Smiřice - plány částí města

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové

Zpět na hlavní stránku

plan
Stavitel Valášek nakreslil plán situace kolem smiřického zámku a kostela.
Je zde zakreslena nová cesta, která se vyhýbá nádvoří zámku. Nikdy nebyla realizovaná.
Dobře je vidět Labský tok: dole přitéká, rozvětvuje se doleva na splav a doprava na Mlýnský náhon a nahoru na Odpadní kanál kolem kostela

plan
Tato mapa od pana Valáška ze dne 28. října 1857 pojednává o mostech přes Labe.

plan
Plán velké obce Smiřické od pana Valáška ze dne 28.6.1868.
Svislá ulice mezi Kubešem a Pekárkem je dnešní Hradecká ulice. Tok Labe je Mlýnský náhon,
Území ohraničuje Labe (Mlýnský náhon), pozemky sousedů, výpad velké vody a dole ulice se jmény zleva: Hanuš, Pospíšil, Rezek, Just, Hrubý, Tybl
Śikmo vedle Nové ulice vede Cesta do pole a k Zderazi. Modře je Obec nevzdělána, ostatní je Obec vzdělána (zastavěna ?).
Jména na parcelách zleva zespodu: Kubeš, Pekárek, Barta, Rousek, / Kulhánek, Jilemnický, Hampl z Lípy, / Vychroň.
Stejný plán z roku 1864 nemá zakreslenu stavbu pana Kubeše.

plan
Stejný prostor v květnu 1870.
U Labe přibyly jména (dolů): Truneček(?), Dríčev (?), Kotlant a Novák.

plan
Polohopisný plán města Smiřic 22.2.1908.
Domy stojí v dnešní ulici U Stadionu.
Modrá pliocha je tok Labe, přitéká zleva z vytěženého písku vznikl malý stadion. Upravený prostor dole je zámecký park.
Architekt Karel Andrejsek, městský stavitel.

plan
Jedna část situace od Smiřic - kreslil Josef Andrejsek.
Texty shora zleva: 73. Čerweňe trhané linije zamenaji starou polohu. / Zahrada při Nádraží, Nádraží, /
Cesta do pole, Cesta k nádraží, Železná dráha, / Pola č. 47, / Jan Petter Čís. 45, Zahrada Čís. 46 a Čís. 47, /
Jan Litomiský a Dvůr čís. 46, P. Kubásek a Dvůr Čís. 47, / Silnice přes Smiřička.