Mapa Černožice, Čáslavky a Holohlavy

Mapa je zhotovena na dlouhém průsvitném pruhu papíru. Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránku

1888 1888
Horní a spodní díl mapy.
Dole je text: Zakresleno dle soudní mapy v Jaroměři dne 8. listopadu 1888
Karel Höfer, úředně oprávněný a přís. zeměměřič, civil-geometer

1888
Plan polohy o katastralní obci Černožice soudní obci Časlavky a katastralní obci Holohlavi.

1888

1888

1888
Škoda, že nejsou Holohlavy zakresleny celé.
Zajímavé jsou tři domky s čísly 14, 15 a 16 za statkovým dvorem. Později zde stála řada domů s čp. 64, 65, 80, 81 a 66. Byly zbourány v roce 2011.