Děti na holohlavské faře

Zpět na hlavní stránku

fara
Děti mohly chodit na holohlavskou faru a zde se pořádaly besídky, hry atd. Scházely se v místnosti s balkónem.

První řada zleva:
?, Křížala, Hencl
Druhá řada zleva:
Černý (?), Zetlitcerová, Šindelářová, Milena Valentová, Čerešaroš, Marie Funková, Marie Šindelářová, Líba Balašová, Ota Šír
Třetí řada zleva:
Jiřina Kábrová, Josef Slezák, Šindelářová, ?, Věra Hrubá, Libuše Špačková vdaná Otčenášová, František Gurovský, Olina Slezáková
Čtvrtá řada zleva:
Sláva Otčenáš, Duchoň, Kačer, Bohouš Zetlicer, Josef Štrégl
Pátá řada zleva:
Věra Tvrdá, Vlasta Henclová, Rejhon, Jiřina Zetlicerová, Marie Tvrdá
Svoji fotografii popisovala Libuše Otčenášová roz. Špačková v prosinci 2004,


fara
Děti ročníků 1938 až 1941 při svatém přijímání u vchodu do holohlavské fary. Administrátor Josef Turek, byl zlikvidován komunisty v padesátých letech.

1. řada, sedící dívky: ?, Gita Droščáková, Eva Ječmínková, Irena Hodrová, A. Křížalová, ?.
2. řada: ?, Vlasta Matějíčková, Míla Hrochová, Hana Francová, Jana Marková, ?
3. řada: Staňka Jeklová, Hana Matoušová, ?, Eva Tonerová, ?, Eva Hemelíková, Dráža Havrdová, ?, Vráťa ?,
4. řada: Pepík Bukač, ?, ?, Boženka Kopecká, Alena Hodrová, Zdena Skalická, p. farář Turek
5.řada: ?, Vláďa Dostál, Vl. Trtík, Voltr, ?, ?, ?, ?, ?, Jirka Zítko
Foto a popis od Stanislavy Kolmanové roz. Jeklové v prosinci 2017.

Smiřice
Besídka na Děkanství v Holohlavech 1930
Dívky na besídce na Děkanství v Holohlavech, snímek pochází přibližně z r. 1930, vystoupení s dětmi nacvičily zbožné ženy.
Na fotce lze identifikovat dvě dcery manželů Dittrychových, Martu, provd. Benešovou, nar. 1920 ( třetí řada, první zleva )
a Libuši, provd. Záklasníkovou, nar. 1923 ( první řada zdola čtvrtá zleva ). Jejich třetí dcera Milada provd. Knajflová ještě nebyla na světě.
Popsala paní Marta Benešová-Dittrychová 24. 8. 2011. Za foto děkuji pí. Atanasovské.