Rodokmen - Svatoň

Stránku připravili Stanislava Volocká, Milan Plšek a Oldřich Žák
Barvy generací jsou jen pro větší přehled.

Zpět na hlavní stránku


Prapůvod rodu Svatoňů

   V roce 1042 se Oldřich, syn knížete Boleslava II., zmocnil vlády nad národem a vypudil bratra Jaromíra ze země. Říše Česká o celé země přišla a také zamlčeti nelze, jaké újmy povoláním cizinců a jejich osazováním hranic utrpěla. Hory byly onoho věku lesem pokryty s nehojnými tu a tam osadami. Byly zachovány v tom stavu, snad z oumyslu a proto nebyly věcí ničí a pány nemaje. Za čas čím dál tím více osadníci němečtí, pilní rolníci, smělí lovci a dobrodruzi až i poustevníci a mnichové, jež lesy mýtíce, osobovali si sobě dědiny, domy, tvrze i hrady. (Fr. Palacký-Dějiny národu českému.)
   Roku 1006 vyslal kníže Oldřich rytíře Alberta z Trautenau, aby hustou rozsáhlou a lesy porostlou krajinu na severovýchodě Čech očistil od zbojníků, lupičů a lapků. Albert vystavěl hrad Trautenau (Trutnov) a šesti svým zbrojnošům rozkázal okolní krajinu osídliti. Každý z nich tvrz vystavěti měl a svobodným pánem se stal. Jeden z těchto, Bartoloměj SVATOŇ, zvolil sobě pro tvrz svou místo v oudolí na východ od Trutnova – Malé Svatoňovice. (kronika Trutnova)
   Zde v 11. Století je první písemná zmínka o rodu Svatoňů. Nyní na místě tvrze v Malých Svatoňovicích stojí hospodářské stavení „Na valech“. Tvrz z blízkého potoka zavodniti se dala a pevné valy ji chránily. Vystavění tvrze se vkládá do roku 1009. Její valy jsou podnes zachovány. Bartoloměj Svatoň se má tudíž za zakladatele města Svatoňovic. Na této tvrzi žil rod Svatoňů 300 let. (kronika Svatoňovic)
   „A to je ta krásná země, …“ zpívá se v písni, která se stala naší státní hymnou. Země luk, trav, stromů, vod a hor, země přesahující smrtelnost člověka, země nadlidsky veliká. Snad právě proto, že člověk má jen jeden život, při němž se pevně dotýká této země společné celému lidskému rodu, má na ní své pevné míst, jemuž se intimně říká „domov“.
  Domovem rodu Svatoňů se stal kraj severovýchodních Čech a obraz tohoto kraje-domova viděný, hmatatelný i slyšený všemi příslušníky našeho rodu se ukládá do mysli každého z nás. Není to obraz hotový a mrtvý, má kořeny a stále roste. S každým dítětem, které se narodí, s každou stařenkou či staříkem, kteří zemřou, přibude na něm alespoň vráska, po níž se pozná spřízněná tvář.
   Smiřičtí Svatoňové pocházejí od Starých Ždánic u Pardubic.

Dle rodinné kroniky sestavené Václavem Svatoněm (*1903), který byl vojákem z povolání, upravil Milan Plšek. 2020-04-13Rod Svatoňů – teorie

Autor Stanislava Volocká
Podle Soupisu poddaných podle víry z r.1651 žili:

Ždánice
Ondřej Svatoň – sedlák 35 let (tj. *1616)
Kateřina – manželka 30 let (tj. *1621)
Kateřina – dcera 10 let (tj. *1641)
Václav Svatoň – bratr 20 let (tj. *1631)
Anna Svatoňová – sestra 21 let (tj. *1630)

Libišany
Vít Svatoň – zahradník 20 let (tj. *1631)
Anna – manželka 17 let (tj. *1634)

Stéblová
Martin Svatoň – zahradník 70 let (tj. *1581)
Eva – manželka 30 let (tj. *1621)
Dorota – dcera 14 let (tj. *1637)

Pokud bychom se pokusili o navázání již hotového rodokmenu, tak by to vypadalo asi takto:

Svatoňovi

----------------------------------------

odpady
Rodokmen v grafické podobě od Stanislavy Volocké
Další zmíněná jména v rodokmenu: Brandová, Matušková, Grejzová, Kosynová
Kliknutím se fotografie zvětšíRodokmen Svatoňových od Milana Plška

y/ Svatoň Matěj ze Ždánic si vzal Dorota

z/ Svatoň Jiří syn zemřelého Matěje ze Ždánic, si vzal 06.02.1706 v Osicích Alžběta Sůrová, dcera Pavel Sůra
   a1/ Kateřina *06.11.1706 Ždánice
   a2/ Jakub *17.06.1708 Žd
   a3/ Jiří *08.04.1710 Žd   pokračování ===> a3
   a4/ Josef *19.03.1712 Žd
   a5/ Jan *18.01.1714 Žd
   a6/ Anna *06.06.1716 Žd
   a7/ Matěj *03.01.1719 Žd
   a8/ Dorota *27.04.1722 Žd
   a9/ Ludmila *10.11.1725 Žd

-------------

===> a3 pokračování
a3/ Svatoň Jiří *08.04.1710 Ždánice †před r.1780
  1. žena Dorota Jelínková dcera Jakuba z Podůlšan, svatba 05.02.1737 Ždánice, Osice   ====> pokračování
   b1/ Šimon *28.03.1737 Ždánice
   b2/ Václav *20.12.1739 Žd
   b3/ Kateřina *14.11.1742 Žd
  2. žena Dorota Svobodová dcera Jiřího ze Ždánic †před r.1746, svatba 04.08.1743 Ždánice vdovec
   b4/ Alžběta *15.01.1745 Žd
  3. žena Kateřina Gabrielová, dcera Matěje ze Ždánic, svatba 27.08.1746 Ždánice vdovec
   b5/ Jan *29.12.1749 Žd   pokračování ===> b5

-------------

===> b5 pokračování
b5/ Svatoň Jan *29.12.1749 Ždánice podruh
  1. žena Magdaléna
   c1/ Anna+ *01.07.1771 Ždánice 24 dvojčata † 1771
   c2/ Magdaléna+ *01.07.1771 Žd 24 dvojčata † 1771
   c3/ Magdaléna *18.01.1773 Žd 24
   c4/ Jan+ *23.06.1774 Žd 24
   c5/ Anna+ *19.11.1775 Žd 24
   c6/ Václav+ *05.10.1776 Žd 24
   c7/ Kateřina *26.10.1777 Žd 24
   c8/ Václav *24.12.1779 Žd 24
   c9/ Anna *10.08.1781 Žd 24 matka Magdaléna 1561/158
  2. žena Anna Řeháková dcera Mikuláše z Vysoké, svatba 18.01.1780 Opatovice 29
   c10/ Jan Nepomuk *21.04.1783 Ždánice 1   pokračování ===> c10

-------------

===> c10 pokračování
c10/ Svatoň Jan *21.04.1783 Žd 1 ze Žd. 26, (1881 ze Žd. 34) †před r.1846 si vzal Anna Jiroutová *14.07.1789, Rohovl. Bělá 27
  dcera Matěje a Alžběty, dcery Jakub Konvalina, svatbu měli 14.01.1816 Podůlšany 3 35 a 24 let

   d1/ Svatoň Jan *23.04.1819 Podůlšany 26 (v roce 1881 ze Žd. 34) si vzal 02.06.1846 Ždánice 19
     Marie Magd. Brzková *17.02.1823 Ždánice 19, dcera Matěje ze Žd. 19 a Anny Bydžovské ze Žd. 10
      e1/ Jan *12.05.1849 Podůlšany 21 †21.06.1928
        1. žena Anna Novotná *15.01.1848 St. Žd. 74 †28.10.1900, svatba 08.01.1872 Skála  pokračování ===> e1
        2. žena Josefa Polednová, svatba 28.10.1901
           f/ Jan+ *03.07.1902 Stéblová 71 †15.01.1903, syn Jana, topiče v lihovaru ve St 71 a Josefy ze Ždánic 63
              e2/ Anna *04.12.1850 čp 21
              e3/ František *05.05.1853 čp 21

-------------

===> e1 pokračování
e1/ Jan Svatoň*12.05.1849 Podůlšany 21 †21.06.1928, hlídač na železnici v Podskalí 44, ze Žd. 74
  si vzal 08.01.1872 Skála 44
  Anna Novotná *15.01.1848 St. Ždánice 74 †28.10.1900
  dcera František Novotný, domkaře a krejčího ze Ždánic 74 a jeho manželky Anna roz. Karkošová ze Ždánic

   f1 František Svatoň *18.12.1871 Skála 44, kočí v lihovaru Sm 6 † před r. 1950
     nemanž. syn Anny, legitimizoval Johann Svatoň, strážný na železnici, si vzal 23.08.1898 Smiřice
      Marie Matyášová *16.08.1874 Rybná 156 čsl † 24.03.1965 Sm
       služebná ve Sm 100, dcera František Matyáš a Anna Krupičková ze Slatiny 158
      g1 Božena Svatoňová *01.09.1899 Sm 169 1919 ve Vídni, čsl †06.07.1923 Sm si vzala 28.01.1923
         František Klouček *06.06.1899 Hronov natěrač Sm.253 †09.11.1925 Hol        ====> rodokmen Klouček
         h/ Věruška+ *07.06.1923 Sm 253 čsl. †10.09.1923 Sm

      g2 Josef+ Svatoň *12.07.1901 Sm 131 čsl., tuberkulóza †13.04.1920 Sm

      g3 Rudolf Svatoň *17.08.1904 Sm 131 čsl. od r.1922 si vzal 08.11.1925 Sm
         Anna Kloučková *10.07.1904 Hronov
        dcera Františka z Hronova a Anna Jehličková
         h1/ Zdeněk
         h2/ Alena

      g4 František Václav *16.10.1909 Sm 131 †22.02.1993 HK,
        si vzal 28.08.1932 Smiřice čsl.
         Růžena Hlavatá *06.12.1910 Holohlavy 2 †29.11.1964 HK
        dcera Ignác Hlavatý z Holohlav 2 a Marie Chlupatá z Hol. 66

         h1 Miloslav Svatoň *02.06.1933 Sm 398 (Šumperk) † 4/2018 Šu se oženil 25.07.1959 v Praskačce Věra Labská
              i1/ Miloslav Svatoň *Ústí n/O Šumperk se oženil 27.04.1985 s Věra Březinová *Byšice
                 j1/ Zuzana
                 j2/ Kateřina
              i2/ Jaroslav Svatoň *Ústí n/O Loučná nad Desnou se oženil 02.06.1990 s Hana Lukášová *Šumperk
                 j1/ Tereza
                 j2/ Vojtěch
              i3/ Věra Svatoňová *Šumperk Loučná nad Desnou se vdala 23.04.1988 za Lukáš Petr *Rapotín
                 j1/ Věra Lukášová
                 j2/ Anna Lukášová

         h2 Jaroslav Svatoň *25.01.1935 Sm 164 (Praha) † 5/2017 Pha
           1. žena Ludmila Kenkršová *1936
           2. žena Jana Drobníková *1954
              i1/ Jana
              i2/ Dana
              i3/ Jaroslav

         h3 Stanislav (Frant.) Svatoň *11.03.1941 Sm 21 †18.04.1942 Sm

         h4 Vratislav Svatoň *30.06.1943 Jaroměř (Praha) †17.12.2003 Pha se oženil 12.06.1965 Praha 1 s Hana Schneiderová
            i1/ Hana Svatoňová se vdala za Klíč Jan
                 j1/ Kateřina
                 j2/ Anna
            i2/ Olga Svatoňová *12.04.1969 Praha
              1. manžel Šípka Ivan *Banská Bystrica svatba 26.01.1990 Praha, rozvedeni 2020
                 j1/ Michal * 1991
                 j2/ Adéla * 2004
              2. manžel Studnička Milan, svatba 14.09.2021 Bechyně
            i3/ Vratislav Svatoň
svatba                  j1/ Karolína
                 j2/ Vojtěch
                 j3/ Sofie

         h5 Vlastislav Svatoň *26.06.1945 Sm †22.10.2022, Smiřice,
            oženil se s Vlastou Špryňarovou,
                i1/ Vlastislava
                 j1/ Václav
                 j2/ Tomáš

      g5 Anna Ludmila Svatoňová *16.09.1913 Sm 131
        dám. krejčová †24.04.1947 Sm 253

   f2 Josef Svatoň *07.11.1875 Ždánice 94 †12.12.1946 Sm 297 foto
        topič v lihovaru Sm 228 si vzal 19.05.1901 St. Ždánice 52
      Anna Felixová *15.01.1881 Ždánice 53 Žd. 52 †16.01.1961 Jar
       dcera František Felix *1954 a Františka Holubová *1861 †1934
      g1 Václav *21.03.1903 St. Žd. 52 rotmistr podkovář †08.12.1983 Lb
         si vzal 04.10.1931 Sm čsl.
       Pavla Hladíková
       *05.07.1905 L. Bohdaneč dělnice Sm.297 †25.05.1968 Sm

         h1 Stanislav Svatoň *27.02.1929 Dvůr Kr.
           si vzal 24.08.1952 Nové Město n.M.
           Lenka Rýdlová *5.2.1932 Ohnišov
            dcera Rudolf Rýdl *1906 †1978 a Emilie Hejzlarová *1908 †1976
            i1/ Lenka Svatoňová *25.08.1954 †25.08.1980 HK si vzala
               Soukup Václav
               j1/ Michal

         h2 Zdena Svatoňová *04.08.1936 HK si vzala Elznic Ladislav
            i1/ Ladislav
            i2/ Zdenek
            i3/ Drahoslava

      g2 Josef Svatoň *05.12.1912 Sm 228 Spořilov 297 †28.07.1978 Sm foto
         si vzal 25.12.1938 Sm čsl.
         Milada Marie Semrádová *12.03.1911 Smiřice 17 †13.02.1989 HK
          dcera Václav Semrád z Hostačova a Anežka Holečková ze Smiřic 17

         h1 Miroslav Svatoň *13.11.1942 HK Smiřice, J.Žižky 261
            si vzal 23.06.1966 RK zámek
            Stanislava Homolková
            i1/ Miroslav Svatoň si vzal Ivana Martinů
               j1/ Kateřina
               j2/ Jana
            i2/ Petr Svatoň si vzal Dáša Hanušová
               j1/ Lucie
               j2/ Adéla

         h2 Petr Svatoň *05.06.1947 HK Smiřice †21.01.1991 NB

   f3 Václav Svatoň * cca 1877 Ždánice si vzal Annu
      g/ Josef

   f4 Rudolf Svatoň *08.01.1881 Ždánice 94 čsl. díloved. v lihovaru, Stéblová 27
     si vzal 30.09.1917 St. Ždánice
      Helena Felixová *22.04.1889 St. Žd. v domácnosti,     foto dole ===>
Oldřich      dcera František Felix tesaře ze Žd. 72 a Františka Holubová, Čeperka 16
      g1 Svatoň Josef *cca 1921 Slatiňany 45 †22.08.1987 si vzal
         Dana Peterková     foto nahoře ===>
         h1 Dana
         h2 Helena
         h3 Josef
         h4 Milena

      g2 Marie Svatoňová Stéblová si vzala Jaroslav Jezdinský

      g3 Věra Svatoňová *23.11.1927 Stéblová 31
         si vzala 10.10.1953 MěÚ Pardubice
          Oldřich Žák *01.08.1925 Travná 22
         h1 Žák Oldřich *1954 Pce Staré Jesenčany
           si vzal 01.08.1976 MěÚ Pardubice
            Jaroslava Kudymová *1955 Pce,
           dcera Jiří Kudym z Hradiště a Jaroslava Hajzlová *1931 z Barchova
            i1/ Marcela Žáková
            i2/ Jana Žáková
         h2 Naďa *1956

sestavil Milan Plšek, 2020-11-07-------------------------------------------------Poznámka:
Jaroslava Hajzlová *1931 byla dcera
Václav Hajzl, truhlářský dělník v Barchově č. 24, syn Václava Hajzla, dělníka v Barchově č. 56 a Marie roz. Nadrchalová a
Anna Valentová, nemanželská dcera Kateřiny Valentové, zemědělské dělnice v Barchově č. 24


Svatoň Jan e2/ *16.01.1841 ve Stéblové – varianta dle Václava Svatoně f2-g1/

a/ Svatoň Jiří syn Jiřího ze Ždánic
  1. žena Dorota dcera Josefa Jelínka z Podůlšan, svatba 05.02.1737 Ždánice
   b1/ Šimon *28.03.1737 Ždánice   pokračování ===> b1
   b2/ Václav *20.12.1739 Žd
   b3/ Kateřina *14.11.1742 Žd
  2. žena Dorota dcera Jiřího Svobody ze Ždánic, svatba 25.07.1743 Ždánice vdovec
   b4/ Alžběta *15.01.1745 Žd
  3. žena Kateřina dcera Matěje Gabriela ze Ždánic, svatba 28.08.1746 Ždánice vdovec
   b5/ Jan *29.12.1749

-------------

===> b1 pokračování
b1/ Svatoň Šimon ? podruh ze Ždánic si vzal 14.01.1774 Ždánice 7 Dorota dcera †Jan Matuška

b1/ Svatoň Šimon *28.03.1737 Žd familiant, chalupník Z / 9 †10.11.1800
  1. žena Dorota *cca 1748 dcera Jan Branda †15.05.1788 svatba 15.06.1776 Ždánice 7
   c1/ Jiří *21.05.1777 Ždánice 7
   c2/ Václav+ *29.06.1778 Ždánice 7
   c3/ Matěj *19.01.1782 Plch   pokračování ===> c3
   c4/ Václav *17.02.1784 Plch
   c5/ Josef *05.06.1786 Plch 10 †09.10.1787
  2. žena Barbora Matušková
   c6/ Kateřina *15.01.1790 Plch 10
   c7/ Josef *25.02.1792 Plch 10
   c8/ Anna *12.06.1794 Plch 10
   c9/ Marie Magd. *07.09.1796 Plch 10

-------------

===> c3 pokračování
c3/ Svatoň Matěj *19.01.1782 Plch baráčník ze Stéblové 14, syn +Šimona z Plchu
   si vzal 06.02.1809 Ždánice 38 24 a 20 let 1567
  Kateřina Grejzová *cca 1789 dcera Jana Grejzy ze Ždánic 38
   d1/ Kateřina *19.08.1808 Ždánice 4 1562
   d2/ Marie Magd. *28.03.1811 Žd 38
   d3/ Václav *29.10.1813 Žd 38   pokračování ===> c3

-------------

===> d3 pokračování
d3/ Svatoň Václav *29.10.1813 Ždánice 38 baráčník si vzal cca 1838
  Kateřina Kosynová dcera Jan Kosyna z Němčic 2 a Kateřina Salavcová
   e1/ Magdaléna+ *14.07.1839 Stéblová 14
   e2/ Jan Nepomuk *16.01.1841 St. 14 †21.06.1928 St   pokračování ===> e2
   e3/ Anna+ *02.06.1842 St. 14
   e4/ Kateřina *02.06.1844 St. 14
   e5/ Marie *04.04.1845 St. 14
   e6/ Magdaléna+ *14.07.1846 St. 14
   e7/ František *12.09.1848 St. 14
   e8/ Barbora *18.08.1850 St. 14
   e8/ Václav+ *16.07.1852 St. 14
   e9/ Václav+ *26.11.1855 St. 14

-------------

===> e2pokračování
e2/ Svatoň Jan *16.01.1841 Stéblová si vzal Anna Novotná
    f1/ Svatoň František *15.01.1848 St. Ždánice si vzal Marie Matyášová

Dále už se rodokmeny shodují. Milan Plšek, 2020-04-13Svatoňovi Svatoňovi
Jaroslav Svatoň *1935 nakreslil svůj autoportrét a babičku Marii roz. Matyášová *1874.

Svatoňovi Svatoňovi
Josef Svatoň *1921 a Věra Svatoňová provdaná Žáková *1927.

Svatoňovi
Oldřich Žák, babička Helena Svatoňová a sestra Naďa.

Svatoňovi
Svatba Josefa Svatoně a Dany Peterkové, Slatiňany (cca 1950, foceno v Pardubicích)

Svatoňovi
Dana roz. Peterková, Dana, Josef, Helena a Josef Svatoň

Svatoňovi
Děti Josefa a Dany Svatoňových ze Slatiňan.

Svatoňovi
Věra Žáková(roz.Svatoňová) *1927, Oldřich (*1954) a sestra Naďa(*1956) v kočárku

Svatoňovi Svatoňovi
Milada Svatoňová roz. Semrádová *1911 a Petr Svatoň *1947 (f2 / g2 / h2) ze Smiřic.

Svatoňovi
Tenisový turnaj pamětníků ve Smiřicích v roce 1977.
Zleva stojí: Svatoň Jaroslav, Špryňar Jaroslav, Svatoň Miloslav, Svatoň František
František byl otec synů Miloslava, Jaroslava, Vratislava a Vlastislava

   Z rodu smiřických Svatoňů byl známou osobností zejména lakýrník a malíř František Svatoň, nadšený sportovec, cvičitel gymnastiky v místním Sokole. Svůj vřelý vztah ke sportu přenesl i na své syny, Vratislav byl docentem na Tělovýchovné fakultě v Praze. V současné době však hrozí zánik příjmení Svatoň ve Smiřicích, chybí mužský pokračovatel rodu. Rovněž Svatoňovi jsou příbuzensky spřízněni s řadou místních rodin.


Svatoňovi
Tenisový turnaj pamětníků ve Smiřicích v roce 1984.
Zleva stojí: Svatoň Miloslav, Hradecký Karel, Svatoň Miroslav (f2 / g2 / h1), Adamíra Miroslav, Černý Ladislav, Svatoň Jaroslav

Svatoňovi Svatoňovi
Vlevo: Vratislav Svatoň ve Smiřicích Den sportu a kultury ve Smiřicích 9.11.1984. Vpravo Jaroslav Svatoň
f2 - Josef Svatoň

Svatoňovi Svatoňovi
Manželé Josef Svatoň *1875 a Anna *1881 roz. Felixová

Svatoňovi Svatoňovi
Milada Svatoňová roz. Semrádová *1911 manželka Josefa (soustružníka)
Milada Svatoňová se sestrou Ludmilou Slámovou.

Josef Svatoň Josef Svatoň
g2 - Josef Svatoň *1912 †1978 před důchodem pracoval na statkových dílnách ve Smiřicích - vpravo.
Na stejném soustruhu po Josefovi pracoval Luboš Šteffen, Jiří Skalický a do roku 2019 Přemek Andrýs.

-------------------------------

g1 - Václav Svatoň bratr Josefa *1912

Václav Svatoň
Václav Svatoň *1903 s Pavlou roz. Hladíkovou *1905

   Václav Svatoň odmítl vstoupit za II. světové války do "vládního vojska" jako důstojník, byl deportován ba otrocké práce do Německa (pracovní a zajatecký tábor vagonky v Grünbergu ve Slezsku). Z tohoto nasazení uprchl při leteckém bombardování a domů se vrátil pěšky v dubnu 1945. Do skončení války pracoval na cizí jméno v Metallbauwerku v Náchodě. Dne 5.5.1945 se vrátil do ČSA.

Lokomotiva fy. Malburg a spol. (Malbuřinka).
   Pro odvoz hotových výrobků do stanice ČSD Smiřice nad Labem. Obsluhu stroje prováděli pan Pošta a můj děda Josef Svatoň. Výtopna parního stroje byla na pozemku továrny a kolejiště po celém objektu.
   Pro nás kluky to byl velký zážitek, když jsme se mohl svézt až na stanici ČSD. Nesměl však nás vidět pan výpravčí stanice. A tak proto jsme se ukrývali pod oblečením obsluhy. Lokomotivy měli repasní termíny, protože byly v majetku fy. ale pod kontrolou ČSD. Po určených termínech byly stroje měněny. Nám klukům to však nevadilo a byli jsme spokojeni, když nás svezli.
   Jako můj nejbližší kamarád byl Luděk Munzar, Otto Ježek, Zdeněk Knajfl a Zdena Skákalová s bratrem.
   Fotografie a informace pocházejí z rodinné kroniky Stanislava Svatoně.


Svatoňovi Svatoňovi
Václav a Pavla Svatoňovi

Svatoňovi Svatoňovi
Václav a Pavla Svatoňovi

Svatoňovi Svatoňovi Svatoňovi
Stanislav Svatoň *1929 s Lenkou roz. Rydlovou *1932, je to syn Václava.

-------------------------------

h1 Miloslav Svatoň

Svatoňovi
h1 Miloslav Svatoň, Věra Svatoňová, roz. Labská, leden 2017

Svatoňovi
i2 Jaroslav Svatoň, h2 Miloslav Svatoň, i3 Věra Svatoňová, h1 Věra Svatoňová, i1 Miloslav Svatoň

Svatoňovi
i1 Miloslav Svatoň, i3 Věra Svatoňová, i2 Jaroslav Svatoň. březen 2019

Svatoňovi
i1/j2 Kateřina Svatoňová, i1 Miloslav Svatoň, i1/j1 Zuzana Svatoňová. duben 2010

Svatoňovi
i2/j1 Tereza Svatoňová; i2/j2 Vojta Svatoň; i2 Jaroslav Svatoň; i2 Hana Svatoňová, roz. Lukášová. květen 2017

Svatoňovi
i3/j1 Věra Lukášová; i3 Věra Lukášová, roz. Svatoňová; i3/j2 Anna Lukášová; i3 Petr Lukáš, červen 2015

Svatoňovi
Vnoučata Miloslava Svatoně a Věry Svatoňové, roz. Labské (h1) pohromadě, červenec 2010:
zleva: Zuzana (i1/j1); Věra (i3/j1); Kateřina (i1/j2); Anna (i3/j2); Tereza (i2/j1); Vojta (i2/j2)
Foto a popisy Miloslav Svatoň, Šumperk

-------------------------------

Svatoňovi Svatoňovi
Petr Svatoň *5.6.1947 †21.1.1991 (e1/f2/g3/h2)

Svatoňovi
Petr Svatoň

Svatoňovi
Petr Svatoň