Nádraží Smiřice - strážní domky a mostní váha

Zpět na hlavní stránkuNádraží Smiřice
Situace u železničního přejezdu směrem na Jaroměř. Strážní domek stál dříve pod kopcem. Foto p. Volák.
Na sklepech ,,Lednice" stojí hospoda.

Nádraží Smiřice
Dvojitý strážní domek jako budova zastávky. Rok 1857. Z knihy p. Krejčiříka.

Nádraží Smiřice
Plán smiřického nádraží z roku 1898 se strážním domkem čp. 36 u závor. Celý plán je na hlavní stránce nádraží.

Pan Hrdina mi poslal text z knihy od ing. Krejčiříka.:
V rámci ( dnešní ) stanice Smiřice bylo několik strážních domků - u vjezdu do stanice č.34, ve stanici č.35 a na konci stanice ( u silnice) č.36. Č.36 byl větší ( tzv. dvojitý ) a v počátku provozu sloužil jako "staniční budova". Podle soupisu zaměstnanců, kteří SNDVB skládali ve dnech 28-30.1.1859 služební přísahu, byly strážníci tito : č.34 - Josef Kreislik, č.35 - Mathias Raischl, č.36 - Ludvig Berger. Ve stanici Smiřice složil přísahu i expedient-kancelista Josef Janko. Ten využíval druhou polovinu strážního domku. Vedle uvedeného strážního domku, je v r.1860 jako součást stanice, veden i volně stojící záchod ( latrýna ).


strážní domek z roku 1897
Plán strážního domku č.35, který v r.1897 nahradil starší - menší, poslal Zdeněk Hrdina. Kliknutím se dostanete na velký obrázek.

Nádraží Smiřice
Tento strážní domek u závor stál asi do r. 1943.

Nádraží Smiřice
Budovy u závor před rozšířením kolejiště za druhé sv. války. Sm. archiv.

Nádraží Smiřice
Strážní domek u závor směrem na Jaroměř má čp. 220. Foceno 30.4.2005 při rekonstrukci kolejiště.

Nádraží Smiřice
Mikulášská jízda parního vlaku 3.12.2011

Nádraží Smiřice
Přejezd 17.1.2005.

Nádraží Smiřice
Rudolf Levínský ve strážním domku u závor.Nádraží Smiřice
Strážní domek, směr Hradec Králové. - 21.11.2005

Nádraží Smiřice
Strážní domek, směr Hradec Králové. - 6.12.2005

Nádraží Smiřice
Panter u domku 4.1.2013

Nádraží Smiřice
11.8.2005

Nádraží Smiřice
Strážní domek čp. 208 - pohled z Hradecké ulice. 8.4.2011

strážní domek
Pan Prokop v Holohlavské kronice píše:
Strážní domek dráhy postavený v roce 1857, jest majetkem dráhy a sloužil za obydlí zřízenců, kteří obsluhovali
závory přejezdu dráhy ke dvoru. Obsluha tato byla r. 1937 přenesena až na zastávku Černožickou.
Závory na přejezdu byly až do šedesátých let. Dnes je tento dům soukromý majetek a má adresu Holohlavy čp. 57.Mostní váha z roku 1919

Zdroj: Okresní archiv Hradec Králové.

Plán mostní váhy
Plán mostní váhy rýsoval Karel Volt - kliknutím se obrázek zvětší.

Žádost za povolení ku stavbě mostní váhy.
   Ve Smiřicích 27. července 1919.
   Slavné městské radě ve Smiřicích.
   Firma Josef Berger, továrna na kávové náhražky se sídlem v Opatovicích zamýšlí postaviti zde na nádraží Smiřickém mostní váhu.
   De plné moci, jsem zplnomocněn k zadání hlášení stavby. Podotýkám že stavba tato jest od vrchního ředitelství státních drah povolena.
   Pročež žádám Slavnou městskou radu, by vyslala stavební komissi k ohledání místa, a mne povolení ku stavbě dala.
   V plné úctě Karel Volt, mistr zednický ve Smiřicích.

Představenstvo obce ve Smiřicích 25.října 1919 odeslalo panu Josefu Bergrovi povolení ke stavbě mostní váhy na nádraží ve Smiřicích. Stalo se tak na základě stavební komise ze dne 2. srpna 1919.