Holohlavy - foto z alba
Rodina Štefanova

Fotografie z pozůstalosti svého otce zpřístupnila Hana Šímová roz. Štefanová, děkuji.

Zpět na hlavní stránkuŠtefanovi
Nepopsaná kabinetka, vzadu má vytištěno Heinrich Krohn, Hamburg, Hornelandstr. 490-96.

Štefanovi
První žena Jana Štefana *16.12.1886 zemřela.

Štefanovi
Druhou svatbu měl Jan 25.10.1919, bral si za ženu Annu Hlavovou z Holohlav.

Štefanovi


Kopulační (oddací) list

25. října 1919 v děk.- chrámu v Holohlavech

Ženich Jan Štefan, dělník ve Velichovkách č.d. 11, narozen ve Velichovkách č. 11, dne 16. prosince 1886 - manželský syn zemřelého Jana Štefana, domkaře z Velichovek č.d. 11 a zemřelé Anny, rozené Švasta-ovy z Velichovek č. 11.
Vdovec.

Nevěsta Anna Hlavová, bydlící v Holohlavech č. 76 - narozená tutéž v č. 75 - manželská dcera Josefa Hlavy, domkaře z Holohlav č. 75 a Anny, rozené Hofmanovy z Holohlav č. 8.
Narozená 31.8.1889

Oddávající: Jan Petrásek, kaplan

Svědkové:
František Hlava, dělník z Holohlav č. 78
Vratislav Nitka, sladovnický ze Smiřic č. 1

Místo a čas ohlášek:dne 5. 12. 19. října 1919 v Holohlavech a Chotěborkách

1.března 1920 podpis Petrásek kaplan


Dokument je nahoře oříznutý.Štefanovi
Bez popisu.

Štefanovi
Vzadu: Stanislav Bureš, Černý, Jaroslav Štefan, sedí Sláva Otčenáš, ?, Jan Štefan

Štefanovi Štefanovi
Rodiče Jan a Anna Štefanovi se syny Janem a Jaroslavem.
Jaroslav se oženil s Květoslavou Žižkovou z Černožic, měli dcery Jaroslavu a Hanu.
Jeho bratr Jan Štefan měl tři syny.

Štefanovi
Sokolové z Černožic 1934

Štefanovi
Černožice třída III. 1935
Fotil: Atelier pro moderní fotografii, Stanislav Polívka, Josefov n./Met.

Štefanovi
Černožická škola rok 1937.

Štefanovi
Divadelní hra Lucerna byla hrána i v Černožicích, na obrázku je scéna vítání kněžny. Rok 1935.
Kliknutím se část obrázku zvětší.

Štefanovi
Sokolovna v Černožicích, vzadu stojí dnešní domov pro seniory.

Štefanovi
Květoslava za 2. sv. války pracovala v Hořicích. Braun-Werke

Štefanovi
Železniční zastávka Černožice měla vykládaný nápis na nástupišti.

Štefanovi
Před pekařstvím Antonína Vágnera za 2 sv. války.

Štefanovi
Jaroslav Štefan na stavbě statkové budovy v Holohlavech.

Štefanovi
Výlet pracovníků ze statku.
Kliknutím se část obrázku zvětší.

Štefanovi
Jar. Hanzl s Jaroslavem Štefanem

Štefanovi
Jaroslav Štefan dostal od Svazu požární ochrany ČSSR medaili Za příkladnou práci.

Štefanovi
Bez popisu.

Štefanovi
Neznámý pohřeb.

Štefanovi

Štefanovi
Jan Štefan jezdil s pohřebním kočárem.

Štefanovi
Pohřební kočár Bartošek Smiřice.

Štefanovi
Dlouhá ulice čp. 78, zde bydleli Štefanovi, než si postavili nový dům v Zadní ulici.
Později tady bydlela Jaroslava Štefanová sestra Hany.

Štefanovi
Stavba domu čp. 111 v Zadní ulici.

Štefanovi
Dům byl přestavěn ze stodoly.

Štefanovi
Výlet holohlaváků.
Dole nad sebou Hana a vzadu Jarča Štefanovy, vedle v podřepu Marie Cardová.
Nad ní zleva Olina Joštová,vedle ní její matka p. Joštová. O kousek níž Joštová Bohunka a nakonec učitel Cölba.
Poslední řada: vzadu pán s brýlemi nevíme (asi řidič?), vedle p.Jelínek a pod ním jeho žena Marie Jelínková, dále vzadu p. Joštová ze zadní ulice (matka Bohunky, před ní p. Holečková. Dále manželé Hlavovi ze zadní ulice, úplně vzadu p. Slezák Josef ml. a jako poslední nad sebou manželé Cejpovi.
Jména děvčat jsou za svobodna.
Za popis děkuji Haně Týfové a Zdence Melichové.