byla ale špatně založena.
Roku 1932 došlo ke zřícení díla. V roce 1938 byl postaven nový jez s elektrárnou umístěný o 45m níže po toku Labe.