Smiřice - možná dětský den v roce 1934

Zpět na hlavní stránku

Smiřice
Vlevo vzadu stojí s plnovousem ředitel smiřické školy Černý, vpravo vzadu ( vlevo od branky ) učitel Josef Tuček.

Smiřice
Obě fotografie mi nechal okopírovat p. Ladislav Šubrt.