Smiřice - mapa z roku 1778

Zpět na hlavní stránku

5. července 1778 Velká pruská armáda překročila u Náchoda severovýchodní hranice Čech; tím začala válka o bavorské dědictví (tzv. bramborová válka,
toto označení získala pro krátké trvání a nevýraznou bojovou činnost). Postup Prusů se zarazil o obrannou linii rakouského vojska,
jejímiž hlavními body byly Hradec Králové, Jaroměř a Jičín. Mimo drobnější šarvátky nedošlo k vážnějšímu boji. Marie Terezie usilovala o uzavření míru.
V říjnu 1778 nastal ústup pruských vojsk z Čech do Saska a Slezska. Zdroj - www.libri.cz/

Smiřice a Holohlavy
Mapu mám okopírovanou od p. Voláka. Zajímavý je tok Labe u Smiřic. Pan ing Kupka dole tužkou připsal:
,,červeně jsou označeny - větší uskupení pruského krále Bedřicha II - Velikého ( stránka o tomto králi - cs.wikipedia.org/wiki/Fridrich_II._Velik%C3%BD ).
Hlavní stan byl ve Rtyni. Mapa je asi z roku 1778. Originál je v muzeu ve Dvoře Králové.
U Čáslavek, na křižovatce s cestou od Jaroměře vyznačena šibenice ( popraviště ) . Josefov ještě nestojí, stejně jako Rasošky."

Od Königigratz / Hradce Králové ( vlevo od Labe ) leží vesnice Plotistie / Plotiště, Przedmierziz / Předměřice, Lochetnit / Lochenice, Trottin / Trotina, Sederas / Zderaz,
Hololaw / Holohlavy, Czernoschit / Černožice, vrch Chlom / Chlomek, Czaslawacky / Čáslavky ( ? ), Jaromirz / Jaroměř. Vpravo od Labe - Rusfech / Rusek,
Skalitz Klein - Gros / Malá a Velká Skalice, Schmirschűtz / Smiřice, Vlckow / Vlkov, Pless / dnes Josefov. Vpravo Czaslawech / Čáslavky a Dolan / Dolany.
Dlouhé červené čáry - Cavallerie, nahoře vpravo od Ertine Haupquartie des Kaysers / Rtyně - Resorve.

Smiřice a Holohlavy
Zvětšený text pro případ, že ho umíte přeložit, v tom případě mi překlad prosím pošlete. Čeká vás nehynoucí sláva. Mohu poslat ještě větší formát obrázku.