Smiřice - nehody vlaků

Zpět na hlavní stránku10. října 1927 došlo na odbočce dráhy ve Smiřicích 6 hodin 16 minut ráno k lehké srážce vlaku č.611 s vlakem místní dráhy č. 4201. U vlaku č 611 byly poškozeny čtyři vozy, u vlaku č. 4201 pouze stroj, který však zůstal jízdy schopným.lokomotiva
Vykolejená lokomotiva nákladního vlaku u železničního přejezdu pod restaurací "Na lednici" - 6.12.1944
Popis říká, že se nikomu nic nestalo. Na jiné fotografii pan Kupka píše:
...Když se železničář Berkman postavil na víko sudu s hořticí, aby lépe viděl,
toto se pod ním prolomilo a upadl do hořtice. Prý dost nadával. Smiř. archiv.

nehoda

  Našel jsem plánek situace té nehody pod hospodou Na lednici, .... vlaky se sjely na výhybce a bokem do sebe "žďuchly". Vlak 8687 byl manipulační z Hradce do Jaroměře, vlak 5881 (co je na snímku) tzv. raketa z Pardubic do Turnova, vozil zavřené vagony s rychlozbožím, nejspíše vyjížděl od skladiště. Podle mě to jsou večerní vlaky, takže by to bylo foceno až druhý den.
Martin Navrátil, redaktor
České dráhy, a. s., Generální ředitelství, Odbor komunikacenehoda na přejezdu Vlak najel na traktor.
   Dva lidské životy jako zázrakem zachráněny.
   (tel) Včera ráno se udála ve Smiřicích nehoda, při níž doslova visely na vlásku dva lidské životy. V 5 hodin ráno jeli s velkým traktorem odvážet řepu Josef Valenta a Oto Beneš, zaměstnanci dvora Holohlav u Smiřic. Z neznámých důvodů nebyly spuštěny železniční závory na přejezdu trati u Holohlav. V těchto místech je ostrá zatáčka, takže není vidět na trať. Když dělníci s traktorem přijížděli, přihnal se od Jaroměře osobní vlak č. 1002. V tu chvíli byl traktor již na kolejích. Řidič Valenta se spolujezdcem Benešem již nemohli seskočit a tak zůstali v traktoru a s hrůzou pozorovali, jak se na ně nezadržitelně řítí vlak. Mohou mluvit o neobyčejném štěstí. Lokomotiva totiž uřízla motor, který odhodila stranou. Řidičskou budku s posádkou odhodila lehce, takže se jí nic nestalo. Traktor byl rozmetán a součástky byly až 30 m rozházeny stranou. U vlaku byla zurážena skoro všechna stupátka.

Na novinách je připsáno 28/X bez letopočtu.
Výstřižek a fotografie jsou z alba Jaroslava Litomiského


přejezd
Traktor byl typu Lanz Bulldog.

přejezdPozor na závory

nehoda na přejezdu článek z neznámých novin snad z roku 1962 mi nechal okopírovat Rudolf Levínský.

  V poslední době se stále zjišťují případy projetí vlaků otevřenými závorami, které nejsou ukázkou právě dobrého výkonu služby na některých závorářských stanovištích. Tak např. ve čtvrtek 14. června projel vlak 7806 otevřené a nestřežené závory mezi stanicemi Chlumec n. C. – Káranice.
  V pondělí dne 18. června 1962 došlo k projetí neuzavřených závor na železničním přejezdu u stanice Česká Skalice vlak 1503. Zde mohlo dojít ke střetnutím s plně obsazeným autobusem školních dětí, které byly na zájezdu. Řidič, který zpozoroval blížící se vlak, couvnul s autobusem zpět za přejezd. – Ve středu dne 11. července ve 22,20 hod. projel vlak 1016 otevřené závory u zastávky Černčice a zastávka nebyla osvětlena. Těsně před tímto vlakem přejel přes koleje cyklista.
  Poslední a velmi závažný případ byl zaznamenán ve středu 25. července ve 13,12 hod. ve stanici Smiřice na chráněném železničním přejezdu u stavědla číslo II., kde došlo ke střetnutím osobního vlaku 604 s nákladním autem ČSAD z dopravního závodu Jaroměř. Při této srážce došlo k demolování nákladního auta, k znehodnocení části převáženého nákladu a poškození parního stroje vlaku 604. Celková škoda činí přibližně 30 000 Kčs.
  Nehodu zavinil signalista na stavědle II. Jaroslav Štrégl z domovské stanice Městec Králové, který omylem zvedl již uzavřené závory, u kterých stálo uvedené nákladní auto v době, kdy přijížděl do stanice vlak. Řidič auta, který nemá ze silnice rozhled na koleje v uvedeném směru, vjel na přejezd, a tam bylo auto zachyceno a demolováno. Jen dík náhodě a notné dávce štěstí nedošlo k usmrcení řidiče a jeho závozníka.
  Závorář Jaroslav Štrégl se bude za svou nedbalost při výkonu služby odpovídat soudnímu senátu. To je však poslední místo, kde chceme zaměstnance vidět stát. Je potřeba si vzít z případu poučení na stanovištích, kde občas dochází k projetí a uvědomit si, že každá nedbalost nebo nepozornost ve službě může mít vážné následky. Jedině kvalitní a odpovědný výkon služby každého jednotlivce může být zárukou hladkého a nerušeného provozu.
  Por. Miroslav Vrabec, ŽO-VB Hradec Králové

Na vložené fotografii se díváme směrem k budově smiřického nádraží.


přejezd
Omlouvám se za kvalitu, bohužel diapozitivy mají velikost jen 13 / 10 mm.

přejezd
Za fotografie děkuji pí. Poláčkové. Nehodu fotografoval pan Ladislav Joneš.

přejezdPřevrácený jeřáb ve Smiřicích

Ze stránky www.zelpage.cz jsem použil popis použité techniky.

nehoda jeřábu
  Ráno 7.6.2005 jsem uviděl ležet na boku jeřáb EDK 300 / 5 č. 56. Stáli u něho dva pracovníci a tak jsem se jich šel zeptat, jestli mi mohou říct jak se to stalo. Jeden telefonoval a druhý se zatnutými zuby zakroutil hlavou, potom odešli. Asi to byla obsluha jeřábu, taky jsem mohl dostat do zubů, protože 7.6. na TV Hradec ve zprávách v 18 hodin informovali, že řidiče odvezli se šokem do nemocnice. Ale tady také mylně tvrdili,.že se jeřáb převrátil 7.6. v poledne a přitom se převrátil 6.6. odpoledne mezi 16 a 17 hodinou.


nehoda jeřábu nehoda jeřábu
foto 7.6. v 6.36 hod.

nehoda jeřábu nehoda jeřábu
Vlevo: 7.6. po osmé hodině večer začalo zvedání. foto 7.6. v 16.48 hod.
Vpravo: Jeřáb večer postavili jen na kola. foto 8.6. v 9.33 hod.

nehoda jeřábu nehoda jeřábu
Vlevo: Tento velký jeřáb EDK 1000.1 č. 274 má hmotnost 156 t a nosnost 125 t, je to jeden ze dvou nejtěžších jeřábů u našich drah. foto 8.6.
Vpravo: S tímto malým jeřábem EDK 300 / 5 č. 62 ( hmotnost 100 t a nosnost 50 t ) a velkým EDK 1000,
ještě nešlo havarovaný jeřáb nasadit na koleje. foto 8.6. v 7.49 hod.

nehoda jeřábu
Odpoledne 8.6. přijel další velký jeřáb EDK 750 a konečně se podařilo havárii odstranit. 9.6.2005 se již pokračovalo v pokládce nových kolejí.

Byl jsem svědkem toho, jak havarovaný jeřáb zvedal koleje z hromady a vazači je uvázali mimo těžiště.
Sestava kolejí se naklonila a zachytila jednou stranou za koleje složené pod nimi.
Jeřáb stále zvedal, až se koleje uvolnily a celá sestava se zhoupla na druhou stranu... ještě se nepřevrátila.železnice
Srážka vlaků dne 29.ledna 1914 v Třebechovicích. Pohlednice od p. Voláka sem sice nepatří, ale líbila se mi. :-)
Vydal: Nákl. A. Dědourek knihkupectví, knihařství, papírnictví Třebechovice 1914