Smiřice - nerealizovaný plán parcelace

Parcelační plán pozemků v partii na ,,Ohradách" za vlečkou fy. Malburg
rýsoval v červnu 1932 ing. Robert Čeřovský. Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Zpět na hlavní stránkuparcelace
Svislá ulice příchází od školy a dnes se jmenuje Jiráskova, plán rozděluje na dvě části.
V levé části je zakreslena ulice U Vlečky, dnes má jméno Anežky Malé. Ulice Spořilov si jméno ponechala. Ulice Na Barákách se dnes jmenuje Ohrady, až dole je dnešní Fučíkova ulice.
Vpravo jsou dnes ulice Kapitána Jaroše, Lidická , 9. května a pokračuje Fučíkova.
Svislá ulice vpravo má název Labská. Na mapě je zakresleno nové i původní řečiště Labe.

parcelace
Pro porovnání s dnešním stavem je zde výřez z mapy od Jana Netuky, kterou dokončil v roce 2014.

Titl. Okresní správní komisi v Jaroměři.
   Obecní zastupitelstvo města Smiřic ve své řádné schůzi dne 16.října 125 konané usneslo se, aby obecní pozemky čtk. 384/1 role, 385 pastva, 386/1 role, 389/1 role, 388/2 louka, 388/1 louka byly rozparcelovány na stavební místa...

Z Jaroměře odpověděli 23. listopadu 1925
   souhlasili ,,a stanovilo cenu za jeden čtverečný sáh od případu k případu.
   V přítomné době Kč 10.- za 1 čtverečný sáh.
   Trhová cena za odprodané části pozemku uložena budiž jako kměnové jmění obce."

Seznam zaplacených obnosů na společný rozdělovvací plánek pozemků od obce ukoupených k rukám p. ing. Roberta Čeřovského r. 1925
Jméno a příjmení, zaplacený obnos , z čís. stavební parcely a podpis.

   Například Rožnovský Josef z Rodova zaplatil 252.50 Kč, další kupující parcel platili 318,50 Kč: Kutík Jan, Jelínek František, Novák Antonín, Andrle Josef, Kačer Karel, Vymetálek Josef, Kudr Jan, Dohnálková Josefa, Kvasnička Josef, Drábek Jaroslav, Meškan Karel, Filip Jan, Knajf Jan, Luňáček Josef, Karpíšková Emilie, Koza Václav, Kašparová Kateřina, Chytrý František, Balcar Alois Praha, Rousef Rudolf, Sychrovský Karel, Filip Jan, Propílek Václav, Kutík Jan, Havrda Václav, Matouš Jaroslav, Čermák Josef, manželé Hojných podpis Anna Hojná, Adamíra Jan