Stará mapa Holohlav a Smiřic

Zpět na hlavní stránku

Děkuji za ochotu a pomoc ing. L. Kupkovi.

Smiřice a Holohlavy
Výřez z mapy, která původně visela u obvodního lékaře. Mapa byla překreslována, je zde staré i nové řečiště Labe.
V Holohlavech je zakreslená škola ve které se začalo vyučovat v roce 1932. V Holohlavech je čp. 15 zakresleno tak, jak stálo do roku 1877. Dobře je zde vidět potok
Jordán, tekoucí po hlavní ulici. V Holohlavech není potok ještě regulovaný, jak je to také vidět na starých pohledech z Holohlav.