Holohlavy - foto z alba
rodina Vágnerova

Zpět na hlavní stránku

Při příležitosti oslav 75. let od otevření holohlavské školy, půjčila album s fotografiemi pí. Vojkůvková ( dcera p. Vágnera ) Oú Holohlavy.
Děkuji za možnost zveřejnění. Fotky nejsou řazeny podle doby pořízení.
Část popisů byla na fotografiích. Za popisy jmen osob děkuji pí. Otčenášové. Její manžel pracoval v pekárně u Vágnerů.

Vágner
Antonín Vágner na vojně. Jak vidět, byl asi u dělostřelců. Vpředu čtvrtý zleva.

Vágner


Vágner
Ponton na Labi - 1933.

Vágner
Nejvyšší je paní ( učitelka) Štrumhausová před ní stojí Eva Pultrová ( za svobodna )

Vágner Vágner
Pekaři p. Černý a Antonín Vágner. + Studna před pekařstvím Vágner.

Vágner Vágner
Možná je toto tok Jordánu v Holohlavech před regulací. + Polní cesta na Černožice pod Chlomkem.

Isaides Vágner
p. Isaides - bratr Zdenky Vágnerové + A. Vágner a ,,Honny u Broumova podzim 1938" ( Isaides )

Vágner Vágner
Na poli se samovazači Václav Provazník - 1933

Vágner Vágner
Svah naproti faře. + Je vidět část vývěsního štítu Vágner pekař.

Vágner Vágner
Vlevo: Chalupa p. Tučka, vzadu je vidět část holohlavského kostela
Vpravo: Paní Duchoňová Marie s Antonínem v náručí.

Vágner Vágner
Vlevo: Úly p. Macury - 1933

Černý Vágner
Vlevo: Pan Černý.

Vágner Vágner
Vlevo: Zleva p. Isaides s ( možná teprve budoucí ) manželkou a se sestrou Zdenkou ( 1, 3 a 4 zleva ).

Vágner Vágner
Vpravo: Kominík pan Isaides s manželkou.

Vágner Vágner
Vlevo: Zleva p. Kvasnička, Hlava, Černý Jaroslav, Hlava Bohouš
Vpravo:Zleva: ?, Kociánová vdaná Schejbalová, Vágnerová, Bludská

Vágner Vágner
Vlevo: Dělníci zleva: Kubec, Kopecký, Kocián, Kotlant, ?, (ve statku u Kotlantů - naproti hospodě u Tučků - dnes Jarina)
Vpravo: Zleva: Vognarová Zdena vd. Šáchová (měli pronájem u Kotlantů), Němečková Zdena vd. Špryňarová a malý Antonín Vágner.

Vágner Vágner
Vlevo: 22. července 1933 Jarka Motyčka ( na této stránce - je foto z jeho pohřbu )
s družičkou sl. Macháňovou při svatbách p. Huška z Černožic. Za družičkou má zvednutou ruku Marie Provazníková,
vedle ní v puntíkatém Emilie Cejpová.
Vpravo: Rodina Gurovských otec František, matka a děti Jiřina, Fanouš a Květa vdaná Kodýtková.

Vágnerová Černá
Paní Zdenka Vágnerová s kočárkem ve tvaru auta.
Paní Černá u staré školy, kde bydleli

Vágner Vágner
Babička Vágnerová ( Antonie ? ). + Možná maminka p. Vágnerové p. Isaidesová

Vágner Vágner

Vágner Vágner
Vlevo: U studánky pod Chlomkem Anežka Černá vdaná Hlavová 1934. Fotil p. Hlava
Vpravo: František Gurovský ( bydleli ve statku naproti hospodě u Tučku )

Vágner Vágner
Vlevo: Hasiči: v druhé řadě František Bohdanecký, až vpravo p. Hlava - odstěhoval se z Holohlav.
Vpravo: Hasiči: Rudolf Černý, Václav Kopecký, František Gurovský
Vágner Vágner
Vlevo: Zleva Ladislav Kopecký, Josef Holeček, Antonín Vágner se synem.
Vpravo: Antonín a Zdenka Vágnerovi a Marie a Josef Holečkovi.

Vágner Vágner

Vágner Vágner
Vlevo: Zleva: Standa Bureš, Václav Otčenáš, Václav Štefan, Rudolf Černý.
Vpravo: Na fotografii jsem poznal svého otce. Václav Andrýs *1915,.stojí druhý zleva na schodech holičství.

Vágner Vágner
Zleva: Černý, Isaides, Vágnerová - 19. listopadu 1934 + Černý, Sláva Duchoň syn Marie ( na fotce nahoře ), ?

Vágner Vágner
Vlevo: Pan Vágner měl asi rád letadla.

Vágner Vágner

Vágner Vágner

Vágner Vágner
Vlevo: U lípy vpravo stojí Vojtěch Prokop, pisatel holohlavské kroniky. + Josef Peřina a Josef Řehák

Vágner Vágner
Vlevo: Na druhém koni sedí se zástěrou pan Josef Špaček otec paní Otčenášové.
Vpravo: S parukou Rudolf Dašek, s hůlkou Josef Peřina, vzadu vpravo Růžena Voňková vdaná Hrochová foceno ve Dvoře.

Vágner Vágner
Dětský den r. 1938.
Vozy přijíždí ve Smiřicích z hlavní ulice ke škole.

Vágner Vágner
Otištěno v novinách Nové Hradecko úterý 8. listopadu 1983.
Text: Sbor pro občanské záležitosti ve Smiřicích uspořádal zlatou svatbu manželům
Zdence a Antonínovi Vágnerovým z Holohlav. Vzdal tak hold celoživotní práci širokodaleko známého pekaře,
pro jehož vynikající chleba jezdili občané až z Hradce Králové. Foto V. Prostředník.