Smiřice - staré názvy a pojmenování míst v okolí

Zpět na hlavní stránku

Smiřice a Holohlavy
Za okopírování mapy ze smiřického archivu děkuji p. Reichové.

Názvy popisuji vždy zleva doprava a zhora dolů.

Názvy v levé horní čtvrtině: Na Šafranci, Do Habřiny a Neznášova, Za humny, Za holohlavskou hospodou, Velká strana, Státní rolnická škola, Holičů kopec
Názvy v pravé horní čtvrtině: u Bažantnice, Na Supově, Na Tomáškáh, Seč, Do Vlkova, V dubinách
Názvy v levé spodní čtvrtině: Pode vsí, st. cihelna, hřbitov, nádraží, Šibenice, Do Rodova, st. cukrovar, pila, Na ohradách, Na Kopaninách, ze Sadové, Hradec Král. st. dráha, Na pasekách
Názvy v pravé spodní čtvrtině: Na štěpnici, Na závrati, Na Kršovce, Palackého tř., Podjezí, kaple, zámek, do Smržova, Do Vlkova, Místní trať, Pitruš, Pod rybníkem, Pod bílým kopcem, V rybníkách