Smiřice - spisovatelka Marie Majerová

Zpět na hlavní stránku

Marie Majerová ve Smiřicích
Spisovatelka, národní umělkyně Marie Majerová navštívila Smiřice

1. listopadu 1947 navštívila naše město významná spisovatelka M. Majerová, která před četným posluchačstvem ve dvoraně promluvila o své cestě do Sovětského svazu. Projevila též zájem o kulturní památky města, zvláště o budovu zámecké kaple, jejíž dnešní ( současný ) stav dal podnět k jejímu přípisu na ministerstvo se žádostí a doporučením její opravy ( chatrná střecha, rozbitá okna, otlučené zdi a j. )
Smiřická kronika.

Zleva sedí: Marie Majerová, spisovatelka, předseda MNV Josef Kutil, Zoša Gregorová, doprovod spisovatelky, Josef Klimeš, montér
Stojí: knihkupec Adolf Mahler, knihkupec a Adolf Novák, tiskař
popis Ing. Kupka a M. Vágnerová


Marie Majerová ve Smiřicích
Zápis ve smiřické kronice.